ÎN ATENȚIA RADIODIFUZORILOR, A ENTITĂȚILOR PUBLICE ȘI ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE

Joi ,Iunie 08, 2017 - 07:44

Concepția națională de dezvoltare a mass-media

Consiliul Coordonator al Audiovizualului (CCA), în calitatea sa de autoritate publică autonomă de reglementare a comunicării audiovizuale, în parteneriat cu Ministerul Justiției al Republicii Moldova, urmează să elaboreze și să aprobe Concepția națională de dezvoltare a mass-media, în concordanță cu prevederile Agendei de Asociere dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova, ale Planului național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE pentru 2017-2019 și ale Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2016-2018.

Concepția națională de dezvoltare a mass-media va fi bazată pe fortificarea pluralismului de opinii și libertății de exprimare, pe bunele practici comunitare și recomandările partenerilor de dezvoltare, contribuind astfel la edificarea unui mediu favorabil dezvoltării mass-media pe principii democratice.

În acest sens, Consiliul Coordonator al Audiovizualului solicită implicarea activă a radiodifuzorilor, a entităților publice, a organizațiilor nonguvernamentale de media și a altor instituții interesate la elaborarea Concepției naționale de dezvoltare a mass-media, înaintând propuneri/ recomandări/ opinii menite să consolideze capacitățile mass-media și să încurajeze dezvoltarea segmentului mediatic. Sugestiile pot fi trimise până la data de 27 iunie 2017, pe adresa Consiliului Coordonator al Audiovizualului: MD-2012, mun. Chișinău, str. V. Pârcălab nr. 46, sau la adresa electronică: office@cca.md.

Persoană de contact: Marcel OȚEL, șef adjunct Direcția generală licențiere, autorizare și monitorizare; tel.: 022 24 38 80.

Serviciul Comunicare și relații cu publicul