Proiect de decizie cu privire la clasificarea programelor audiovizuale în scopul protecţiei minorilor

Lun ,Ianuarie 23, 2012 - 09:36

Având în vedere dubla calitate a Consiliului Coordonator al Audiovizualului, de garant al interesului public şi de unică autoritate de reglementare în domeniul audiovizualului, ţinând cont de obligaţiile care-i revin prin lege de a stabili norme de reglementare, inclusiv cu privire la protecţia minorilor, în scopul asigurării în programele audiovizuale a protecţiei dezvoltării fizice, mentale şi morale a acestora, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) al Legii privind transparenţa în procesul decizional, CCA solicită respectuos, tuturor părţilor interesate, prezentarea sugestiilor şi recomandărilor vizavi de proiectul nominalizat, inclusiv pe adresa electronică: office@cca.md.

       

  PROIECT
                                                                                                     DECIZIE nr.
 

Cu privire la clasificarea programelor audiovizuale
 în scopul protecţiei minorilor

Având în vedere dubla calitate a Consiliului Coordonator al Audiovizualului, de garant al interesului public şi de unică autoritate de reglementare în domeniul audiovizualului, ţinând cont de obligaţiile care-i revin prin lege de a stabili norme de reglementare, inclusiv cu privire la protecţia minorilor și responsabilitatea de a asigura, în programele audiovizuale, protecţia dezvoltării fizice, mentale şi morale a acestora, convinşi că scopul unor astfel de măsuri precum ar fi utilizarea sistemelor de control parental sau a etichetării programelor, trebuie să asigure un nivel adecvat de protecţie a dezvoltării fizice, mentale şi morale a minorilor, ţinând cont de efectele nocive ale consumului de droguri şi alcool asupra minorilor, convinşi că radiodifuzorii și distribuitorii de servicii aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova trebuie să se supună interdicţiei difuzării programelor care conțin pornografie, violenţă exagerată sau limbaj licenţios, ținînd cont de propunerile experților europeni Marek Mracka (coordonator de program al organizației de monitorizare a mass-media "MEMO98" din Slovacia) și Richard Carver (Director, Oxford Media Research din Marea Britanie) formulate în baza standardelor și practicilor mai multor state membre ale Uniunii Europene, care au fost discutate în cadrul atelierului de lucru desfășurat la 24.11.2011 cu genericul "Asigurarea protecției minorului în programele audiovizuale. Norme de reglementare europene și lecții de învățat pentru Republica Moldova", pentru a permite părinţilor sau reprezentanţilor legali ai minorilor să facă alegerea potrivită, astfel încât programele vizionate sau ascultate în familie ori numai de către copii să nu afecteze dezvoltarea fizică, mentală sau morală a acestora, în baza prevederilor Convenției Europene cu privire la Televiziunea Transfrontalieră, Directivei serviciilor mass-media audiovizuale nr. 2010/13/UE a Parlamentului și Consiliului European din 10.03.2010 și ale Codului Audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006,  Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:

Art. 1. Pentru a permite părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copiilor să facă alegerea potrivită, toţi radiodifuzorii au obligaţia să pună la dispoziţia publicului informaţii suficiente privind intervalul orar de difuzare, recomandările şi avertizările acustice şi vizuale, astfel încât programele vizionate sau ascultate în familie ori numai de către copii să nu afecteze dezvoltarea fizică, mentală sau morală a acestora; aceleaşi obligaţii sunt valabile şi în cazul serviciilor de programe retransmise de către radiodifuzori.
Art. 2. Programele audiovizuale care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor pot fi difuzate numai dacă vizionarea este restricţionată printr-un sistem de acces condiţionat,
în lipsa unui sistem de acces condiţionat, difuzarea programelor respective se poate face numai în intervalul orar permis, potrivit clasificării programului în funcţie de conţinutul acestuia.
Art. 3. Radiodifuzorului îi este interzisă difuzarea în intervalul orar 6,00 - 20,00 de programe audiovizuale de studio sau realizate în direct în care se fumează, se consumă băuturi alcoolice ori se prezintă acte de comportament obscen.
Art. 4. În programele audiovizuale este interzisă ilustrarea unei informaţii cu imagini de natură pornografică.
Art. 5. Radiodifuzorii nu vor difuza producţii audiovizuale care încurajează consumul de droguri, de asemenea, în ştiri şi reportaje este interzisă prezentarea de detalii privind consumul de droguri, iar operele cinematografice care conţin scene privind consumul de droguri pot fi difuzate numai după ora 22:00.
Art. 6. Radiodifuzorii nu vor difuza în intervalul orar 6:00 - 23:00 producţii care prezintă:
a) violenţă fizică, psihică sau de limbaj, în mod repetat;
b) scene de sex, limbaj sau comportament obscen;
c) persoane în ipostaze degradante;
d) lupte libere nereglementate de federaţii sportive naţionale sau internaţionale.
Art. 7. Programele de ştiri şi de actualităţi se supun cerinţelor de protecţie a minorilor şi vizionării în familie. În cazul difuzării unor scene de violenţă sau cu impact emoţional negativ, avertizarea verbală a publicului este obligatorie; radiodifuzorii nu pot prezenta scene de violenţă în mod repetat în cadrul aceleiaşi producţii audiovizuale, iar imaginile care prezintă execuţii, oameni ucişi sau voluntari ai morţii, indiferent de motivaţia acestora, se difuzează numai în cazuri temeinic justificate.
Art. 8. Criteriile, în funcţie de care se apreciază producţiile cinematografice difuzate în serviciile de programe, au drept scop asigurarea protecţiei copilului şi informarea publicului cu privire la conţinutul acestora. Responsabilitatea clasificării acestor producţii audiovizuale le revine titularilor de licenţă de emisie.
Art. 9. Criteriile generale de care titularii de licenţă de emisie vor ţine cont în clasificarea producţiilor audiovizuale sunt următoarele:
a) numărul şi natura scenelor violente;
b) utilizarea violenţei şi rolul acesteia în rezolvarea problemelor;
c) modalitatea de tratare prin imagini a scenelor de violenţă, tipul de plan utilizat, realismul reprezentării, rolul coloanei sonore în a genera frică ori angoasă;
d) contextul în care este prezentat consumul de droguri şi alcool;
e) numărul şi natura scenelor de nuditate, reprezentarea actului sexual;
f) psihologia personajelor şi reperele morale pe care acestea le oferă copiilor sau adolescenţilor;
g) tipologia eroilor, scopul acţiunii acestora, gradul de recurgere la violenţă;
h) prezenţa şi rolul copiilor în scene de violenţă;
i) prezentarea femeii în ipostaze degradante;
j) numărul şi intensitatea scenelor de violenţă casnică;
k) calitatea şi tipologia limbajului;
l) genul sau temele producţiilor audiovizuale.
Art. 10. În clasificarea producţiilor cinematografice radiodifuzorii se vor ghida şi după clasificarea stabilită de producător sau, după caz, sub care filmul a fost difuzat în alte ţări.
Art. 11. Categoriile în care se încadrează producţiile audiovizuale în funcţie de criteriile precizate la Art. 8 sunt următoarele:
a) producţii audiovizuale interzise minorilor sub 18 ani - se difuzează numai în intervalul orar 24,00 - 6,00 şi vor fi însoţite permanent de un semn de avertizare reprezentând un cerc de culoare albă, iar în interiorul acestuia, pe fond transparent, numărul 18 de culoare albă;
Producțiile audiovizuale  vor fi clasificate ca fiind nepotrivite şi interzise minorilor sub 18 ani, în cazul în care conţin:
- Violenţă fictivă fezabilă, gravă şi care duce la leziuni grave sau deces;
- Acte sexuale neconsimţite, indiferent dacă implică oameni reali, actori sau desene animate;
- Violenţă reală gravă, care duce la leziuni grave sau deces;
- Conţinut înspăimântător într-un context uşor de recunoscut sau de zi cu zi, care implică una sau mai multe dintre următoarele elemente: oameni extrem de speriaţi, care nu sunt salvaţi imediat; suferinţă gravă, efecte sonore extrem de înspăimântătoare; leziuni grave; auto-mutilare, corpuri mutilate;
- Acte sexuale frecvente reprezentând imagini explicite, sau orice acte sexuale unde organele genitale sunt vizibile;
- Consumul de droguri ilegale sau abuzul de alcool, sau utilizarea de arme, reprezentate într-o lumină pozitivă sau comică.
b) producţii audiovizuale interzise minorilor sub 15 ani - se difuzează numai în intervalul orar 22,00 - 6,00 şi vor fi însoţite permanent de un semn de avertizare reprezentând un cerc de culoare roşie, iar în interiorul acestuia, pe fond transparent, numărul 15 de culoare albă;
 Producțiile audiovizuale  vor fi clasificate ca fiind nepotrivite şi interzise minorilor sub 15 ani, în cazul în care conţin:
- Violenţă fictivă fezabilă, gravă, care nu duce la leziuni grave sau deces;
- Violenţa fictivă care nu este gravă, dar duce la leziuni grave sau deces;
- Violenţa reală, care nu este gravă, dar duce la leziuni grave sau deces;
- Comportamentul cu un risc sporit de vătămare corporală, în cazul în care acest lucru este arătat ca fiind amuzant sau atractiv;
- Conţinut înspăimântător într-un mediu nerealist sau într-un mediu de zi cu zi, dar cu personaje nerealiste, care conţine unul sau mai multe din următoarele elemente: oameni extrem de speriaţi, care nu sunt salvaţi imediat; suferinţă gravă, efecte sonore extrem de înspăimântătoare; leziuni grave; automutilare, corpuri mutilate;
- Unul sau două cazuri de acte sexuale vizibile, sau acte sexuale frecvente care nu sunt vizibile, sau cazuri ocazionale de acte sexuale combinate cu limbaj sexual.
c) producţii audiovizuale interzise minorilor sub 12 ani - se difuzează numai după ora 20:00 şi vor fi însoţite de un semn de avertizare reprezentând un cerc de culoare roşie, iar în interiorul acestuia, pe fond transparent, numărul 12 de culoare albă;
Producțiile audiovizuale  vor fi clasificate ca fiind nepotrivite şi interzise minorilor sub 12 ani, în cazul în care conţin:
- Violenţă fictivă care nu este fezabilă, este gravă şi duce la leziuni grave sau deces;
- Desene animate care conţin violenţă plauzibilă, gravă şi care duc leziuni grave sau deces;
- Violenţă reală, care duce la leziuni;
- Violenţa reală, care este gravă, dar nu poate duce la leziuni;
- Talk-show în care este redată utilizarea violenţei fizice sau psihice (umilirea), care este aprobată de către prezentator sau public;
- Conţinut înspăimântător din desene animate sau dintr-un film de animaţie;
- Conţinutul înspăimântător, indiferent dacă mediul şi personajele sunt sau nu realiste, care conţin una sau mai multe dintre următoarele elemente: corpuri mutilate, ameninţări cu violenţă, efecte de groază (nu extreme), oameni extrem de speriaţi, violenţă împotriva copiilor sau a animalelor, victime ale accidentelor, calamităţilor sau bolilor;
- Redarea neputinţei adulţilor şi a ameninţărilor la adresa copiilor;
- Imagini cu transformări bruşte şi neaşteptate a fiinţelor vii, conţinut paranormal sau exorcism;
- Clipuri muzicale care conţin acte sexuale sau prim-planuri cu sâni, fese sau zona inghinală;
- Limbaj sexist sau discriminatoriu, care nu este descurajat în mod explicit (excepţie făcând cazul în care este vorbit de un anti-erou de desene animate);  
- Consumul de droguri ilegale sau abuzul de alcool.
d) producţii audiovizuale interzise minorilor sub 7 ani - se difuzează numai după ora 20:00 şi vor fi însoţite de un semn de avertizare reprezentând un cerc de culoare roşie, iar în interiorul acestuia, pe fond transparent, numărul 7 de culoare albă;
Producțiile audiovizuale  vor fi clasificate ca fiind nepotrivite şi interzise minorilor sub 7 ani, în cazul în care conţin:
- Desene animate reprezentând violenţă, dacă nu este cu caracter distractiv;
- Violenţă fictivă sau reală care implică oameni reali, care nu sunt descrise în punctele a) - c) de mai sus;
- Talk-show în care este redată utilizarea violenţei fizice sau psihice (umilirea), care este aprobat de către prezentator sau public; sau
- Orice conţinut înspăimântător descris în punctele a) - c) de mai sus.
e) producţii audiovizuale care pot fi vizionate de copiii în vârstă de până la 12 ani numai cu acordul sau împreună cu părinţii ori familia - se difuzează însoţite de un semn de avertizare reprezentând un cerc de culoare roşie, iar în interiorul acestuia, pe fond transparent, majusculele AP (acord parental) de culoare albă;
Art. 12. Radiodifuzorii au obligaţia de a informa sonor şi vizual publicul, înainte de începerea difuzării, cu privire la genul producţiei audiovizuale şi, după caz, cu privire la restricţiile de vizionare potrivit criteriilor prevăzute la art. 11, durata anunţului nu va fi mai mică de 10 secunde.
Art. 13. Semnul de avertizare corespunzător trebuie expus pe toată durata programului.
Art. 14. Difuzarea anunţurilor promoţionale pentru programele AP, 12, 15 şi 18 se va face cu semnul de avertizare corespunzător.
Art. 15. Controlul asupra executării prezentei Decizii îl exercită Direcţia monitorizare.
Art. 16. Decizia CCA nr. 44 din 30.03.2010 se abrogă.
Art. 17. Prezenta Decizie se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a CCA.

Preşedintele
Consiliul Coordonator
al Audiovizualului                                                                                Marian POCAZNOI

Secretar                                                                                                Dorina CURNIC