ȘEDINȚA PUBLICĂ A CONSILIULUI AUDIOVIZUALULUI DIN 11 AUGUST 2020

Mie ,August 12, 2020 - 10:50
Consiliul Audiovizualului s-a întrunit pe data de 11 august 2020, în ședință publică.
Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a examinat rezultatele monitorizării posturilor de televiziune „CTC Mega”, „Prime”, „Publika TV”, „Canal 2” și „Canal 3” la capitolul modului de respectare a prevederilor art. 4 alin. (3) și alin. (7) din Codul serviciilor media audiovizuale. Datele monitorizării au atestat că în perioada de raport – 17-23 iulie 2020, unii furnizori media supuși monitorizării nu au asigurat ponderea necesară de programe audiovizuale locale în orele de maximă audiență, iar alții nu au difuzat cotele necesare de conținut în limba română, fapt pentru care „CTC Mega”, „Prime”, „Publika TV”, „Canal 2” și „Canal 3” au fost sancționate cu avertizare publică.
În cadrul ședinței, Consiliul Audiovizualului a dezbătut public și raportul de monitorizare tematică a posturilor de televiziune „CTC Mega”, „Canal 2” și „Canal 3” la capitolul respectarea prevederilor art. 19 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale: „Filmele artistice și cele documentare sunt transmise cu dublare sau subtitrare în limba română, păstrându-se coloana sonoră originală sau, după caz, versiunea lingvistică licențiată, iar filmele pentru copii sunt dublate sau sonorizate în limba română”. În scopul unei analize obiective au fost selectate spre monitorizare două zile consecutive, dintre care o zi lucrătoare și una de weekend. Rezultatele monitorizării au atestat că în perioada de raport 19-20 iulie 2020, posturile de televiziune „Canal 2” și „Canal 3” nu au comis abateri de la art. 19 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale. Postul de televiziune „CTC Mega” nu a asigurat subtitrarea, dublarea sau sonorizarea în limba română la difuzarea a două filme, iar în cazul unui film pentru copii nu a asigurat dublarea sau sonorizarea în limba română, drept care a fost avertizat public.
Tot în cadrul ședinței, Consiliul Audiovizualului a examinat rezultatele monitorizării postului de televiziune „TVC 21”, urmare a autosesizării membrei Consiliului Audiovizualului, Lidia Viziru. Astfel, membra CA susține că furnizorul de servicii media a difuzat un program audiovizual în reluare fără a fi însoțit de mențiunea „Reluare”, așa cum prevede legislația audiovizuală. Raportul de monitorizare a atestat că „TVC 21” a comis încălcări de la prevederile art. 13 alin. (13) din Codul serviciilor media audiovizuale și de la art. 58 din Regulamentul privind conținuturile audiovizuale, aprobat de către Consiliul Audiovizualului prin Decizia nr. 61/219 din 30 decembrie 2019, care stabilește că „difuzarea în reluare a programelor audiovizuale trebuie să fie însoţită de menţiunea „Reluare” pe întreaga durată a difuzării acestora, cu excepţia operelor cinematografice”. „TVC 21” a fost avertizat public.
Sancțiunea de avertizare publică a fost aplicată postului de televiziune „TVC 21” și în cazul sesizării Consiliului Consultativ al academicienilor din cadrul Academiei de Științe a Moldovei, care invocă faptul că în emisiunea „Important” din 07 iulie 2020 nu a fost asigurată distincția clară între fapte și opinii; nu a fost respectată exigența unei informări cu privire la un fapt sau un eveniment corect, iar informația să fie verificată și prezentată în mod imparțial şi cu bună-credință; în cazul reconstituirii, nu s-a menționat în mod clar acest lucru; nu s-a asigurat imparțialitatea, echilibrul şi nu s-a favorizat libera formare a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziție, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică etc. Raportul de monitorizare a atestat devieri de la cadrul legal prevăzut de art. 13 alin. (6) lit. a) din Codul serviciilor media audiovizuale, potrivit căruia: „În cadrul programelor de informare în probleme de interes public – politice, economice, sociale, culturale etc., trebuie să fie respectate următoarele cerințe: a) asigurarea imparțialității, echilibrului și favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziție în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică”.
Consiliul Audiovizualului a examinat cererile de eliberare a licențelor de emisie pentru: 1) AO „PEOPLE FOR FREE MEDIA”  pentru postul de televiziune „Cotidianul TV - CTV”, al cărui serviciu de programe urmează a fi difuzat prin rețelele distribuitorilor de servicii din țară, în format: Generalist; și 2) „POPAS MUZICAL” SRL pentru postul de televiziune „POPAS TV”, al cărui serviciu de programe urmează a fi difuzat prin rețelele distribuitorilor de servicii din țară, în format: Tematic – domeniul: Muzical-distractiv. În urma dezbaterilor publice, Consiliul Audiovizualului a eliberat licență de emisie pentru „POPAS TV”, iar în cazul „Cotidianul TV - CTV” cererea a fost respinsă din motiv că analiza actelor prezentate constată o discordanță între Structura serviciului media audiovizual și Grila de emisie.
Tot în cadrul ședinței, Consiliul Audiovizualului a respins cererea prealabilă a AO „Media Alternativă”.
Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a susținut demersul Unității Consolidate pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP-IFAD), subordonată Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, și a recomandat furnizorilor de servicii media audiovizuale aflați în jurisdicția Republicii Moldova difuzarea spotului de mediatizare a componentei de grant „Adaptarea fermierilor la schimbările climatice prin intermediul investiţiilor reziliente”.
Informații detaliate găsiți pe audiovizual.md, la rubrica Decizii curente.
Serviciul Comunicare și relații cu publicul