Serviciul de presă

 • 20 Mai
  Reuniunea Platformei europene a autorităților de reglementare EPRA a avut loc la Anvers, în perioada 11-13 mai 2022. Evenimentul găzduit de VRM, autoritatea flamandă de reglementare a audiovizualului din Belgia, a reunit aproximativ 160 de delegați ai 52 de autorități membre, observatori permanenți și experți media. Discuțiile s-au axat pe aspecte legate de reglementarea media audiovizuală în Europa.
   
 • 19 Mai
  Consiliul Audiovizualului informează că și-a modificat adresa de e-mail: din office@cca.md în  office@consiliuaudiovizual.md.
  Astfel, corespondența în adresa autorității de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale urmează a fi remisă la noua adresă de e-mail:  office@consiliuaudiovizual.md.
   
  Serviciul Comunicare și relații cu publicul
 • 18 Mai
  SEMINAR
   „TĂRIA SONORĂ – NIVELUL MAXIM PERMIS AL SEMNALELOR AUDIO ÎN PROGRAMELE AUDIOVIZUALE”
  20 mai 2022, ora 10:00
  Seminar de instruire online.
  Invitați: regizori și tehnicieni în inginerie sonoră, reprezentanți ai posturilor de televiziune aflate sub jurisdicția Republicii Moldova
 • 17 Mai
  Consiliul Audiovizualului a examinat, în ședința din 16 mai 2022, rezultatele monitorizării serviciilor media audiovizuale de televiziune: „Moldova-1”, „Prime”, „Publika TV”, „N4”, „TV6” și „RTR Moldova”, în contextul promulgării legii ce interzice în Republica Moldova afișarea însemnelor asociate cu agresiunea militară a Federației Ruse în statul suveran Ucraina.
 • 11 Mai
 • 6 Mai
  Consiliul Audiovizualului a examinat astăzi, 06 mai 2022, rezultatele monitorizării serviciului media audiovizual de televiziune „10 TV”, la capitolul respectării Concepției generale a serviciului de programe, urmare a autosesizării vicepreședintei Consiliului Audiovizualului, Ana Gonța.
 • 6 Mai
  Consiliul Audiovizualului a examinat rezultatele controlului cu privire la activitatea serviciilor media audiovizuale de televiziune „BTV”, „Gold TV” și „MBC” în contextul prevederilor Condițiilor licenței de emisie, precum și rezultatele controlului activității furnizorului de servicii media audiovizuale „MEGAN-TV” SA, în contextul prevederilor Codului serviciilor media audiovizuale urmare a autosesizărilor vicepreședintei Consiliului Audiovizualului, Ana Gonța.
 • 6 Mai
  Consiliul Audiovizualului inițiază consultări publice în vederea aprobării Regulamentului cu privire la procedura și condițiile de acordare a dreptului de utilizare a sloturilor din multiplex și/sau a frecvențelor radio prin concurs
             
 • 6 Mai
  Consiliul Audiovizualului a dispus, prin Decizia nr. 102 din 30 martie 2022, monitorizarea furnizorilor de servicii media aflați în jurisdicția Republicii Moldova privind respectarea prevederilor art. 4 alin. (3) și alin. (7) din Codul serviciilor media audiovizuale, urmare a autosesizării vicepreședintei Consiliului Audiovizualului, Ana Gonța.
 • 22 Aprilie
  Consiliul Audiovizualului a aprobat, cu unanimitate de voturi, Raportul de activitate al Consiliului Audiovizualului în trimestrul I al anului 2022, care vizează următoarele aspecte:  Managementul Consiliului Audiovizualului, Activități de reglementare, Monitorizarea respectării prevederilor Codului serviciilor media audiovizuale, Activitatea de licențiere și autorizație, Litigii, Comunicare și relații externe.