ȘEDINȚA PUBLICĂ A CONSILIULUI AUDIOVIZUALULUI DIN 17 DECEMBRIE 2020

Joi ,Decembrie 17, 2020 - 14:46
Consiliul Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 17 decembrie 2020, în ședință publică.
Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a examinat cererea de reperfectare a condițiilor la autorizația de retransmisiune eliberată „TV SAT” SRL pentru studioul de televiziune „TV SAT”. Este de menționat că respectiva cerere a fost examinată și în cadrul ședinței publice a Consiliului din 11 decembrie. Atunci, membrul Consiliului Audiovizualului, Iulian Roșca, a declarat că practica încheierii de către distribuitorii de servicii media a contractelor de arendă a rețelelor cu alte întreprinderi duce, în opinia sa, la crearea unor situații în care doi agenți economici, în principiu, prestează unul și același serviciu și au aceeași calitate, formal divizându-și atribuțiile, or, contractul prezentat de „TV SAT” SRL nu oferă claritate în ce mod aceste raporturi juridice de drept privat sunt construite și corelate cu normele și noțiunile care rezidă din Codul serviciilor media audiovizuale. Opinie susținută și de membrul Consiliului Audiovizualului, Corneliu Mihalache. La rândul său, președintele Consiliului Audiovizualului, Dragoș Vicol, în contextul în care subiectul a generat unele discuții, a propus prelungirea termenului de examinare a cererii „TV SAT” SRL de reperfectare a condițiilor la autorizația de retransmisiune și efectuarea unui control privind modul de executare a prevederilor legislației în vigoare și a condițiilor la autorizația de retransmisiune  de către studioul de televiziune „TV SAT”.
Așadar, controlul desfășurat în mai multe localități a atestat că TV „TV-SAT” respectă prevederile art. 55 din Codul serviciilor media audiovizuale – procentajul stabilit în Oferta de servicii media retransmise cu privire la serviciile de televiziune în limba română și serviciile de televiziune cu subtitrare/dublare în limba română. De asemenea, rezultatele controlului arată că „TV-SAT” nu retransmite mai multe posturi TV din Lista serviciilor media audiovizuale „must carry” și nu respectă Ofertele serviciilor de programe retransmise, prin netransmisiunea unor posturi de televiziune din ofertă sau prin retransmisiunea unor posturi TV în afara ofertei aprobată de Consiliu, date care diferă de la o localitate la alta supusă monitorizării. Un fapt foarte grav este și lipsa contractelor încheiate cu deținătorii dreptului de autor și a drepturilor conexe pentru unele posturi de televiziune retransmise.
În cadrul dezbaterilor publice, membrii Consiliului Audiovizualului au constatat că rezultatele controlului din luna decembrie 2020 sunt, practic, identice cu cele din luna decembrie 2019, furnizorul de servicii media fiind, în acest sens, sancționat pentru derogări de la Codul serviciilor media. 
Astfel, membrii Consiliului Audiovizualului au admis cererea de reperfectare a condițiilor la autorizația de retransmisiune eliberată „TV SAT” SRL pentru studioul de televiziune „TV SAT” și, totodată, au sancționat furnizorul de servicii media audiovizuale: avertizare publică pentru nerespectarea obligației de retransmisiune a serviciilor de televiziune „must carry”; 15.000 de lei – pentru nerespectarea Ofertelor de servicii media audiovizuale retransmise aprobate de Consiliul, și 15.000 de lei – pentru omiterea prezentării, la solicitarea Consiliului Audiovizualului, a contractelor încheiate cu deținătorii dreptului de autor și a drepturilor conexe.
Tot în cadrul ședinței publice, Consiliul Audiovizualului a oferit suport demersului Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI și a recomandat mediatizarea în serviciile de televiziune și radiodifuziune sonoră ale furnizorilor de servicii media audiovizuale aflați în jurisdicția Republicii Moldova a spotului de informare a persoanelor despre respectarea regulilor antiincendiare și a măsurilor de prevenire a incendiilor, dar și necesitatea instalării în locuință a detectoarelor de fum, care, odată cu declanșarea, în caz de situație de risc, pot salva viața oamenilor.
Informații detaliate găsiți pe audiovizual.md, la Rubrica Decizii curente.
Serviciul Comunicare și relații cu publicul