Proiect de Decizie cu privire la difuzarea mesajelor de promovare a modului sănătos de viață

Mie ,Noiembrie 07, 2012 - 08:21

Având în vedere dubla calitate a Consiliului Coordonator al Audiovizualului, de garant al interesului public şi de unică autoritate de reglementare în domeniul audiovizualului, ţinând cont de atribuţiile care-i revin prin lege de a stabili norme de reglementare precum și de necesitatea respectării principiilor de protecție a sănătății, informării și asigurării educaţiei pentru sănătate şi o alimentaţie sănătoasă a populaţiei, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) al Legii privind transparenţa în procesul decizional, CCA solicită respectuos, tuturor părţilor interesate, prezentarea sugestiilor şi recomandărilor vizavi de proiectul nominalizat, inclusiv pe adresa electronică: office@cca.md.

Vezi anexa mai jos:  PROIECTUL