ȘEDINȚA PUBLICĂ A CONSILIULUI AUDIOVIZUALULUI DIN 22 OCTOMBRIE 2020

Joi ,Octombrie 22, 2020 - 19:50
Consiliul Audiovizualului s-a întrunit, în data de 22 octombrie, în ședință publică.
Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a examinat Raportul de monitorizare a principalelor buletine de știri ale furnizorilor de servicii media: „Moldova-1”, „Publika TV”, „Prime”, „Primul în Moldova”, „TVR Moldova”, „Canal 2”, „Canal 3”, „TV8”, „NTV Moldova”, „Jurnal TV”, „Radio Moldova”, „PRO TV CHIŞINĂU”, „BTV”, „RTR Moldova” și „Televiziunea Centrală”, la capitolul reflectării campaniei electorale la alegerile prezidențiale din 01 noiembrie 2020, pe perioada 02-15 octombrie 2020.
Astfel, în conformitate cu prevederile Codului serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova, ale Codului electoral, reieșind din importanța reflectării echilibrate, echidistante și imparțiale a campaniei electorale de către furnizorii de servicii media audiovizuale, în perioada 02-15 octombrie 2020 a fost efectuată monitorizarea principalelor buletine informative ale posturile de televiziune și radio: „Moldova-1” (ora 19:00); „Publika TV” (ora 19:00) , „Prime” (ora 21:00), „Primul în Moldova” (ora 18:00) , „TVR Moldova” (ora 18:00) , „Canal 2” (ora 19:00), „Canal 3” (ora 20:00), „TV8”, „NTV Moldova” (ora 19:00) , „Jurnal TV” (ora 19:00), „PRO TV CHIŞINĂU” (ora 20:00), „BTV” (ora 19:00), „RTR Moldova” (ora 20:00), „Televiziunea Centrală” (ora 19:00) și „Radio Moldova” (ora 17:00).
Rezultatele monitorizării au atestat că în perioada de raport 02-15 octombrie 2020, furnizorii de servicii media supuși monitorizării au difuzat în total 723 de materiale, în cadrul cărora au fost reflectați concurenții electorali înscriși la funcția de președinte al Republicii Moldova la alegerile prezidențiale din 01 noiembrie 2020.
Cele mai multe subiecte cu caracter politic și electoral au fost difuzate de postul de televiziune „Jurnal TV” (86 subiecte), „RTR Moldova” (73 de subiecte), urmate de postul public de televiziune „Moldova – 1” (65 de subiecte), „NTV Moldova” (57 de subiecte), „Televiziunea Centrală (54 de subiecte), „PRO TV CHIȘINĂU” (48 de subiecte), „TVR Moldova” (46 de subiecte), „Prime” (45 de subiecte), „TV 8” (44 de subiecte), „Publika TV” (40 de subiecte), „BTV” (39 de subiecte), Primul în Moldova” (37 de subiecte), „Canal 2) (35 de subiecte), „Canal 3) (32 de subiecte) și „Radio Moldova” (22 de subiecte).
Totodată, datele monitorizării au atestat că în modul de reflectare a campaniei electorale la alegerile prezidențiale din 01 noiembrie 2020 în cadrul principalelor buletine informative ale furnizorilor de servicii media audiovizuale nu a fost admisă: incitarea la ură sau discriminare; incitarea la ură între persoane, interetnică sau separatism teritorial; lezarea demnității sau reputației altei persoane, ofensă publică; utilizarea limbajului sexist.
În perioada de raport, posturile de televiziune supuse monitorizării au asigurat accesibilitatea persoanelor cu deficiențe de auz prin interpretarea în limbaj mimico-gestual a buletinelor de știri, în conformitate cu art. 16 din Codul serviciilor media audiovizuale.
De asemenea, posturile de televiziune „Publika TV”, „Prime”, „Primul în Moldova”, „TVR Moldova”, „Canal 3” și „NTV Moldova” au difuzat subiecte despre rezultatele unui sondaj de opinie cu tematică electorală, la prezentarea cărora au fost omise unele elemente obligatorii, precum: dovada privind notificarea CEC, persoana care a comandat sondajul, sursa de finanțare, intervalul de timp în care s-a desfășurat sondajul, metoda utilizată etc.
Tot în cadrul ședinței, Consiliul Audiovizualului a examinat sesizările Comunității pentru advocacy și politici publice „WatcDog.MD”: 1) în prima sesizare - referitor la știrea cu titlul „Preferințe la prezidențiale”, la postul de televiziune „Accent TV”, în știrea cu titlul „Lider în sondaje”, la postul de televiziune „NTV Moldova” în știrea cu titlul „Dodon, favorit în ambele tururi de scrutin” și postul de televiziune „Moldova - 1”, în cadrul buletinului informativ se reclamă că s-au încălcat prevederile punctului 54 din Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova, și anume nu a fost prezentat în cadrul știrilor metoda utilizată la realizarea sondajului, sursa de finanțare, persoana care a comandat sondajul, dar și dovada privind notificarea CEC despre desfășurarea sondajului de opinie cu tematică electorală în conformitate cu Articolul 70 alin. (10) din Codul electoral.
Este de menționat că data difuzării subiectelor la care se face referință în sesizarea Comunității pentru advocacy și politici publice „WatchDog.MD” cu privire la posturile de televiziune „Primul În Moldova”, „NTV Moldova” și „Moldova-1”, face parte din perioada de monitorizare (02-15 octombrie 2020) de către Consiliul Audiovizualului a modului de reflectare a campaniei electorale la alegerile prezidențiale din 01 noiembrie 2020 de unii furnizori de servicii media, respectiv, cele invocate de Comunitatea pentru advocacy și politici publice „WatchDog.MD” în sesizarea f/nr. din 19 octombrie 2020 fiind atestate și specificate în raportul de monitorizare.
În context, „Accent TV” informează că în mod imediat a înlăturat neajunsurile menționate. Astfel: „în ediția buletinului de știri din 20 octombrie 2020, am prezentat cu precizie toate informațiile ce țin de sondajul electoral. Ca dovadă Vă anexăm reportajul despre sondajul Companiei „Intellect Group”.
2) În cea de-a doua sesizare a Comunității pentru advocacy și politici publice „WatchDog.MD” se menționează că la 14 octombrie 2020, în cadrul buletinului informativ de la ora 19:00, postul de televiziune „NTV Moldova” a difuzat știrea cu titlul „A cerși bani este lipsit de bun-simț”. Datele monitorizării au atestat că subiectul are la bază declarațiile candidatului Blocului Electoral „Unirea”, Dorin Chirtoacă, făcute la un post de televiziune. În subiect se menționează: „Candidatul Blocului Electoral „Unirea”, Dorin Chirtoacă, a criticat partidele politice care au lansat campanii de colectare a banilor de la cetățeni în scopuri electorale. El vede în astfel de acțiuni, pe timp de pandemie, o lipsă a bunului-simț și o nepăsare față de oameni, mai ales din partea formațiunilor finanțate și de la bugetul de stat”. În continuare postul specifică: „ Anterior, candidatul PPPAS, Maia Sandu, a lansat un apel către cetățeni să doneze pentru campania electorală. Într-o emisiune TV, ea a recunoscut că a beneficiat de bani de la bugetul de stat”. Drept confirmare la cele expuse, au fost difuzate secvențe video în care Maia Sandu, în contextul alegerilor prezidențiale, vine cu un apel: „Oameni buni, Vă rog să donați”. Totodată, la afirmația postului precum că Maia Sandu a recunoscut într-o emisiune TV că ar fi beneficiat de bani de la buget, a fost difuzată o altă secvență video din cadrul unei emisiuni, în care Maia Sandu confirmă referitor la resurse din buget: „Noi am ajustat legea, și din momentul când am ajustat legea am beneficiat de anumite resurse în acest context”.
În cadrul dezbaterilor publice, președintele Consiliului Audiovizualului, Dragoș Vicol, a declarat că, per ansamblu, monitorizarea principalelor buletine de știri în perioada 02-15 octombrie 2020, a reliefat următoarea situație: raționamentul unei campanii electorale este să apară diferite puncte de vedere, unele chiar antinomice. Bineînțeles, aceste puncte de vedere trebuie să fie enunțate în cadrul legal, să existe o pondere corespunzătoare, să nu fie favorizați anumiți candidați și, cu atât mai mult, posturile de televiziune trebuie să renunțe la modalitățile-tertipuri de intimidare, la agresivitate, să nu practice și nici să încurajeze discursul de ură, să nu apeleze la mijloace-capcană neadecvate, să nu prejudicieze imaginea contracandidaților și să denatureze mesajele concurenților electorali. Per ansamblu, a menționat președintele CA, impresia este că,în linii generale, din perspectiva prevederilor Codului serviciilor media audiovizuale, a fost o perioadă relativ calmă, care nu a fost marcată de tensiuni majore. Mai mult decât atât, unele posturi de televiziune, care s-au remarcat în precedentele campanii electorale printr-o virulență și printr-o aciditate deosebite, de această dată s-au poziționat într-un cadru legal. Această perioadă poate fi caracterizată, așadar, cu rezervele de rigoare, una care se încadrează în limitele normalității, în parametrii respectării Codrului serviciilor media audiovizuale, a Regulamentului de reflectare a campaniei electorale.
Această opinie a fost susținută de majoritatea membrilor Consiliului Audiovizualului. În acest context, posturile TV monitorizate care au admis derogări de la cadrul legal au fost atenționate asupra modului de reflectare a campaniei electorale în cadrul serviciilor de programe și, totodată, a respectării cu strictețe a prevederilor legale, inclusiv la prezentarea subiectelor cu tematică sociologică.
Consiliul Audiovizualului a examinat și aprobat și Raportul privind volumul de emisie electorală (spoturi, dezbateri și materiale electorale difuzate în cadrul rubricilor special create pentru reflectarea campaniei electorale, emisiuni informative), inclusiv informația despre spoturile de educație electorală/informare a alegătorilor la alegerile prezidențiale din 01 noiembrie 2020 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova plasată de către furnizorii de servicii media în perioada 02-11 octombrie 2020.
Ambele rapoarte vor fi publicate pe pagina electronică a instituției la rubricile: Electorala 2020 și Rapoarte de monitorizare.
Tot în cadrul ședinței, Consiliul Audiovizualului a reperfectat două licențe de emisie: 1) „GENERAL MEDIA GROUP CORP.” SRL prin aprobarea Structurii serviciului media audiovizual pentru postul de radio „Publika FM”; și 2) MEDIA PRODUCTION TV” SRL, fondatoarea postului de televiziune „DTV”, prin schimbarea adresei juridice.
Consiliul Audiovizualului a examinat modul de executare a prevederilor legislației în vigoare și a condițiilor la autorizațiile de retransmisiune de către mai mulți distribuitori de servicii media audiovizuale. Pentru nerespectarea repetată a ofertei de servicii media audiovizuale retransmisă, aprobată de Consiliu și a Listei serviciilor media audiovizuale „must carry”, distribuitorul „REVAFAR-COM” SRL, fondatorul studioului TV „Bon TV” din s. Micăuți, r-nul Strășeni, a fost sancționat cu amendă în valoare de 5000 de lei. Alți 6 distribuitori au fost avertizați public pentru nerespectarea ofertei de servicii media audiovizuale: „SV STANDART” SRL, fondatoarea studioului TV „SV STANDART” din s. Holercani, r-nul Dubăsari; „OLVELTEL” SRL, fondatoarea studioului TV „OLVELTEL” din s. Ulmu, r-nul Ialoveni; „JELANSTE TV” SRL, fondatoarea studioului TV „JELANSTE TV” din s. Piatra, r-nul Orhei; „IZBAȘLAZ TV” SRL, fondatoarea studioului TV „IZBAȘLAZ TV” din s. Copceac, r-nul Ștefan-Vodă; „TERINIS-PLUS” SRL, fondatoarea studioului TV „Bubuieci-TV” din com. Bubuieci, mun. Chișinău, și „STUDIO AN-TV” SRL, fondatoarea studioului TV „STUDIO AN-TV” din or. Anenii Noi.
În cadrul ședinței publice, Consiliul Audiovizualului a eliberat autorizație de retransmisiune pentru studioul de televiziune prin cablu „New Alliance Net Studio” din or. Vadul lui Vodă (mun. Chișinău), pentru următorul termen de activitate. Informații detaliate găsiți pe audiovizual.md, la rubrica Decizii curente.
 
Serviciul Comunicare și relații cu publicul