În atenția furnizorilor și distribuitorilor de servicii media audiovizuale!

Vin ,Iulie 31, 2020 - 10:37
Consiliul Audiovizualului informează că taxele pentru eliberarea/reperfectarea licențelor de emisie și autorizațiilor de retransmisiune în baza deciziilor Consiliului Audiovizualului emise din 01.08.2020 vor fi transferate de către beneficiari direct la bugetul de stat.
Rechizitele bancare pentru transfer:
Beneficiar: MF-Trezoreria de Stat
Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de Stat
Cod fiscal: 1006601000037
Cod bancar: TREZMD2X
Codul IBAN: MDXXTRGAAA114521LLLL0000
Notă: Genera codului IBAN se poate efectua pe pagina oficială a  Ministerului Finanțelor conform punctului 1.7 al Modului de achitare și evidență a plăților la bugetul public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor în anul 2020, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.172 din 22.12.2019.
Atenționăm că codul IBAN va devia în funcție de localitatea de reședință a agentului economic.