Ordinea de zi a ședinței din 27.09.2017

Mar ,Septembrie 26, 2017 - 15:00

ORDINEA DE ZI

A ȘEDINȚEI CCA

DIN 27 SEPTEMBRIE 2017

Mun. Chișinău                                                                                                                              Ora: 12:00

NR.

CRT.

DENUMIREA CHESTIUNII

RESPONSABIL DE PREGĂTIRE

RAPORTOR

 1.  

 

Cu privire la examinarea sesizării dlui Andrei Năstase, liderul Partidului Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”, f/nr. din 29.05.2017

DMTV

E. CRÎŞMARU

 1.  

 

Cu privire la examinarea sesizărilor dlui Constantin NUNU, f/nr. din 29.06.2017, 05.07.2017 și 26.07.2017

DMTV

E. CRÎŞMARU

 1.  

 

Cu privire la examinarea sesizării f/nr. din 11.07.2017 parvenită din partea dnei Aliona Mandatii

DMTV

E. CRÎŞMARU

 1.  

 

Cu privire la examinarea cererii dnei Claudia IAȚCO  f/nr. din 01.08.2017

DMTV

E. CRÎŞMARU

 1.  

 

Cu privire la examinarea sesizărilor parvenite din partea liderului Partidului Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”, Andrei Năstase, și a președintei Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, din 01.08.2017 și, respectiv, din 08.08.2017

DMTV

E. CRÎŞMARU

 1.  

 

Cu privire la examinarea propunerilor  de monitorizare ale unor radiodifuzori

DMTV

E. CRÎŞMARU

 1.  

 

Cu privire la examinarea cererii dlui Tudor CLIPA  f/nr. din 15.08.2017

DMR

V. CECAN

 1.  

   

 Cu privire la reperfectarea unei licențe de emisie

 

DLA

L. VIZIRU

 1.  

 

Cu privire la bilanţul Concursului pentru utilizarea frecvenţelor radio disponibile și rămase disponibile, anunţat prin Decizia CCA nr. 16/105 din 21 iulie 2017 și anunţarea Concursului pentru utilizarea frecvenţelor radio disponibile și rămase disponibile

DLA

L. VIZIRU

 1.  

    

  Cu privire la implementarea Deciziei CCA nr. 33/192 din 05 decembrie 2016 „Cu privire la bilanțul Concursului de selectare a proiectelor de programe audiovizuale în vederea acordării resurselor financiare pentru producere din Fondul de susținere a radiodifuzorilor, pentru anul 2016”, anunțat prin Decizia CCA nr. 30/179 din 28 octombrie 2016

DLA

L. VIZIRU

 1.  

 

Cu privire la anunţarea Concursului de selectare a proiectelor de programe audiovizuale în vederea acordării resurselor financiare pentru producere din Fondul de susţinere a radiodifuzorilor, pentru anul 2017-2018

DLA

L. VIZIRU

 1.  

 

Cu privire la examinarea cererii de cesiune a licenței de emisie eliberată „ANALITICMEDIA – GRUP” SA pentru postul de televiziune „TV8”

DLA

L. VIZIRU

 1.  

 

Cu privire la examinarea unei cereri de prelungire de drept a licenței de emisie

DLA

L. VIZIRU

 1.  

 

Cu privire la retragerea unei licențe de emisie

 

DLA

L. VIZIRU

 1.  

 

Cu privire la examinarea unor cereri de retragere a autorizațiilor de retransmisie

 

DCD

V. PULBERE

 1.  

 

Cu privire la examinarea cererii de eliberare a autorizației de retransmisie întreprinderii ,,CosComSat" SRL, pentru studioul ,,TV Select" din  satele. Selişte, Brăviceni, Mitoc, rn. Orhei

DCD

V. PULBERE

 1.  

 

Cu privire la completarea Deciziei CCA nr. 1 din 25 ianuarie 2013 – Cu privire la difuzarea mesajelor de promovare a modului sănătos de viață.

DJR

V. SON

 1.  

 

Cu privire la examinarea și avizarea unor acte legislative

DJR

V. SON

 1.  

 

Cu privire la modificarea Deciziei nr. 20-139 din 30.08.2017 Cu privire la desemnarea membrilor CCA pentru efectuarea unor deplasări de serviciu și alocarea mijloacelor financiare pentru cheltuielile de deplasare

SREIE

M. MARIN

 1.  

 

Cu privire la mediatizarea unei campanii sociale

 

SCRP

L. GUŢU