NOTĂ INFORMATIVĂ CU PRIVIRE LA EXERCITAREA DREPTULUI LA LIBERTATEA DE EXPRIMARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Mar ,Ianuarie 28, 2014 - 00:00

Întrucât la începutul anului 2014 piața serviciilor audiovizuale din RM a fost marcată de un incident alarmant și regretabil, care a generat dezbateri și comentarii publice aprinse, servind drept temei  pentru un partid de opoziție, PCRM, de a solicita convocarea ședinței extraordinare a Parlamentului, acuzând încălcarea dreptului la  libertatea de exprimare, CCA, în calitatea sa de garant al interesului public și de autoritate autonomă responsabilă de reglementare a domeniului, consideră  oportun să prezinte informația necesară cu privire la acest subiect.

Ar fi incorect și nedrept ca un concurs nefericit de împrejurări să lase loc pentru speculații și concluzii subiective cu privire la exercitarea libertății de exprimare și a drepturilor ce derivă din ea. Libertatea de exprimare este pentru Republica Moldova nu doar un principiu teoretic și unul din drepturile fundamentale pe care și le-a asumat prin semnarea Convenției Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale, ci a devenit o practică și un exercițiu constant de aplicare și implementare a acestor drepturi în viața societății, iar traseul acestor practici poate fi urmărit în evoluția mass-media și în conștientizarea lor de către cetățeni.

CCA este conștient de importanța asigurării și exercitării acestui drept ca fiind o condiție primordială pentru consolidarea democrației și afirmarea valorilor europene, în contextul în care, după parafarea Acordului de Asociere, Republica Moldova s-a angajat să îndeplinească o serie de acțiuni înscrise în agenda anului 2014 în vederea semnării  Acordului de Asociere. La această etapă mass-media trebuie să fie o platformă pentru asigurarea transparenței acestui proces și a derulării reformelor preconizate în domeniile cheie.

În viziunea CCA, în condițiile actuale, problema libertății de exprimare în mass-media audiovizuală, trebuie abordată din două perspective:

 1. Evaluarea situației generale cu privire la asigurarea pluralismului și a dreptului de a comunica și primi informații și idei.
 2.  Gestionarea unei situații concrete de conflict în domeniul audiovizualului din RM, generată de câțiva agenți economici și nu de acțiunile unor instituții publice sau statale.

Cu referire la prima parte a problemei, în care trebuie luate în considerare cele două aspecte cheie, pluralismul conținutului și  pluralismul proprietății, CCA menționează următoarele:

 1. Opoziția are acces neîngrădit la toate posturile de televiziune, iar PCRM este partidul cu cel mai mare timp de antenă acordat, acest lucru îl demonstrează raportul de monitorizare efectuat la acest aspect  (http://www.cca.md/files/Raport.pdf).
 2. În Republica Moldova majoritatea posturilor de televiziune produc emisiuni informativ analitice, astfel, din cele 65 de posturi care activează sub jurisdicția statului nostru, 45 difuzează buletine informative.
 3. La capitolul concentrării mass-media audiovizuală, actele tuturor jucătorilor de pe această piață sunt întocmite în conformitate cu articolul 66 al Codului audiovizualului, această informație este publică și poate fi verificată, registrul tuturor  radiodifuzorilor fiind publicat pe situl CCA (http://cca.md/registru-tv-eter-etalon).
 4. Totodată, CCA este interesat în ajustarea cadrul normativ cu privire la transparența proprietății în domeniul audiovizualului, astfel încât legea să-i oblige pe proprietari să-și declare beneficiarul final, persoana fizică. În acest scop, la sfârșitul anului 2012 CCA a înaintat guvernului câteva propuneri de modificare a codului audiovizualului la acest capitol, iar în 2013 a participat la dezbaterile publice și a susținut proiectul de amendare a Codului audiovizualului privind transparența proprietății mass-media.

Conștienți de faptul că printre cele trei componente ale libertății de exprimare, așa cum sunt ele stipulate în articolul 10 al CADO, libertatea de opinie se bucură de o protecție aproape absolută, iar democrația nu poate exista fără pluralism, CCA supraveghează respectarea acestora în domeniul audiovizualului, efectuând monitorizări în conformitate cu normele în vigoare. 

Printre indicatorii principali ai gradului libertății de exprimare în mass-media audiovizuală se regăsesc reflectarea și accesul partidelor, inclusiv ale celor din opoziție, la TV. Pentru evaluarea situației, în perioada 04 – 13 noiembrie 2013 a fost efectuată monitorizarea principalelor buletine de ştiri de la 10 posturi TV sub aspectul respectării Echilibrului şi pluralismului politico-social, așa cum este prevăzut în art. 7 al Codului audiovizualului. Posturile monitorizate au fost:

 1. Moldova 1 (“Mesager”- ora de difuzare 19:00);
 2. Prime (“Primele ştiri” – ora de difuzare 21:00);
 3. 2 Plus („Reporter” – 19:00)
 4. Publika TV (“Prime time news” – ora de difuzare 19:00);
 5. Canal 3 (”Știrile Canal 3”- ora de difuzare 22:00).
 6. PRO TV CHIŞINĂU („Ştiri” – ora de difuzare 20:00);
 7. TV 7 (“Ştiri” – ora de difuzare 18:00);
 8. N 4 („Obiectiv” – ora de difuzare 19:00);
 9. Jurnal TV (“Jurnal” – ora de difuzare 19:00);
 10. Accent TV (”Accent info” – ora de difuzare 21:00)

 

Raportul de monitorizare a constat că opoziția are acces neîngrădit la toate posturile de televiziune, iar PCRM este partidul cu cel mai mare timp de antenă acordat.

Dintre partidele politice, PCRM a avut cel mai mult timp de antenă în cadrul buletinelor de știri,  la toate posturile monitorizate cu excepția Jurnal TV, în care se află pe locul doi.

Iar printre toți subiecții reflectați în știri, luând în considerare Guvernul, Parlamentul, Președinția, Primăria și celelalte partide politice, PCRM ocupă primele trei locuri.

Astfel:

La unele posturi TV, PCRM a devansat  Guvernul și Parlamentul, fiind structura cu cea mai mare prezență în buletinele de știri: 18,9% la N4 și 39,7% la Accent TV.

 Posturile de televiziune: 2 Plus, Publika și PRO TV Chișinău, au acordat cel mai mult timp de antenă Guvernului, iar după acesta partidului de opoziție, astfel la aceste posturi ponderea PCRM în buletinele de știri a constituit: 15,0% la 2 Plus, 13,3% la Publika TV și 21,2 % la PRO TV Chișinău.

 La postul public de televiziune Moldova 1 și la PRIME, PCRM ocupă a treia poziție, după Guvern și Parlament, în ceea ce privește timpul de emisie acordat, respectiv cu:  9,3% și 12,7%.

Acest clasament și ponderea timpului de emisie este repartizat între 20 de subiecți reflectați în știri, care numără partidele și mișcările politice, instituțiile precum Guvernul, Parlamentul, Președinția și Primăria.

Modul de reflectare al PCRM, conotația imaginii prezentată la aceste posturi este, în medie, neutră. Totodată monitorizarea efectuată a constatat prezența atitudinilor și pozițiilor critice  la adresa Guvernului la toate televiziunile (acestea sunt ilustrate prin nivelul culorii roșii în coloanele din tabelele ce indică conotația reflectării).

În concluzie, posturile de televiziune care produc buletine informative respectă pluralismul social-politic, oferind publicului informație diversă contribuind la libera formare a opiniilor și ideilor, partidul de opoziție beneficiază de platformele publice oferite de principalele instituții mass-media audiovizuale pentru a-și face cunoscută poziția și opiniile.

 

II. Referitor la cea de a doua parte a problemei, cazul Jurnal TVși al altor două posturi TV, Accent TV și RTR Moldova, CCA consideră că e necesar a delimita două evenimente distincte, între care nu există nicio legătură de cauzalitate și care trebuie tratate ca atare și anume:

 1. propunerea pentru dezbatere publică a unui proiect de decizie elaborat de CCA cu privire la reglementarea structurării listei de canale din ofertele distribuitorilor de servicii;
 2. scoaterea sau transferul posturilor TV, Accent TV, Jurnal TV și RTR Moldova din listele de canale de către trei operatori de cablu.

Astfel, CCA insistă să fie examinate faptele și nu interpretarea acestora de unele insituții mass-media interesate sau implicate. Cronologia evenimentelor a fost următoarea.

La 20.12.13 CCA a propus spre dezbatere publică un proiect de decizie Cu privire la includerea obligatorie a serviciilor de programe retransmise în ofertele distribuitorilor de servicii, el a fost publicat pe site-ul CCA, a fost transmis prin poștă tuturor actorilor interesați   și a fost făcut un apel public la discuții adresat societății civile, experților în domeniu, distribuitorilor de servicii. Precizăm că o asemenea reglementare este dictată de realitățile pieței audiovizuale, și de necesitatea ca în ofertele distribuitorilor de servicii  să-și găsească o reflectare   echilibrată cele 65 de televiziuni autohtone, televiziunile retransmise din Uniunea Europeană, posturile TV cu emisie în limba română și celelalte posturi retransmise. Documentul nu are forță juridică și prin urmare, doar pentru că a deschis o problemă pentru discuții, CCA nu poate fi făcut responsabil de declanșarea evenimentelor ce privesc relațiile unor operatori de cablu cu radiodifuzorii.

Pe data de 23.12. 2013 la CCA a parvenit o scrisoare din partea  „Moldtelecom” SA, prin care  se notifica despre excluderea din oferta serviciilor de programe a postului Accent TV, începând cu data de 31.12.13. Pe data de 30.12.2013 la CCA a parvenit o altă notificare din partea  „Moldtelecom” SA, cu privire la excluderea din oferta serviciilor de programe a postului RTR Moldova, începând cu data de 31.12.13. Ținând cont de faptul că sfârșitul anului pentru distribuitorii de servicii este perioada de renegociere a contractelor și de elaborare a noilor liste de canale, CCA a luat notă de aceste informații, calificându-le drept o procedură de afaceri obișnuită pentru relațiile între agenții economici.

La începutul anului 2014, trei zile consecutiv, 10.01.2014, 11.01.2014, 12.01.2014 postul de televiziune Jurnal TV a difuzat mai multe materiale prin care a dezinformat publicul prezentând proiectul de decizie al CCA, din 20.12.2013, drept o decizie irevocabilă prin care este atacat acest post TV.

Pe data de 13.01.14 distribuitorul de servicii  „SUN TV”,  titular de autorizație ÎM "Sun Communications"  SRL,   a repoziționat posturile Jurnal TV și Accent TV din pachetul de bază în grila cu posturi TV Digitale, iar postul RTR Moldova a fost suspendat temporar. Totodată în presă a apărut informația despre scoaterea acestor posturi din listele mai multor operatori.

Pentru a dezminți informațiile prin care se făcea o legătură cauzală între acțiunile operatorilor de cablu și proiectul de decizie sus-numit, în prima jumătate a zilei de 13.01.14, CCA a prezentat explicațiile de rigoare printr-un comunicat de presă, iar pentru ora 13.00 a fost anunțată o conferință de presă (http://cca.md/news/n-aten-ia-mass-media; http://cca.md/news/cca-impune-respectarea-listelor-de-canale-aprobate) . Astfel, CCA primul s-a autosesizat referitor la situația creată în unele rețele de cablu și a anunțat publicul că întreprinde măsuri pentru a evalua problema și a căuta soluții.

Deoarece în presă apăruse informația despre deconectările operate de mai mulți distribuitori, CCA a trebuit să verifice aceste semnale. Astfel, pe parcursul zilei de 13.01.14, angajații CCA au solicitat informația de la toți cei 119 operatori de servicii. În urma investigației s-a constat că un singur distribuitor de servicii, din cei 119, „Megapolis”, al cărei titular de autorizație este întreprinderea „VEB-TV” SRL,  a scos postul Jurnal TV din lista de canale retransmise.

Pe data de 14.01.14, în prima jumătate a zilei, membrii CCA s-au întâlnit cu reprezentanții OSCE și cu reprezentanții Consiliului Europei, oferind explicațiile solicitate.

În aceeași zi, 14.01.14, în urma convorbirilor purtate cu actorii antrenați în acest conflict CCA, i-a convocat la o întâlnire, insistând asupra necesității de a acționa în interesul publicului și solicitându-le ca toate celelalte probleme invocate:economice sau tehnologice să fie soluționate ulterior. Distribuitorul de servicii  „SUN TV”,  titular de autorizație ÎM "Sun Communications"  SRL,   în aceeași zi, 14.01.14 a transferat posturile Jurnal TV și Accent TV din pachetele digitale în cel de bază.  Distribuitorul de servicii  „Megapolis”, al cărei titular de autorizație este întreprinderea „VEB-TV” SRL,  a reconectat postul Jurnal TV în lista de canale retransmise, a doua zi, 15.01.14.

Despre rezultatele măsurilor întreprinse și a negocierilor purtate, CCA a informat publicul în cadrul unei conferințe de presă din după-amiaza zilei de 14.01.14. Totodată, CCA a fost receptiv și deschis la toate solicitările mass-media, oferind informațiile deținute în fiecare moment, iar reprezentanții CCA au răspuns la toate invitațiile de a participa la emisiuni în direct. (astfel pe data de 14.01.2014 ora 17.00 conferință de presă organizată de CCA; ora 18.00 președintele CCA, M.Pocaznoi, a acordat un interviu în direct la portalul de știri UNIMEDIA; ora 19.30 președintele CCA, M.Pocaznoi, a participat la emisiunea în direct difuzată de postul IPNA „Teleradio-Moldova” Radio-Moldova-Actualități; pe data de 16.01.14, membrul CCA, M. Onceanu-Hadârcă, a participat la emisiunea Cabinetul din umbră, de la Jurnal TV.)

Pe parcursul a trei zile, 13.01.14; 14.01.14. și 15.01.14, lângă sediul CCA jurnaliștii de la Jurnal TV au desfășurat mitinguri de protest cu susținerea reprezentanților unei mișcări politice. Susținătorii și-au putut manifesta liber și fără constrângeri opțiunile.

Ținem să precizăm că pe parcursul celor două zile 13.01.14 și 14.01.14. mai multe posturi de televiziune au reflectat evenimentele, inclusiv postul public de televiziune Moldova 1 a făcut reportaje ample la acest subiect (http://www.trm.md/ro/mesager/mesager-din-13-ianuarie-2014/; http://www.trm.md/ro/mesager/mesager-din-14-ianuarie-2014/).  

Pe data de 16.01.2014 membrii Consiliului Coordonator al Audiovizualului au fost audiați de Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media  a Parlamentului Republicii Moldova referitor la situația din audiovizual.

În concluzie, 

 1. CCA nu a adoptat nicio decizie privind sistarea emisiei posturilor de televiziune respective.
 2. Nici un post TV din Republica Moldova nu și-a sistat emisia în ultima perioadă.
 3. Un singur operator de cablu, „Megapolis”,  a scos posturile Accent TV, Jurnal TV și RTR Moldova din ofertele de servicii, din cauza că nu erau semnate contractele.
 4. Un singur operator de cablu, „SunTV”, a repoziționat posturile, Accent TV, Jurnal TV în alte pachete în ofertele de servicii.
 5. Distribuitorul de servicii „Moldtelecom” SA a adus explicații publice referitor la renegocierea contractelor cu două posturi TV: RTR Moldova a fost inclus în listă începând cu data de 17.01.2014, iar în privința  postului Accent TV negocierile continuă.
 6. Conform cadrului normativ, numai serviciile de programe ale radiodifuzorilor publici sunt obligatorii pentru retransmisie de către distribuitorii de cablu.
 7. Alarma cu privire la limitarea accesului publicului la informație este neîntemeiată și a fost declanșată de acțiunile unor agenți economici, de relațiile între distribuitorii de servicii și radiodifuzori,  și nu de acțiunile unor instituții publice sau statale.
 8. CCA,  în calitatea sa de garant al interesului public și de autoritate autonomă responsabilă de reglementarea audiovizualului, a reacționat prompt, în aceeași zi, a întreprins măsurile necesare, iar a doua zi situația a fost remediată.  
 9. CCA nu a emis nicio decizie care ar fi adus atingere sau ar fi limitat accesul publicului la informare, iar  proiectul de decizie Cu privire la includerea obligatorie a serviciilor de programe retransmise în ofertele distribuitorilor de servicii de pe data de 20.12.13 este un document în curs de elaborare și propus opiniei publice spre dezbatere.