PE DATA DE 1 OCTOMBRIE 2017 INTRĂ ÎN VIGOARE NOILE MODIFICĂRI LA CODUL AUDIOVIZUALULUI

Lun ,Septembrie 25, 2017 - 13:02

În contextul reformelor în domeniul audiovizualului, Consiliul Coordonator al Audiovizualului, în calitatea sa de garant al interesului public și de promotor al extinderii produsului informațional audiovizual autohton în serviciile de programe ale radiodifuzorilor, atenționează posturile de radio și televiziune aflate sub jurisdicția Republicii Moldova că din data de 1 octombrie 2017 intră în vigoare noile modificări la Codul audiovizualului.

Astfel, articolul 11 – Protejarea patrimoniului lingvistic și cultural-național, prevede expres:

(2)Produsul autohton va cuprinde cel puțin 8 ore din volumul zilnic de emisie și va fi difuzat exclusiv (în totalitate) în intervalul orelor 06.00-24.00. Cel puțin 6 ore din produsul autohton va fi difuzat în orele de maximă audiență, dintre care cel puțin 4 ore – în limba de stat”.

(3) Radiodifuzorii care au drept scop obținerea de resurse financiare exclusiv din distribuție nu au dreptul să plaseze publicitate, cu excepția cazurilor în care respectă prevederile alin (2).

Așadar, serviciile de programe de radio și televiziune cu acoperire națională vor asigura 8 ore de produs autohton pe tot parcursul zilei, dintre care cel puțin 6 ore din produsul autohton va fi difuzat în orele de maximă audiență, iar cel puțin 4 ore – în limba română. Totodată, radiodifuzorii care retransmit serviciile de programe ale unor posturi de radio sau TV din străinătate și nu vor avea 8 ore de produs autohton nu vor fi putea difuza spoturi publicitare.

Consiliul Coordonator al Audiovizualului, fiind autoritatea care se ghidează în activitatea sa în exclusivitate de prevederile Codului audiovizualului, va supraveghea cu strictețe modul în care radiodifuzorii naționali vor asigura implementarea legislației naționale audiovizuale în beneficiul consumatorilor de programe, dar și al dezvoltării produselor mediatice locale.

Concomitent, Consiliul Coordonator al Audiovizualului reamintește că până la 01 octombrie 2017, radiodifuzorii au obligația să prezinte la CCA o nouă Grilă de emisie (Decizia nr. 17/119 din 21 iulie 2017) și Concepția generală a serviciului de programe (Decizia nr. 17/120 din 21 iulie 2017), cerințe ce decurg din necesitatea respectării de către titularii licențelor de emisie radio și TV a prevederilor art. 11 pct. (2) din Codul audiovizualului.

În acest sens, CCA îndeamnă radiodifuzorii să respecte cu strictețe și maximă responsabilitate prescripțiile art. 11 alin. (2) și (3) din Codul audiovizualului, pentru a nu fi pasibili de următoarele sancțiuni:

Articolul 38 – Sancțiuni:

(2)  Se sancționează cu avertizare publică radiodifuzorii care au comis prima încălcare a următoarelor prevederi: art. 11 alin. (2)–(7);

(3) Se sancționează cu amenzi de la 5000 de lei la 10000 de lei radiodifuzorii și distribuitorii de servicii care au comis următoarele încălcări: i) comiterea repetată a încălcărilor prevăzute la alin. (2);

(4) Se sancționează cu amendă de la 10000 de lei la 15000 de lei radiodifuzorii și distribuitorii de servicii care au comis următoarele încălcări:  d) pentru comiterea repetată a încălcărilor prevăzute la alin. (3) din prezentul articol;

(5) Se sancționează cu amendă de la 15000 de lei la 20000 de lei radiodifuzorii și distribuitorii de servicii care au comis următoarele încălcări:   f) pentru comiterea repetată a încălcărilor prevăzute la alin. (4);

(6) Se sancționează cu amendă de la 25000 de lei la 30000 de lei radiodifuzorii și distribuitorii de servicii care au comis în mod repetat, în decurs de 12 luni, încălcările prevăzute la alin. (5);

(7) Se sancționează cu suspendarea licenței de emisie sau a autorizației de retransmisie radiodifuzorul sau distribuitorul de servicii care a comis în mod repetat, în decurs de 12 luni, încălcările prevăzute la alin. (6). Suspendarea licenței de emisie sau a autorizației de retransmisie se aplică după ce au fost aplicate gradual sancțiunile prevăzute la alin. (2)–(6).

Consiliul Coordonator al Audiovizualului își reiterează  ferma convingere că noile modificări la Codul audiovizualului vor contribui semnificativ, cu competență şi exigență, la dezvoltarea producțiilor autohtone de programe și emisiuni, stimulând și cultivând în rândul publicului larg creația autentică culturală și națională, valorile și principiile democratice, adevărul și demnitatea umană.

Serviciul Comunicare și relații cu publicul