În atenția radiodifuzorilor aflați sub jurisdicția Republicii Moldova!

Vin ,Decembrie 21, 2018 - 17:49

Consiliul Coordonator al Audiovizualului informează că astăzi, 21 decembrie 2018, Comisia Electorală Centrală a aprobat, prin Hotărârea nr. 1992 din 21.12.2018, Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare și referendumul republican din 24 februarie 2019 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova.

Astfel, în conformitate cu pct. 10 al Regulamentului aprobat de CEC:

„Fiecare radiodifuzor care va reflecta campania electorală depune la CCA, în termen de 7 zile dela aprobarea prezentului regulament, o declarație privind politica editorială pentru campania electorală, cu următorul conținut:

  • numele proprietarului/proprietarilor radiodifuzorului;
  • principiile asumate de către radiodifuzor privind reflectarea campaniei electorale; condițiile de programare a timpilor de antenă contra plată/gratuiți;
  • principiul de programare și acordare a timpilor de antenă;
  • orarul timpilor de antenă gratuiți și contra plată sau condițiile de programare a timpilor de antenă gratuiți și contra plată, tarifele pentru timpii de antenă contra plată care nu pot depăși tarifele stabilite în mod obișnuit pentru publicitatea comercială;
  • ordinea și principiile de organizare a dezbaterilor electorale;
  • modul de evidență a timpilor de antenă acordați concurenților electorali/participanților la referendum, în conformitate cu ari. 69 din Codul electoral;
  • grila emisiunilor cu caracter electoral și condițiile de programare a acestora; numele, prenumele, numerele telefoanelor de serviciu și al telefonului mobil, faxul și adresa electronică a persoanei responsabile de reflectarea campaniei electorale;
  • o declarație prin care se obligă săptămânal (în ziua de luni) să prezinte la CCA și CEC prin fax și/sau în format electronic informația despre volumul de emisie electorală (spoturi, dezbateri și materiale electorale difuzate în cadrul rubricilor special create pentru reflectarea campaniei electorale, emisiuni informative), inclusiv informația despre spoturile de educație electorală/informare a alegătorilor elaborate de CEC, mediatizate în săptămâna precedentă”.

Pct. 11 din Regulamentul aprobat de CEC stipulează: „Radiodifuzorii care nu vor reflecta campania electorală înștiințează CCA despre acest fapt în același termen. Aceștia vor avea obligația de a organiza dezbateri electorale, în conformitate cu prevederile art.70 alin.(3) din Codul electoral”.

Pct. 12 statuează: „Radiodifuzorii care nu au prezentat în termenul stabilit declarațiile spre aprobare către CCA, fapt constatat prin hotărâre a CCA, nu au dreptul să reflecte campania electorală la alegerile parlamentare și referendumul republican din 24 februarie 2019”.

Totodată, pct. 13 prevede: „CCA examinează în ședință publică declarațiile privind politica editorială pentru reflectarea alegerilor parlamentare și referendum și le plasează pe pagina sa web în termen de 24 de ore după aprobare.CCA are dreptul să respingă declarațiile care nu corespund cerințelor și le solicită aducerea lor în concordanță cu legislația în termen de până la 3 zile calendaristice. În cazul prezentării declarațiilor privind politica editorială pentru campania electorală la alegerile parlamentare și referendum cu încălcarea termenului stabilit, CCA aplică sancțiuni, în conformitate cu legislația audiovizuală”.

Regulamentul CEC privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare și referendumul republican din 24 februarie 2019 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova mai prevede: 14. „Declarațiile privind politica editorială pentru reflectarea campaniei electorale se adoptă decătre:

  • administrația radiodifuzorului public (IPNA Compania „Teleradio-Moldova”, IPRA Compania „Găgăuziya Radio Televizionu”);          
  • administrația radiodifuzorului privat.

Pct. 15 din Regulamentul aprobat de CEC stabilește: „După aprobarea declarației privind politica editorială pentru reflectarea campaniei electorale, radiodifuzorul are dreptul să o modifice și/sau să o completeze numai în cazul în care prin această acțiune nu este afectată reflectarea echitabilă, echilibrată și imparțială a alegerilor. Radiodifuzorul expediază CCA modificările și/sau completările la declarația privind politica editorială, în 24 ore de la aprobare, care se vor pune în aplicare doar după aprobarea lor de către CCA”.

Urmare a celor menționate mai sus, declarațiile privind politica editorială pentru campania electorală urmează a fi depuse la CCA pe parcursul a 7 zile calendaristice, respectiv: 22-28 decembrie 2018, inclusiv.

Totodată, Consiliul Coordonator al Audiovizualului informează că în perioada 22-25 decembrie 2018 va asigura prezența unor angajați ai instituției pentru a recepționa declarațiile privind politica editorială pentru campania electorală. Persoana responsabilă: Lidia Viziru, șef adjunct DGLAM. Tel: 069189351. Tel. Anticamera CCA: 022 277551.

Serviciul Comunicare și relații cu publicul