Consiliul Coordonator al Audiovizualului anunţă concursul pentru suplinirea funcţiei de membru al Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”

Mar ,Mai 24, 2011 - 14:11

Actele pentru concurs se recepţionează timp de 15 zile din momentul publicării anunţului în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Dacă ultima zi a termenului este o zi de duminică, de sîmbătă sau o zi de odihnă, în conformitate cu legea în vigoare, termenul expiră în următoarea zi lucrătoare.

La funcţia de membru al Consiliului de Observatori este în drept să candideze persoana care:
a) este cetăţean al Republicii Moldova;
b) are studii superioare în unul din următoarele domenii: cultură, artă, cinematografie, jurnalism, drept, gestiunea financiară şi gestiunea întreprinderii comerciale, relaţii cu publicul, relaţii internaţionale, domeniul academic, mass-media, inginerie;
c) cunoaşte limba de stat a Republicii Moldova;
d) nu are antecedente penale.

Funcţia de membru al Consiliului de Observatori este incompatibilă cu:
a) statutul de parlamentar, de membru al Guvernului, de membru al CCA;
b) calitatea de deţinător, direct sau indirect, de acţiuni sau părţi ale fondului statutar al societăţilor comerciale cu activităţi în domenii în care s-ar afla în conflict de interese cu calitatea de membru al Consiliului de Observatori;
c) statutul de salariat al instituţiei publice a audiovizualului sau al altui post de radio ori televiziune;
d) calitatea de membru de partid.
Candidaţii vor depune la sediul CCA (str. Vlaicu Pîrcălab nr. 46, mun. Chişinău) un dosar de participare la concurs care va cuprinde Curriculum Vitae şi o fotografie 3x4 (relaţii la tel.: 224421 Dorina Curnic).

Criteriile de selecţie a candidatului pentru funcţia de membru al Consiliului de Observatori al instituţiei publice a audiovizualului:
- experienţă de muncă de cel puţin 5 ani în domeniul din care provine;
- profesionalism;
- corectitudine.

Consiliul Coordonator al Audiovizualului