În atenţia radiodifuzorilor

Joi ,Septembrie 30, 2010 - 08:56

Consiliul Coordonator al Audiovizualului atenţionează că în conformitate cu prevederile art. 641 (2) al Codului Electoral „în prima săptămînă a perioadei electorale, fiecare radiodifuzor depune la Consiliul Coordonator al Audiovizualului o declaraţie privind politica editorială pentru campania electorală, în care indică numele proprietarului/proprietarilor instituţiei.”

Declaraţia va conţine şi: principiile reflectării campaniei electorale la instituţia de informare în masă; condiţiile de programare a timpului de antenă contra plată; principiul de programare şi acordare a timpului de antenă; orarul timpului de antenă gratuit şi contra plată; taxa pentru timpul de antenă contra plată; modul de evidenţă a timpului de antenă acordat concurenţilor electorali; grila emisiunilor cu caracter electoral şi numele, prenumele, telefoanele de serviciu, inclusiv numărul telefonului mobil, faxul şi adresa electronică a responsabilului (reprezentantului) instituţiei audiovizualului care coordonează activitatea electorală a instituţiei în perioada campaniei electorale.
Totodată, în acelaşi termen, instituţiile private ale audiovizualului, cu acoperire locală şi regională, care nu doresc să participe la reflectarea campaniei electorale îşi fac publică intenţia, informînd în scris Consiliul Coordonator al Audiovizualului.