În atenția distribuitorilor de servicii media

Vin ,Ianuarie 10, 2020 - 16:56
Consiliul Audiovizualului, în limita competențelor sale legale prevăzute de art. 73-75 din Codul serviciilor media audiovizuale, adoptat prin Legea nr. 174 din 08.11.2018, Vă aduce la cunoștință că în conformitate cu art. XVIII din Legea nr. 319 din 19.12.2019 Cu privire la modificarea unor acte legislative (MO nr. 393-399 (7316-7322) din 27.12.2019) art. 66 din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova a fost completat cu alineatul (7) cu următorul cuprins:
„(7) Distribuitorii de servicii media nu au dreptul să plaseze publicitate sau teleshoping în serviciile media audiovizuale retransmise și vor exclude publicitatea și teleshopingul din serviciile media audiovizuale străine retransmise”.
Subsecvent, Vă informăm că Direcția control și digitalizare a Consiliului Audiovizualului oferă consultații privind orice situație caracteristică domeniului de activitate.