ÎN ATENȚIA RADIODIFUZORILOR, A ENTITĂȚILOR PUBLICE ȘI ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE

Mie ,Iunie 07, 2017 - 16:20

Proiectul de decizie final „Cu privire la accesul persoanelor cu deficiențe de auz și văz la serviciile de programe și abrogarea Deciziei CCA nr. 21 din 26.02.2008”

Consiliul Coordonator al Audiovizualului, preocupat de a oferi accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități la informație prin intermediul mijloacelor de comunicare audiovizuale și ținând cont de obligațiile care-i revin prin lege de a stabili norme de reglementare, a elaborat Proiectul de decizie final „Cu privire la accesul persoanelor cu deficiențe de auz și văz la serviciile de programe și abrogarea Deciziei CCA nr. 21 din 26.02.2008” (în anexă).

În conformitate cu prevederile Legii nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a iniţiat consultări publice pe marginea proiectului nominalizat. Astfel, la data de 22 martie 2017, prezentul proiect a fost aprobat de către Comisia de Stat pentru Reglementarea Activității de Întreprinzător.

În această ordine de idei, CCA solicită implicarea activă a părţilor interesate: autorități publice, asociații obștești pe segmentul de protecție și promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilități și persoane juridice din domeniul audiovizualului pentru a prezenta recomandări, opinii sau alte specificaţii şi instrucţiuni aferente programelor audiovizuale destinate persoanelor cu nevoi speciale.

Propunerile și sugestiile pot fi expediate până la data de 19 iunie 2017, pe adresa Consiliului Coordonator al Audiovizualului: MD-2012, mun. Chişinău, str. V. Pârcălab nr. 46, sau la adresa electronică: office@cca.md.

Persoană de contact: Victoria SON, Direcţia juridică şi reglementări, tel.: (022) 21-30-45.

Serviciul Comunicare și relații cu publicul