Proiect de decizie cu privire la ponderea producţiei autohtone în serviciile de programe audiovizuale

Mie ,Februarie 01, 2012 - 17:06

Având în vedere dubla calitate a Consiliului Coordonator al Audiovizualului, de garant al interesului public şi de unică autoritate de reglementare în domeniul audiovizualului, ţinând cont de obligaţiile care-i revin prin lege de a stabili norme de reglementare,  în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) al Legii privind transparenţa în procesul decizional, CCA solicită respectuos, tuturor părţilor interesate, prezentarea sugestiilor şi recomandărilor vizavi de proiectul nominalizat, inclusiv pe adresa electronică: office@cca.md.

 

PROIECT

                                                                                                      DECIZIA №

Cu privire la ponderea producţiei
autohtone în serviciile de programe audiovizuale

În vederea protejării patrimoniului lingvistic şi cultural-naţional şi luând în consideraţie dubla calitate a Consiliului Coordonator al Audiovizualului, de garant al interesului public şi de unică autoritate de reglementare în domeniul audiovizualului, în scopul aplicării dispoziţiilor art. 11, 35, 39-41 şi 48 ale Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Consiliul Coordonator al Audiovizualului

                                                                                                     DECIDE:

Art. 1. Ponderea producţiei autohtone (cu excepţia produselor cinematografice) în serviciile de programe audiovizuale va constitui nu mai puţin de 30% din volumul săptămînal de emisie.

Art. 2. Radiodifuzorii a căror producţie audiovizuală autohtonă este mai mică de 30% din volumul săptămînal de emisie vor prezenta spre aprobare CCA, pînă la data de 01.05.2012, concepţiile generale ale serviciilor de programe

Art. 3. Prezenta Decizie va fi publicată în „Monitorul Oficial al Republicii Moldova” şi pe pagina web a CCA.