COMUNICAT DE PRESĂ

Joi ,Iulie 08, 2010 - 14:49

La 8 iulie curent, a fost semnat Acordul de cooperare în domeniul audiovizualului între Consiliul Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova şi Consiliul Suprem al Radioteleviziunii din Turcia.

Scopul Acordului este de a consolida relaţiile de colaborare în domeniul audiovizualului dintre Republica Moldova şi Republica Turcă şi încurajarea cooperării în mass-media electronică. În acest sens, conform prevederilor Acordului, părţile semnatare şi-au propus un schimb de programe radio şi televiziune care să reflecte viaţa socială şi culturală din ambele ţări, inclusiv evenimente sportive şi programe ale Zilelor Naţionale ale ambelor state cu respectarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe. De asemenea, Acordul semnat la Chişinău va încuraja schimbul de experienţă în diferite domenii media în urma unor acorduri speciale între autorităţile competente, inclusiv vizite de informare şi documentare în domeniul audiovizualului şi ingineriei audiovizuale, participarea la traininguri, seminare în scopul perfecţionării profesionale în conformitate cu normele şi reglementările din ambele ţări, precum şi dezvoltarea domeniului ingineriei audiovizuale.
Acordul, semnat din partea turcă de către Davut DURSUN, Preşedintele  Consiliului Suprem al Radioteleviziunii din Turcia, intră în vigoare de la data semnării şi va fi valabil pînă în momentul în care una dintre Părţi va anunţa intenţia de a-l denunţa.    

 

 

 

Serviciul de presă al Consiliului Coordonator al Audiovizualului        

8 iulie 2010