Întâlnire de documentare la CCA cu Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Corman

Lun ,Iulie 22, 2013 - 16:05

Pe data de 22.07.13, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a fost vizitat de  Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Corman.

În cadrul întâlnirii, la care au participat  membrii CCA şi conducătorii de subdiviziuni, au fost prezentate principale direcţii de activitate şi au fost evidenţiate problemele care se află pe agenda de lucru a instituţiei:  garantarea moralităţii şi asigurarea protecţiei copiilor în serviciile de programe audiovizuale, promovarea producţiei autohtone în grila de emisie a posturilor TV şi radio, concurenţa neloială pe piaţa audiovizuală şi activitatea ilicită a unor distribuitori de servicii,  tranziţia de la televiziunea analogică la cea digitală şi perspectivele de dezvoltare a domeniului audiovizual din Republica Moldova.

Preşedintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Marian Pocaznoi, a menţionat că un trend pozitiv se înregistrează  pe segmentul care vizează protejarea drepturilor copilului, în urma aplicării deciziilor de reglementare ale acestui aspect, aprobate de CCA  la 19 iulie 2012, totodată,  monitorizarea radiodifuzorilor la acest capitol va rămâne una dintre preocupările de bază ale instituţiei.

     În cadrul discuţiilor despre  procesul de trecere de la televiziunea analogică la cea digitală, propunerea membrilor CCA  cu privire la necesitatea organizării unui grup  de lucru şi elaborării unor politici la nivel de stat pentru protejarea categoriilor socialmente vulnerabile în vederea asigurării accesului la programele TV a fost salutată de spicherul Legislativului.

    Preşedintele CCA, Marian Pocaznoi, a profitat de această întâlnire pentru a trece în revistă şi unele aspecte ale activităţii radiodifuzorilor locali, abordate în cadrul seminarelor zonale desfăşurate în ultimele două săptămâni. Membrii CCA au dat asigurări că vor depune eforturi pentru a sprijini dezvoltarea televiziunilor locale, în special, a producţiilor televizate în limbile minorităţilor etnice.

    Spicherul Parlamentului a solicitat opinia membrilor CCA referitor la procesul de reformare a Instituţiei Publice Naţionale a  Audiovizualului „Teleradio-Moldova” şi  s-a interesat de îndeplinirea recomandărilor Curţii de Conturi, ca urmare a auditului efectuat la CCA.

    În finalul discuţiilor,  Igor Corman şi-a exprimat intenţia de a continua dialogul început în cadrul vizitelor de documentare la mai multe instituţii publice autonome şi a propus convocarea, în luna septembrie, a unor şedinţe comune  cu participarea preşedinţilor comisiilor parlamentare şi a conducerii autorităţilor publice sub control parlamentar.

   Vizita la Consiliul Coordonator al Audiovizualului, a 11-a la număr, se înscrie în seria de vizite efectuate de Preşedintele Parlamentului, Igor Corman, la instituţiile publice aflate sub control parlamentar.

 

Serviciul comunicare şi relaţii cu publicul