În atenția furnizorilor și distribuitorilor de servicii media audiovizuale

Mie ,Ianuarie 09, 2019 - 11:35

Ținând cont de Recomandarea EBU R128 – 2014 „Normalizarea tăriei sonore și nivelul maxim permis al semnalelor audio”, adoptată de European Broadcasting Union (EBU);  în scopul uniformizării nivelului tăriei sonore în serviciile de programe și în vederea asigurării drepturilor consumatorilor de programe audiovizuale, Consiliul Audiovizualului a aprobat conceptual, în cadrul ședinței din 18 decembrie 2018, prin Decizia 34/204, proiectul Metodologiei de monitorizare a nivelului tăriei sonore în serviciile de programe audiovizuale (Anexele nr. 1 și 2).

În conformitate cu art. 32 din Legea nr. 100 din 22.12.2017 Cu privire la actele normative și art. 9 și 11 din Legea nr. 239 din 13.11.2008 Privind transparența în procesul decizional, Consiliul Audiovizualului supune consultărilor publice proiectul Metodologiei de monitorizare a nivelului tăriei sonore în serviciile de programe audiovizuale.

Propunerile și recomandările pentru definitivarea proiectului Metodologiei de monitorizare a nivelului tăriei sonore în serviciile de programe audiovizuale urmează a fi prezentate pe suport de hârtie (MD-2012, mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab nr. 46) sau în variantă electronică (office@cca.md) până pe data de 18 ianuarie 2019, inclusiv.

Proiectul Metodologiei de monitorizare a nivelului tăriei sonore în serviciile de programe audiovizuale poate fi consultat la compartimentul Transparența decizională – Dezbateri publice.

Serviciul Comunicare și relații cu publicul