Anuntarea concursului pentru utilizarea frecventelor radio si a canalelor TV

Mar ,Decembrie 01, 2009 - 02:43

DECIZIA nr. 127
din 27 noiembrie 2009
Cu privire la anuntarea concursului pentru utilizarea
frecventelor radio si a canalelor TV
În temeiul Art. 23 si 40 p. j), l) ale Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006,
Statutului CCA, Regulamentului cu privire la procedura si conditiile de eliberare a licentelor de
emisie si a autorizatiilor de retransmisie, Deciziilor CCA nr. 83 din 30.09.2008, nr. 97 din
13.10.2009, nr. 98 din 26.10.2009 si nr. 103 din 26.10.2009, avizelor Ministerului Dezvoltarii
Informationale nr. 01/1529 din 03.07.2008, nr. 01/1500 din 08.09.2009, nr. 01/40 din
02.10.2009, nr. 01/346 din 19.11.2009 si nr. 01/399 din 27.11.2009, Consiliul Coordonator al
Audiovizualului