Proiect de decizie cu privire la includerea posturilor obligatorii pentru retransmisie pe teritoriul RM

Joi ,Ianuarie 02, 2014 - 00:00

Preocupaţi de necesitatea de a dezvolta piaţa audiovizuală şi de a stimula producţia audiovizuală autohtonă, Conştienţi  de imperativul de a oferi publicului emisiuni de interes social, civic, cognitiv, educativ şi cultural. Consiliul Coordonator al Audiovizualului, în calitatea sa de reprezentant şi garant al interesului public în domeniul audiovizualului şi autoritate responsabilă pentru implementarea şi respectarea Codului audiovizualului, ţinînd cont de atribuţiile care-i revin prin lege de a emite decizii cu caracter de norme de reglementare în vederea exercitării  atribuţiilor prevăzute de Codul Audiovizualului şi obligaţiei de a asigura un raport echilibrat între serviciile de programe cu acoperire naţională şi serviciile locale, regionale ori tematice, în temeiul art. 3, 9, 10, 11, 29, 39-41 din Codul Audiovizualului,  Statutului CCA şi a Legii  privind transparenţa în procesul decizional Consiliul Coordonator al Audiovizualului, solicită respectuos, tuturor părţilor interesate, prezentarea sugestiilor şi recomandărilor vizavi de proiectul de decizie ”Cu privire la includerea obligatorie a serviciilor de programe retransmise în ofertele distribuitorilor de servicii”, inclusiv pe adresa electronică: office@cca.md.