ȘEDINȚA PUBLICĂ A CONSILIULUI AUDIOVIZUALULUI DIN 25 AUGUST 2020

Mar ,August 25, 2020 - 15:38
Consiliul Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 25 august 2020, în ședință publică.
În debutul ședinței, președintele Consiliului Audiovizualului, Dragoș Vicol, a punctat câteva teze deosebit de importante pentru perioada următoare de activitate a Consiliului Audiovizualului. Prima chestiune este faptul că astăzi, 25 august 2020, a început perioada electorală, potrivit actului emis de Comisia Electorală Centrală. Astfel, furnizorii de servicii media audiovizuale aflați sub jurisdicția Republicii Moldova au fost rugați insistent și cu maximă diligență să consulte practic zilnic pagina electronică a Consiliului, la rubrica Electorala 2020, unde vor fi inserate absolut toate obligativitățile care incumbă posturilor de radio și televiziune, stipulate în Codul electoral și în Codul serviciilor media audiovizuale.
A doua chestiune se referă la sesizările ce parvin în adresa Consiliului din partea persoanelor fizice, a mai multor organizații, a membrilor CA etc. În răspunsurile pe care le oferă furnizorii de servicii media audiovizuale indică, în cele mai dese cazuri, situația de pandemie, în calitate de criteriu de neonorare a obligațiunilor față de telespectatori, în primul rând. În acest sens, președintele Consiliului Audiovizualului a accentuat că pandemia nu poate constitui un paravan pentru justificarea oricăror inacțiuni sau pentru neonorarea obligațiunilor, chiar și atunci când este vorba de activitățile efectuate la distanță.
A treia chestiune ține de faptul că în ultima perioadă s-au întețit inserarea unor reportaje cu o pregnantă tentă publicitară și partinică înaintea principalului buletin de știri la unele posturi de televiziune. Aceste materiale video, cu durata de 5-6 minute, sunt difuzate în orele de maximă audiență, în care sunt prezentate diverse acțiuni ale unor lideri politici, cum ar fi: iluminare stradală, reparare a drumurilor, construcția de apeducte etc. Președintele Consiliului Audiovizualului, Dragoș Vicol, a solicitat atât membrilor CA, cât și unor reprezentanți ai societății civile, precum: Petru Macovei, Ion Bunduchi, Vasile Stati, Eugeniu Râbca, mulți dintre care sunt artizanii actualului Cod al serviciilor media audiovizuale, să vină cu expertiză și recomandări ce ar viza poziționarea autorității audiovizuale în astfel de situație, dar și înaintarea unor propuneri în adresa Comisiei parlamentare Cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media pentru a modifica cadrul legal. Or, acest fenomen, care este o mostră crasă de propagandă internă, este unul nociv și deosebit de periculos și este preluat de tot mai multe posturi de televiziune în goana lor după suplinirea fondurilor financiare.
Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a examinat rezultatele monitorizării posturilor de televiziune „Moldova-2”, „Primul în Moldova” și „NTV Moldova” la capitolul respectării prevederilor art. 4 alin. (3) și alin. (7) din Codul serviciilor media audiovizuale. Datele monitorizării au atestat că în perioada de raport – 17-23 iulie 2020, „Primul în Moldova” nu a asigurat ponderea necesară de programe audiovizuale locale în orele de maximă audiență, iar „NTV Moldova” nu a difuzat cota necesară de conținut în limba română, fapt pentru care respectivii furnizori de servicii media audiovizuale au fost sancționați cu avertizare publică.
Tot în cadrul ședinței, Consiliul Audiovizualului a dezbătut public și raportul de monitorizare tematică a posturilor de televiziune „Moldova-2”, „Primul în Moldova” și „NTV Moldova” la capitolul respectarea prevederilor art. 19 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale: „Filmele artistice și cele documentare sunt transmise cu dublare sau subtitrare în limba română, păstrându-se coloana sonoră originală sau, după caz, versiunea lingvistică licențiată, iar filmele pentru copii sunt dublate sau sonorizate în limba română”. În scopul unei analize obiective au fost selectate spre monitorizare două zile consecutive, dintre care o zi lucrătoare și una de weekend. Rezultatele au atestat că în perioada de raport 19-20 iulie 2020, posturile de televiziune supuse monitorizării nu au comis abateri de la art. 19 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale.
CA a examinat rezultatele monitorizării postului de televiziune „PRO TV CHIȘINĂU”, urmare a sesizării dlui Igor Crăciun, primar al s. Cojușna. Datele monitorizării au atestat că în cadrul buletinului de știri de la orele 20.00, în subiectul „Se ceartă din cauza crucii”, în cadrul căruia se relatează despre un scandal la Cojușna, unde mai mulți săteni se plâng că primarul nu le permite să instaleze o cruce pentru care au plătit deja, difuzat la data de 02 august 2020, postul de televiziune „PRO TV CHIȘINĂU” a comis încălcări de la prevederile art. 13 alin. (1) lit. b) din Codul serviciilor media audiovizuale, care stipulează că: „În virtutea dreptului fundamental la informare, furnizorii de servicii media trebuie să respecte următoarele exigențe: să informeze cu privire la un fapt sau un eveniment corect, iar informaţia să fie verificată şi prezentată în mod imparțial şi cu bună-credință”, fapt pentru care furnizorul a fost avertizat public.
Consiliul Audiovizualului a reperfectat două licențe de emisie: 1) prin schimbarea denumirii postului de radio din: „Like FM – Русское Радио” în: „Russkoe Liubimoe” și 2) prin schimbarea denumirii postului de televiziune din: „Tezaur Folc” în: „Tezaur TV”.
În cadrul ședinței, Consiliul Audiovizualului a respins cererea „BRIGHT COMMUNICATIONS” SRL  pentru eliberarea licenței de emisie pentru postul de televiziune „R Live TV”.
Consiliul Audiovizualului a anunțat concursul pentru utilizarea frecvențelor radio: 104,7 MHz – Cahul, 94,7 MHz – Varnița, 104,1 MHz – Cărpineni, 71,66 MHz – Leova, 88,3 MHz – s. Pănășești (r-nul Strășeni), 98,1 MHz – Șoldănești, 99,1 MHz – Șoldănești, 87,7 MHz – mun. Comrat, 94,9 MHz – mun. Chișinău, 107,9 MHz - mun. Chișinău, 90,9 MHz – Căușeni, 93,6 – MHz Edineț, 90,0 MHz – Bălți și 102,2 MHz – Soroca.
Autoritatea de reglementare a domeniului audiovizualului a reperfectat condițiile la autorizația de retransmisiune eliberată „ANDRIDAN IMPEX” SRL pentru studioul TV prin cablu „Andridan-TV” și, totodată, a respins cererile prealabile depuse de avocatul Dumitru Pavel, în interesele ÎCS „Reforma Art” SRL, și PP „Exclusiv Media” SRL.
Consiliul Audiovizualului a modificat Anexa nr. 1 la Decizia nr. 37/119 din 20 august 2019 – Cu privire la clasificarea furnizorilor de servicii media aflați în jurisdicția Republicii Moldova și a oferit Aviz la inițiativa legislativă nr. 362 din 17 august 2020 cu privire la modificare Legii Cinematografiei nr. 116/2014.
Informații detaliate găsiți pe audiovizual.md, la rubrica Decizii curente.
Serviciul Comunicare și relații cu publicul