ȘEDINȚA PUBLICĂ A CONSILIULUI AUDIOVIZUALULUI DIN 24 FEBRUARIE 2021

Joi ,Februarie 25, 2021 - 12:43
Consiliul Audiovizualului s-a întrunit, pe data de 24 februarie, în ședință publică.
În debutul ședinței președinta Consiliului Audiovizualului, Ala Ursu-Antoci, și-a exprimat indignarea referitor la atacurile din ultima perioadă la adresa Consiliului Audiovizualului atât din presă, cât și din partea unor furnizori de servicii media audiovizuale, în special este vorba de reportajul difuzat de postul de televiziune „RTR Moldova”. Astfel, Consiliul Audiovizualului este supus unui atac furibund și concertat, cu prezentarea unor informații false. Referitor la învinuirea adusă în reportaj precum că acțiunile Consiliului au urmat doar după ce a fost sesizat de către producători din Rusia despre folosirea siglelor lor în serviciile de programe ale unor furnizori care nu mai dețin drepturi de difuzare în țara noastră, Consiliul Audiovizualului informează că a remis primul, în data de 12 februarie 2021, scrisori în adresa Oбщество с граниченной  отвественностью „АКЦЕПТ” („Ren TV” din Federația Rusă), AO „CTC” („CTC” din Federația Rusă), AO „Новый Канал” („Домашний” din Federația Rusă) și АО Телерадиокомпания „Петербург” („5 International” din Federația Rusă) pentru a solicita informații despre deținătorii drepturilor de a difuza pe teritoriul Republicii Moldova contentul lor media. În data de 16 februarie, aceste companii din Federația Rusă au informat Consiliul că drepturile de retransmisiune le deține Nova TV.
Este regretabil faptul că aceste atacuri în adresa Consiliului Audiovizualului vin din partea unor furnizori de servicii media care nu respectă Codul serviciilor media audiovizuale, care îi inculpă Consiliului o atitudine prea dură prin monitorizarea serviciilor de programe doar ale unor posturi de televiziune și, la fel, sancționarea acestora, sau  Consiliul Audiovizualului are obligația de a examina și a lua o atitudine în cazul tuturor petițiilor parvenite în adresa instituției. Astfel, Consiliul Audiovizualului își exercită atribuțiile în conformitate cu legislația națională și în vizor se află toți furnizorii de servicii media audiovizuale care își desfășoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova.
Că reportajul difuzat are drept scop de a manipula opinia publică o demonstrează și faptul că, chiar dacă filmările au avut loc pe scările Consiliului Audiovizualului, reporterul nu a catadicsit de a solicita opinia autorității audiovizuale de reglementare asupra acuzațiilor aduse, care nu conțin niciun substrat factologic, care sunt nedocumentate și nu se face o diferență clară între fapte și opinii, încălcând, astfel, pluralismul de opinie.
Scopul real al acestui reportaj este inducerea opiniei că Consiliul Audiovizualului acționează ilegal și ar fi o răfuială din partea autorității audiovizuale, or, aceste acuzații vin pentru a distrage atenția publicului de la faptul că posturile de televiziune „RTR Moldova”, „ITV” și „Bravo TV” încalcă cras legislația din domeniul audiovizualului și nu doresc să se conformeze cadrului legal în vigoare prin asigurarea subtitrării în limba română a filmelor difuzate, precum și să investească în producerea programelor audiovizuale locale.
Astfel, Consiliul Audiovizualului este o instituție independentă și transparentă și nu dorește să fie implicată în confruntări cu furnizorii de servicii media audiovizuale, precum nici în jocuri politice, singura obligațiune este respectarea buchiei legii.
Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a examinat rezultatele monitorizării unor furnizori de servicii media la capitolul respectării prevederilor art. 19 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale, urmare a petițiilor Asociației Patronale a Radiodifuzorilor din Moldova și a autosesizării membrului Consiliului Audiovizualului, Corneliu Mihalache. Astfel, Asociația Patronală a Radiodifuzorilor din Moldova a sesizat Consiliul că posturile „RTR Moldova”, „ITV”, „Bravo TV” și „Cinema-1” au difuzat filme artistice cu încălcarea prevederilor art. 19 alin. (4) din Cod, solicitând dispunerea unui control al respectivelor posturi de televiziune. Totodată, petiționarul mai invocă că furnizorii de servicii media „RTR Moldova”, „ITV” și „Bravo TV” ar încălca și prevederile art. 4 alin. (3), (7) și (9) din Codul serviciilor media audiovizuale. Sub acest aspect rezultatele monitorizării vor fi examinate în cadrul ședinței publice  a Consiliul Audiovizualului din 02 martie 2021. La rândul său, membrul CA, Corneliu Mihalache, s-a autosesizat cu privire la furnizorul de servicii media A. VIDEO-CONTENT” SRL, solicitând monitorizarea postului de televiziune „Cinema 1” la capitolele respectării prevederilor art. 4 și art. 19 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale.
Astfel, cu referire la cele invocate în petițiile Asociației Patronale a Radiodifuzorilor din Moldova și solicitarea dispunerii unui control al posturilor de televiziune „ RTR Moldova”, „ITV” și „Bravo TV”, este de specificat că în cadrul ședinței publice din 28 ianuarie 2020, Consiliul Audiovizualului a sancționat pentru încălcarea prevederilor art. 19 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale: prin Decizia nr. 3/17, posturile de televiziune  „RTR Moldova” și „ITV” cu amendă în mărime de 10.000 de lei, și prin Decizia nr. 3/18, postul de televiziune „Bravo TV”, cu amendă în mărime de 15 000 de lei, și a decis unanim ca furnizorii respectivi să prezinte Consiliului Audiovizualului timp de 30 de zile, a unui raport de intrare în legalitate, urmat de o monitorizare repetată la acest capitol. În acest sens, dat fiind faptul că Consiliul Audiovizualului a decis acordarea unui termen de 30 de zile furnizorilor de servicii media nominalizați pentru înlăturarea carențelor la acest capitol, dispunerea unei monitorizări va fi posibilă după expirarea termenului respectiv.
În ceea ce privește postul de televiziune „Cinema-1”, monitorizarea acestuia, urmare a petițiilor  Asociației Patronale a Radiodifuzorilor din Moldova și a autosesizării membrului CA, Corneliu Mihalache, nu a fost posibilă din motiv că furnizorul de servicii media în cauză nu a dat curs solicitării Consiliului Audiovizualului de prezentare a înregistrărilor serviciului de programe. Drept urmare, „Cinema-1” a fost sancționat cu amendă în valoare de 10.000 de lei. Totodată, membrul Consiliului Audiovizualului, Corneliu Mihalache, s-a autosesizat repetat, solicitând monitorizarea postului de televiziune „Cinema 1” la capitolele respectării prevederilor art. 4 și art. 19 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale.
În cadrul ședinței publice, Consiliul Audiovizualului a examinat chestiunea cu privire la neprezentarea informației referitor la executarea prevederilor art. 84 alin. (11) și alin. (12) din Codul serviciilor media audiovizuale de către furnizorii de servicii media „TV-Comunicații Grup” SRL, „BRAVO TV” SRL și „A. VIDEO- CONTENT” SRL. Așadar, „RTR Moldova” (Decizia nr. 3/16 din 28.01.2021 – amendă în mărime de 10 000 de lei), „Bravo TV” (Decizia nr. 3/17 din 28.01.2021 – amendă în mărime de 15 000 de lei) și „Cinema 1” (Decizia nr. 3/18 din 28.01.2021 – amendă în mărime de 5 000 de lei) nu au comunicat publicului motivele și obiectul sancțiunii, fapt pentru care respectivele posturi de televiziune au fost sancționate cu amenzi în valoare de 10.000 de lei.
Consiliul Audiovizualului a sancționat cu amendă în valoare de 10.000 de lei furnizorul de servicii media „Media Production TV” SRL, fondatoarea postului de televiziune „DTV”, pentru neprezentarea înregistrărilor serviciului media audiovizual urmare a autosesizărilor membrelor Consiliului Audiovizualului, Tatiana Buraga, care a solicitat monitorizarea la capitolul respectării Structurii serviciului de programe, și Lidia Viziru, care a solicitat monitorizarea la capitolul respectării prevederilor art. 19 alin. (4) din Codul serviciilor media Audiovizuale. Totodată, Tatiana Buraga și Lidia Viziru s-au autosesizat repetat și au solicitat monitorizarea postului de televiziune „DTV” la capitolul respectării Structurii serviciului de programe a prevederilor art. 19 alin. (4) din Cod.
Tot în cadrul ședinței, Consiliul a admis cererea de reperfectare a licenței de emisie a „Media Production TV” SRL, fondatoarea postului de televiziune „DTV”, prin modificarea elementelor de identificare a serviciului media audiovizual.
La solicitarea FPC „FLOR-TV” SRL, Consiliul Audiovizualului a retras licența de emisie eliberată pentru postul de radio „Flor FM”, iar frecvența 106,0 MHz – or. Florești, P.A.R. max. = 20,0 dBW va fi anunțată în concurs.
Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a aprobat pașapoartele tehnice pentru actele permisive „Licență de emisie” și „Autorizație de retransmisiune” pentru a fi transmise Agenției de Guvernare Electronică, întru executarea art. 6 alin. (2²) din Legea nr. 160/2011, care statuează: „Actul permisiv și duplicatul acestuia se eliberează, respectiv, eliberarea acestora se refuză, de asemenea se prelungesc, se reperfectează, se suspendă și se retrag de către autoritatea emitentă în mod obligatoriu prin intermediul SIA GEAP, acestea conținând elementele de identificare automată generate de sistemul în cauză, cu excepția cazurilor în care tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte prevăd altfel”.
Consiliul Audiovizualului a aprobat, cu unanimitate de voturi, Raportul cu privire la activitatea Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova în anul 2020. Acesta va fi remis Comisiei cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media a Parlamentului Republicii Moldova și pe pagina web a autorității.
Informații detaliate găsiți pe audiovizual.md, la Rubrica Decizii curente.
Serviciul Comunicare și relații cu publicul