În atenția radiodifuzorilor

Joi ,Octombrie 25, 2018 - 11:37

În atenția radiodifuzorilor participanți la Concursul de selectare a proiectelor de programe audiovizuale în vederea acordării resurselor financiare pentru producere din Fondul de susținere a radiodifuzorilor, pentru anul 2018

Consiliul Coordonator al Audiovizualului, prin Decizia nr. 24/166 din 28.09.2018 (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 377-383 din 05.10.2018), a anunțat Concursul de selectare a proiectelor de programe audiovizuale în vederea acordării resurselor financiare pentru producerea programelor din Fondul de susținere a radiodifuzorilor, pentru anul 2018.

Perioada de depunere a dosarelor: 08 octombrie – 01 noiembrie 2018, inclusiv.

Drept urmare, Consiliul Coordonator al Audiovizualului, pentru a fi corect și echidistant în acordarea resurselor financiare pentru producerea proiectelor depuse la Concursul de selectare a proiectelor de programe audiovizuale în vederea acordării resurselor financiare pentru producere din Fondul de susținere a radiodifuzorilor, a solicitat, prin  scrisoarea nr. 644 din 10.10.2018, radiodifuzorului public IPNA Compania„Teleradio-Moldova” informația cu privire la costul de producere a unui minut de emisie la postul de televiziune și la postul de radio.

Astfel, conform datelor oferite de radiodifuzorul public la 17 octombrie 2018, prin scrisoarea nr. 01-10/643, prețul de producere a unui minut de emisie la postul de televiziune este de 471 de lei, iar la postul de radio – de 53 de lei.

Serviciul Comunicare și relații cu publicul