MEMBRII CCA, ÎN VIZITĂ DE STUDIU ÎN SLOVENIA

Joi ,Martie 19, 2015 - 08:45

Membrii Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Cristina Mîţu, Nicolae Damaschin, şi şeful Direcţiei Juridice şi reglementări a CCA, Marcel Oţel, au efectuat o vizită de lucru în Slovenia, la Consiliul AKOS (Agency for Communication Networks and Services), unde au studiat cadrul de reglementare a domeniului Radio şi TV, aplicarea directivelor UE privind serviciile mass-media audiovizuale şi procesul de tranziţie la televiziunea digitală.

Slovenia, fiind ţară membră a UE, a renunţat, în 2010, la transmisia semnalului TV analog în favoarea celui digital, iar în 2015 preconizează digitalizarea semnalului Radio.

În cadrul întrevederilor cu membrii Consiliului AKOS, delegaţia CCA s-a familiarizat cu activitatea autorităţii de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale în vederea unei cooperări eficiente şi schimb de bune practici în implementarea televiziunii digitale terestre, perfecţionarea legislaţiei şi racordarea acesteia la standardele europene etc.

De asemenea, delegaţia CCA a avut întrevederi cu reprezentanţii RTV – Televiziunea publică din Slovenia, şi cu Boris Bergant, senior consultant al EBU (European Broadcasting Union). Este de menţionat că RTV are mai multe filiale radio şi TV în ţară, cu producţie proprie şi independentă de postul public naţional. RTV deţine un multiplex propriu şi oferă în chirie canale TV. Radiodifuzorul public are dreptul să difuzeze publicitate doar 6 minute pe oră, asta la solicitările mai multor radiodifuzori comerciali, motivînd acţiuni de concurenţă neloială.

În cadrul discuţiilor neformale, Boris Bergant, senior consultant al EBU, care monitorizează implementarea Strategiei de dezvoltare a Companiei Publice ”Teleradio-Moldova”, a apreciat pozitiv evoluţiile înregistrate de radiodifuzorul public din ţara noastră.

Vizita de lucru a fost efectuată în cadrul programului TAIEX, cu suportul Comisiei Europene.

Serviciul Comunicare şi relaţii cu publicul