ȘEDINȚA PUBLICĂ A CONSILIULUI AUDIOVIZUALULUI DIN 16 FEBRUARIE 2021

Mar ,Februarie 16, 2021 - 14:59
Consiliul Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 16 februarie, în ședință publică.
În debutul ședinței, președinta Consiliului Audiovizualului, Ala Ursu-Antoci, a declarat că, urmare a ultimelor decizii adoptate de Consiliul Audiovizualului cu privire la difuzarea filmelor artistice fără dublare sau subtitrare în limba română de către unii furnizori de servicii media audiovizuale, care, în acest fel, sfidează grav legislația Republicii Moldova, a venit cu propunerea ca săptămânal să fie monitorizați, la capitolul respectării art. 19 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale, câte doi furnizori. Astfel, Ala Ursu-Antoci a propus monitorizarea, pentru perioada 08-12 februarie 2021, a posturilor de televiziune „NTV Moldova” și „Primul în Moldova”.
Totodată, președinta Consiliului Audiovizualului a menționat că săptămâna trecută în adresa instituției au parvenit pozițiile furnizorilor de servicii media monitorizați și sancționați pentru nerespectarea art. 19 alin. (4) din Cod, în care aceștia nu recunosc rezultatele monitorizărilor și invocă diverse tertipuri pentru a se eschiva de la legislația audiovizuală.
Membra Consiliului Audiovizualului, Larisa Manole, a precizat că afirmațiile unor furnizori precum că serialul nu este film artistic și nu cade sub incidența alin. (4) al art. 19 din Cod sunt de rea-credință, exemplificând, conform Wikipedia, că „filmele seriale sunt filmele concepute pentru a fi prezentate pe micul ecran, aceste filme sunt, de obicei, seriale de un anumit timp, prezentate periodic”, un exemplu tipic în acest sens este serialul american „Tânăr și neliniștit” sau „Harry Potter”. De asemenea, în susținerea argumentelor invocate, Larisa Manole a prezentat citate și din dicționarul limbii ruse de Ojegov.
Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a prelungit cu cel mult 15 zile lucrătoare termenul de efectuare a controlului privind circumstanțele de fapt asupra petițiilor (5 la număr) parvenite de la Asociația Patronală a Radiodifuzorilor din Moldova, cu privire la invocarea încălcărilor comise de către posturile de televiziune „RTR Moldova”, „ITV” și „Bravo TV” de la prevederile art. 4 alin. (3), (7) și (9) din Codul serviciilor media audiovizuale. Astfel, Asociația Patronală a Radiodifuzorilor din Moldova invocă faptul că posturile de televiziune „RTR Moldova”, „ITV” și „Bravo TV”, în perioada 15-21 ianuarie 2021 și 22-28 ianuarie 2021, „au realizat emisiuni locale cu durata medie zilnică mai mică de 4 ore sau 28 ore pe săptămână, ponderea programelor audiovizuale locale difuzate de furnizorii de servicii media respectivi  în orele de maximă audiență a constituit mai puțin de 75% , iar ponderea programelor audiovizuale locale in limba română a constituit mai puțin de 80%”. În acest sens, este de specificat că monitorizarea la acest capitol și stabilirea circumstanțelor de fapt presupune, conform Codului serviciilor media audiovizuale, o durată de timp mai îndelungată și anume o săptămână calendaristică pentru fiecare caz în parte. Din aceste considerente, Consiliul a prelungit termenul de examinare a petițiilor  respective.
Consiliul Audiovizualului a examinat și aprobat demersul „Radio Lider” SRL, fondatoarea postului de radio „ROCK’s”. Așadar, postul de radio „ROCK’s”, prin reorganizare cu „Pleiada Audio” SRL, și-a schimbat denumirea: din „ROCK’s” în „Lite FM”.
În cadrul ședinței, Consiliul Audiovizualului a retras, la solicitarea „RADIVAXPLUS-TV” SRL, autorizația de retransmisiune pentru studioul de televiziune „MI-TV” din s. Mihăileni (r-nul Râșcani), în legătură cu încetarea activității.
Consiliul Audiovizualului a modificat Anexa nr. 1 la Decizia nr. 37/119 din 20 august 2019 – Cu privire la clasificarea furnizorilor de servicii media aflați în jurisdicția Republicii Moldova. Pe parcursul anului 2020 Consiliul Audiovizualului a adoptat mai multe decizii prin care a acordat licențe de emisie unor noi furnizori de servicii media, a reperfectat licențele altor furnizori care și-au schimbat denumirea sau rețeaua de comunicații electronice folosită pentru furnizarea serviciului media audiovizual. În aceste condiții, Consiliul a modificat Anexa nr. 1 după cum urmează:
-   pozițiile nr. 30, 32, 38, 46 - 49, 54, 60 și 61 din Tabelul nr. 2 Clasificarea furnizorilor de servicii media audiovizuale (posturile TV), vor avea următorul cuprins:
 
30.
„Selectcanal – TV” SRL
 
N4
 
național
 
Prin rețelele distribuitorilor de servicii.
regional
 
regional
32.
„URANIA FM” SRL
 
NTS
 
național
Canalul 41 – Taraclia, Canalul 34 – s. Ciumai (r-nul Taraclia). Prin rețelele distribuitorilor de servicii.
regional
 
regional
38.
ÎCS „PRO DIGITAL” SRL
 
PRO TV CHIȘINĂU
național
Prin rețelele distribuitorilor de servicii/ Multiplexul A
național
național
46.
„MEDIA RESURSE” SRL
 
TV6
 
național
Prin rețelele distribuitorilor de servicii/ Multiplexul A
național
 
național
47.
„BRIGHT COMMUNICATIONS” SRL
 
R Live TV
 
național
Prin rețelele distribuitorilor de servicii.
regional
 
regional
48.
„TEZAUR FOLC” SRL
 
Tezaur TV
național
Prin rețelele distribuitorilor de servicii.
regional
regional
49.
„MEDIA PRODUCTION TV” SRL
 
DTV
 
național
Prin rețelele distribuitorilor de servicii.
regional
 
regional
54.
„NOI MEDIA DE SUD” SRL
STV
regional
Prin rețelele distribuitorilor de servicii.
regional
 
regional
 
60.
„A. VIDEO-CONTENT” SRL
 
Cinema 1
 
 
național
Prin satelit.
regional
 
regional
61.
AO „PEOPLE FOR FREE MEDIA”
 
Cotidianul TV-CTV
 
național
Prin rețelele distribuitorilor de servicii.
regional
 
regional
 
 
Tot în cadrul ședinței publice, Consiliul Audiovizualului a lua act de Raportul de activitate a IP Compania „Teleradio-Moldova” în anul 2020 și Raportul de activitate al Consiliului de Supraveghere al IP Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2020.
În cadrul dezbaterilor publice, președinta Consiliului Audiovizualului, Ala Ursu-Antoci, a propus, dat fiind faptul că există mai multe neclarități cu privire la obiectivele realizate sau nerealizate pe parcursul anului 2020, care ar fi obiectivele pentru anul 2021, dar și soluțiile propuse pentru realizarea acestora, convocarea unor ședințe atât cu conducerea Companiei „Teleradio-Moldova”, cât și cu membrii Consiliului de Supraveghere, pentru a vedea care sunt problemele cu care se confruntă furnizorul public, cum ar putea acestea depășite, care ar urma să fie suportul Consiliului Audiovizualului etc., propunere acceptată de toți membrii Consiliului.
Informații detaliate găsiți pe audiovizual.md, la Rubrica Decizii curente.
Serviciul Comunicare și relații cu publicul