Proiect de decizie cu privire la condiţiile retransmisiei serviciilor de programe

Vin ,Martie 26, 2010 - 11:39

PROIECT

DECIZIA
cu privire la condiţiile retransmisiei
serviciilor de programe

În temeiul Art. 9, 10, 11, 29, 39-41 ale Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Statutului CCA şi Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie, Consiliul Coordonator al Audiovizualului

DECIDE:

Art. 1. Se obligă distribuitorii de servicii să includă cu titlu gratuit în ofertele sale serviciile de programe gratuite ale radiodifuzorilor aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova.
Art. 2. În scopul protejării drepturilor consumatorilor de programe la informare completă, obiectivă şi veridică, în cazul divizării în pachete a ofertelor distribuitorilor de servicii, serviciile de programe gratuite ale radiodifuzorilor aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova vor fi incluse în pachetul social (de bază).
Art. 3. Prevederile art. 1 al prezentei decizii nu se referă la canalele tematice specializate în sport, publicitate, muzică ş.a., care trebuie să constituie cel puţin 33% din numărul total de canale TV de acelaşi gen.
Art. 4. Prevederile art. 1. al prezentei decizii nu vizează distribuitorii de servicii care nu pot recepţiona din motive tehnice serviciile de programe respective.
Art. 5. Controlul asupra executării prezentei decizii îi revine Direcţiei expertiză şi licenţiere.

Preşedinte Gheorghe GORINCIOI

Secretar Constantin BÂRCĂ

Nr. Chişinău, 31 martie 2010