ȘEDINȚA PUBLICĂ A CONSILIULUI AUDIOVIZUALULUI DIN 23 IULIE 2020

Joi ,Iulie 23, 2020 - 18:00
Consiliul Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 23 iulie 2020, în ședință publică.
Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a examinat rezultatele monitorizării postului de televiziune „10 TV”, urmare a sesizării directorului adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, Artur Gumeniuc. Astfel, în sesizare se menționează că în procesul de colectare a informațiilor privind posibile evenimente și/sau acțiuni ce ar pune în pericol securitatea statului și drepturile fundamentale ale cetățenilor Republicii Moldova, Serviciul de Informații și Securitate a stabilit, în cadrul emisiunii „În direct” din 24 iunie 2020, difuzată de postul de televiziune „10 TV”, unele aspecte ce țin de promovarea unor îndemnuri publice, care pot fi catalogate drept îndemnuri la ură și xenofobie, discriminare pe criterii de limbă vorbită și etnie.
Monitorizarea emisiunii „În direct” cu Vlad Bilețchi, invitatul căreia a fost activistul Vasile Sinigur, a atestat devieri de la cadrul legal prevăzute de pct. 50 alin. a) și b) din Regulamentul privind conținuturile audiovizuale, aprobat prin Decizia CA nr. 61/219 din 30 decembrie 2019, potrivit căruia: „În cadrul programelor de informare în probleme de interes public – politice, economice, sociale, culturale etc., trebuie să fie respectate următoarele cerințe: a) asigurarea imparțialității, echilibrului și favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziție în perioada în care problemele sânt în dezbatere publică”; b) prezentatorii/moderatorii programelor de informare nu vor interveni pentru a-și prezenta punctul propriu de vedere”. Astfel, postul de televiziune „10 TV” a fost sancționat cu amendă în valoare de 7.000 de lei.
Consiliul Audiovizualului a sancționat cu amendă de 5.000 de lei furnizorul de servicii media „SG MEDIA M1” SRL pentru nerespectarea prevederilor privind comunicarea motivelor și obiectului sancțiunii.
În cadrul ședinței, Consiliul Audiovizualului a aprobat, cu unanimitate de voturi, Raportul cu privire la activitatea Consiliului Audiovizualului în trimestrul II al anului 2020. Acesta va fi publicat pe pagina electronică a autorității.
Tot în cadrul ședinței, Consiliul Audiovizualului a respins cererea privind suspendarea executării Deciziei nr. 12/64 din 29 mai 2020 și a pct. 1, 3, 3.1 și pct. 4 din Decizia nr. 14/79 din 30 iunie 2020, depusă de AO „Media Alternativă”, ca neîntemeiată, și a prelungit termenul de examinare a cererii prealabile cu 15 zile calendaristice.
Informații detaliate găsiți pe audiovizual.md, la rubrica Decizii curente.
Serviciul Comunicare și relații cu publicul