Decizia de a dizolva Consiliul de Observatori al Companiei „Gagauziya Radio Televizionu”

Dum ,Februarie 22, 2009 - 16:25

La 29 august curent Adunarea Populara a Gagauziei a luat decizia de a dizolva Consiliul de Observatori al Companiei „Gagauziya Radio Televizionu”. Aceasta decizie vine in contradictie cu art. 56-59 ale Codului Audiovizualului, cit si a legislatiei comunitare in domeniu.

CCA precizeaza, ca desi componenta Consiliului de Observatori al Companiei Publice „Gagauziya Radio Televizionu” in vechea formula a fost constituita cu incalcari grave ale legislatiei, Adunarea Populara a Gagauziei n-a fost in drept de a dizolva Consiliul de Observatori.

Potrivit legislatiei in vigoare, CO urma sa activeze pina la expirarea mandatului, or, in conformitate cu art. 59 al Codului Audiovizualului, vacanta functiei de membru al Consiliului de Observatori intervine in caz de:

a) demisie;

b) expirare a mandatului;

c) condamnare prin hotarire judecatoreasca definitiva;

d) pierdere a cetateniei Republicii Moldova;

e) incapacitate mentala sau fizica;

f) absenta consecutiva si nejustificata de la sedintele Consiliului de Observatori.

Spre regret, actuala componenta a Adunarii Populare a Gagauziei repeta aceleasi greseli ca si vechea componenta, in ceea ce priveste modalitatea de constituire a Consiliului de Observatori al radiodifuzorului public regional, intrucit, toate acestea nu se fac de forul legislativ, ci de CCA, apoi candidaturile selectate urmeaza sa fie confirmate de legislativ.

CCA considera necesar de a reitera oportunitatea respectarii cu strictete a prevederilor Codului Audiovizualului, vizavi de formarea Consiliului de Observatori al unui post de televiziune publica.

În spiritul normelor democratice si aspiratiilor comunitare ale Republicii Moldova, CCA, in calitatea sa de garant al interesului public în domeniul audiovizualului, recomanda insistent Adunarii Populare a Gagauziei de a respecta legislatia nationala si comunitara privind functionarea unei Companii Publice si a Consiliului de Observatori.