RĂSPUNSUL CCA LA SCRISOAREA DESCHISĂ PUBLICATĂ DE JURNAL TV

Lun ,Martie 24, 2014 - 09:59

Consiliul Coordonator al Audiovizualului dezminte acuzațiile nefondate aduse de postul de televiziune Jurnal TV în scrisoarea deschisă din 21.03.2014.

Activitatea de supraveghere a principiilor de comunicare audiovizuală, așa cum sunt prevăzute în Codul audiovizualului, este una din atribuțiile CCA și  nu poate fi calificată drept „cenzură” sau „atac fără precedent” asupra vreunui post, cu atât mai puțin asupra postului Jurnal TV, chiar dacă acestuia, de data aceasta (a treia oară după două abateri anterioare nesancționate) i-a fost aplicată avertizare publică pentru derogările constatate.

            Decizia de sancționare din data de 19.03.2014 a fost dictată nu doar de abaterile constatate în cadrul monitorizării recente, dar și de faptul că asemenea abateri au fost constatate anterior, dar CCA nu a aplicat sancțiuni, ci doar a atenționat postul Jurnal TV  și a recomandat să nu admită derogări, ci să realizeze reportajele în conformitate cu legislația în vigoare și cu respectarea principiilor fundamentale ale unei prese libere și democratice.

            Cele 3 rapoarte de monitorizare la același capitol, examinate pe parcursul anului 2013, precum și cele 5 sesizări venite din partea persoanelor fizice, a persoanelor juridice  și a societății civile cu privire la încălcarea pluralismului social-politic, a demnității umane, a dreptului la replică etc. de către postul de televiziune Jurnal TV, au putut fi un prilej de a sancționa de cel puțin 8 ori postul în cauză, lucru care nu s-a întîmplat și acest fapt denotă că CCA nu are intenția de a săvârși acțiunile de care este acuzat în scrisoarea deschisă („intenţia obsedantă a CCA de a monitoriza şi a sancţiona cu orice preţ postul Jurnal TV”), or, în temeiul celor sus-menționate această acuzație este una nefondată și aberantă.

            În toate sesiunile de monitorizare, postul de televiziune Jurnal TV nu a fost singurul monitorizat, ci împreună cu alte 9 posturi TV: „Moldova 1”, „Prime”, ”Canal 3”, „2 Plus”, ”N 4”, ”Accent TV”, „Publika TV”, „TV 7”, „PRO TV CHIŞINĂU”. 

Cât privește „seria de acţiuni de suprimare” sau „obsesia de a sancţiona cu orice preţ” postul Jurnal TV, aducem la cunoștință că în anul 2013, acest post de televiziune a fost sancționat de CCA o singură dată, cu amendă, pentru că a încălcat prevederile de protecție a copiilor, difuzând filmul Dinastia Tudorilor, care conține multiple scene de sex, violență și imagini sângeroase, la ora 19.50, și pentru refuzul de a deplasa difuzarea acestuia după ora 22.00, așa cum prevede legislația și cum a fost somat s-o facă printr-o decizie CCA din 2012, anterioară amenzii.  Totodată, trebuie de menționat și faptul că postul Jurnal TV a contestat această decizie a CCA în instanța de judecată, care a suspendat acțiunea deciziei CCA, iar Curtea de Apel i-a dat câștig de cauză postului Jurnal TV, Curtea Supremă de Justiție urmând să se expună pe marginea acestei decizii. Prin urmare, în anul 2013 acest post, de jure, nu a avut nicio sancțiune, iar acuzațiile despre persecuțiile Jurnal TV de către instanțele de judecată sunt nefondate în acest caz.

În acest context este important să  aducem câteva cifre: 

  • În total, pe parcursul anului 2013, CCA a aplicat 34 de sancțiuni mai multor posturi de televiziune pentru diverse categorii de abateri, dintre acestea 29 au fost avertizări publice și 4 amenzi;
  • Cele mai multe sancțiuni au fost aplicate posturilor  PRO TV (4 avertizări publice și 2 amenzi); TV 7 (4 avertizări publice);  RTR Moldova (3 avertizări publice și 1 amendă); PRIME TV  (3 avertizări publice); Ren Moldova (3 avertizări publice); CTC Mega,  Bravo TV, TVC 21, Accent TV, Elita TV, Flor TV, Primul Canal Muzical-Distractiv de Alternativă,  Muzica TV, Sor TV, Info Channel, Ru TV Moldova, Aici TV,  câte o singură avertizare publică;
  • De menționat că pentru derogări de la art. 7 din Codul audiovizualului, respectarea echilibrului și pluralismului politico-social, a fost aplicată doar o singură avertizare publică postului Accent TV.

Reiterăm că CCA, cu excepția perioadelor de campanie electorală, efectuează numai de 2 ori pe an monitorizări cu privire la respectarea articolului 7. Sancțiunile din ședința publică a CCA din 19.03.2014 au fost aplicate după multiple atenționări (după 2 apeluri la respectarea cadrului legal, în cazul Juranl TV, iar în cazul Accent TV, a aplicat de două ori avertizarea publică, deși norma legală admitea și o sancțiune mai dură, amenda,  pentru derogare repetată).  Astfel, ne întrebăm dacă doar câte o singură sancțiune, aplicată posturilor Jurnal TV și Accent TV pe parcursul unui an de zile, (în comparație cu alte posturi care au și câte 4-6),  și dacă sancționarea postului Jurnal TV cu avertizare după abateri repetate de trei ori pot fi dovezi convingătoare pentru acuzațiile de aplicare a sancțiunilor pe criterii politice în cazul acestor posturi?

Pe parcursul anului 2013, în adresa CCA au parvenit 5 sesizări din partea diferitor subiecți, prin care postul de televiziune Jurnal TV a fost vizat și a devenit obiect de examinare din partea CCA. Astfel, Asociaţia „Drepturilor de Autor şi Conexe”, Teatrul Naţional de Operă şi Balet ”Maria Bieşu”,  Judecătoria Străşeni, Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din mun. Bălţi și Lomachin Alexandru au acuzat Jurnal TV privind încălcarea normelor legale cu privire la comunicarea audiovizuală.

Deși CCA a constatat unele abateri de la legislație, nu a aplicat sancțiuni, ci  doar a recomandat postului Jurnal TV să respecte standardele legale, iar petiționarilor să facă uz de dreptul la replică.

            Din cele relatate mai sus se poate deduce concluzia că „îngrijorările” postului Jurnal TV „că Consiliul Coordonator al Audiovizualului monitorizează încontinuu activitatea postului Jurnal TV. Despre acest fapt ne vorbeşte multiplele monitorizări, realizate sub diverse pretexte, care sunt documentate pentru perioade anterioare”,  sunt lipsite de temei, căci în anul 2013 au fost realizate nu „multiple”, ci doar două monitorizări din oficiu, referitor la respectarea echilibrului și pluralismului politico-social. CCA „monitorizează încontinuu” nu doar activitatea postului Jurnal TV, ci și a celorlalte posturi (10 în cazul acestor monitorizări).

            Cât privește acuzațiile conținute în ultimele alineate cu privire la nerespectarea procedurii de monitorizare este o altă dezinformare marca Jurnal TV, căci orice monitorizare se efectuează după ce a avut loc comunicarea audiovizuală și poate fi efectuată pentru orice perioadă nu mai veche de 3 luni.

            Referitor la perioada de monitorizare, precizăm că nici Codul audiovizualului şi nici alte prevederi din domeniul legislaţiei audiovizuale naţionale şi internaţionale nu prevăd perioade în care comunicarea audiovizuală trebuie să fie echidistantă şi pluralistă şi în care nu trebuie respectat pluralismul de opinii şi principiul de informare din mai multe surse în cazul subiectelor conflictuale.

            Avertizarea publică a fost aplicată pentru prezentarea informației dintr-o singură sursă în cazul subiectelor de conflict, iar CCA nu aplică sancțiuni pentru exprimarea opiniilor critice.

            CCA nu aplică și nu a aplicat sancțiuni posturilor TV sau Radio  pentru critici la adresa instituțiilor guvernamentale sau publice, funcționarilor publici și altor instituții ale statului, dimpotrivă, CCA a încurajat și a afirmat în repetate rânduri că aceasta este una dintre obligațiile jurnaliștilor, dar acest lucru trebuie făcut respectând normele democratice și publicul, în numele căruia aceste critici sunt aduse, criticile urmează să fie făcute recurgând la  fapte, documente, prin materiale de investigație jurnalistică etc.

Totodată, ne exprimăm regretul pentru faptul că reprezentanții OSCE în cadrul întâlnirii din data de 14 martie curent nu au solicitat informații de la CCA cu privire la monitorizările referitoare la pluralismul politico-social efectuate, și nici asupra sancțiunilor aplicate posturilor pe care le consideră de opoziție.

Suntem de acord cu reprezentantul OSCE că instituția de reglementare în domeniul audiovizualului nu trebuie să deservească interesele politice, să aplice cenzura și nu trebuie să admită ingerințe în politica editorială a radiodifuzorilor. Aceste principii sunt respectate cu strictețe de către Consiliul Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova, care este obligat prin lege să supravegheze legalitatea, inclusiv a conținutului serviciilor de programe. De asemenea, Codul audiovizualului nu prevede excepții de la normele sale nici pentru posturile de opoziție și nici pentru cele cu emisie prin cablu, astfel, toate posturile TV trebuie să respecte norma legală, inclusiv articolul 7, iar supravegherea modului de respectare a prevederilor legislației în vigoare de către radiodifuzorii aflați sub jurisdicția Republicii Moldova, precum și sancționarea acestora în cazul constatării unor derogări nu este cenzură sau deservire a intereselor politice, ci o atribuție a instituției de reglementare prevăzută de lege, așa cum, de altfel, este și în cazul instituțiilor de reglementare în domeniul audiovizualului din comunitatea europeană. 

În urma celor relatate mai sus solicităm postului de televiziune ” Jurnal TV”:

1. Să respecte principiul echilibrului social-politic, echidistanţei şi obiectivităţii astfel încît:

    a) informaţia care compune ştirea să fie veridică;

    b) să nu fie deformat sensul realităţii prin tertipuri de montaj, comentarii, mod de formulare sau titluri;

    c) în cazul subiectelor ce vizează situaţii de conflict, să se respecte principiul de informare din mai multe surse.

2. Să stopeze manipularea și dezinformarea opiniei publice, precum că ar fi victima unui ”atac fără precedent” (informație care nu corespunde realității).

            Chiar dacă, sub pretextul libertății de exprimare, se aduc acuzații grave și se fac presiuni și intimidări asupra membrilor CCA, instituția de reglementare nu va face uz de dreptul său de a apela în instanța de judecată, contând pe faptul că activitatea sa este transparentă și că atât publicul, cât și instituțiile interesate se vor documenta și vor ține cont de fapte, și nu de opiniile manipulatorii vehiculate de către Jurnal TV .

 

Serviciul comunicare şi relaţii cu publicul