ȘEDINȚA PUBLICĂ A CONSILIULUI AUDIOVIZUALULUI DIN 10 NOIEMBRIE 2020

Mar ,Noiembrie 10, 2020 - 18:20
Consiliul Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 10 noiembrie, în ședință publică. Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a examinat Raportul de monitorizare a principalelor buletine de știri ale furnizorilor de servicii media: „Moldova-1”, „Publika TV”, „Prime”, „Primul în Moldova”, „TVR Moldova”, „Canal 2”, „Canal 3”, „TV8”, „NTV Moldova”, „Jurnal TV”, „PRO TV CHIŞINĂU”, „BTV”, „RTR Moldova”, „Televiziunea Centrală” și „Radio Moldova”, la capitolul reflectării campaniei electorale la alegerile prezidențiale din 01 noiembrie 2020, pentru perioada 16 octombrie – 01 noiembrie 2020, și a sesizărilor IP Centrul pentru Jurnalism Independent și a dnei Natalia Lupan. Rezultatele monitorizării au atestat că în perioada de raport 16-30 octombrie 2020, furnizorii de servicii media supuși monitorizării au difuzat, în total, 983 de materiale, în cadrul cărora au fost reflectați concurenții electorali înscriși la funcția de președinte al Republicii Moldova, la alegerile prezidențiale din 01 noiembrie 2020. Astfel, cele mai multe subiecte cu caracter politic și electoral au fost difuzate de postul public de televiziune „Moldova-1” (124 de subiecte), urmat de „Jurnal TV” (97 de subiecte), „RTR Moldova” (83 de subiecte), „PRO TV CHIȘINĂU” (82 de subiecte), „Televiziunea Centrală (73 de subiecte), „Prime” (67 de subiecte), „BTV” (65 de subiecte), „NTV Moldova” și „Canal 2” (câte 63 de subiecte fiecare), „TVR Moldova” (61 de subiecte), „Primul în Moldova” (55 de subiecte), „Publika TV” (47 de subiecte), „TV 8” și „Canal 3” (câte 38 de subiecte fiecare) și „Radio Moldova” (27 de subiecte). În modul de reflectare a campaniei electorale la alegerile prezidențiale din 01 noiembrie 2020 în cadrul principalelor buletine de știri, cei 15 furnizori de servicii media monitorizați nu au admis: incitarea la ură sau discriminare; incitarea la ură între persoane, interetnică sau separatism teritorial; lezarea demnității sau reputației altei persoane, ofensă publică; utilizarea limbajului sexist. În conformitate cu prevederile art. 52 alin. (10) din Codul electoral și pct. 55 și 57 din Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale la alegerile prezidențiale din 01 noiembrie 2020 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4151 din 01 septembrie 2020, potrivit cărora în ziua precedentă zilei alegerilor și în ziua alegerilor instituțiile mass-media nu au dreptul să difuzeze informații cu tentă electorală, Consiliul Audiovizualului a monitorizat și zilele de 31 octombrie și 01 noiembrie 2020. Rezultatele monitorizării au atestat că furnizorii de servicii media supuși monitorizării nu au difuzat, în cadrul principalelor buletine de știri, reportaje, interviuri cu tentă electorală care ar putea determina/influența alegătorii să voteze pentru unii sau pentru alți concurenți electorali în ziua precedentă a alegerilor și în ziua scrutinului electoral, respectând, astfel, legislația în vigoare. Totodată, datele monitorizării au atestat că doar furnizorul public de televiziune și radio – „Moldova-1” și „Radio Moldova”, nu au comis încălcări de la legislația în vigoare, iar alți 12 furnizori au admis încălcări de la prevederile pct. 4.1. lit. b) din Condițiile la Licența de emisie: „Titularul licenței se obligă: b) în cazul reflectării campaniilor electorale și referendumurilor, să respecte prevederile Codului serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova, ale Codului electoral, ale Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale/referendumului în mijloacele de informare în masă, aprobat de Comisia Electorală Centrală, și ale Declarației interne privind politica editorială privind reflectarea campaniei electorale/referendumului, aprobată de CA”, iar postul de televiziune „BTV” nu a asigurat prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziție în cadrul a 5 subiecte. În cadrul dezbaterilor publice, președintele Consiliului Audiovizualului, Dragoș Vicol, și-a exprimat satisfacția în ceea ce vizează comportamentul furnizorului public de servicii media în reflectarea campaniei electorale pe perioada supusă monitorizării. De asemenea, Dragoș Vicol a făcut referire la decizia Consiliului Audiovizualului de atenționare a verbală a furnizorilor de servicii media pe perioada primul raport, menționând că scopul urmărit a fost de a-i stimula pe furnizori, nu pentru că nu au comis încălcări, ci pentru că încălcările admise nu erau semnificative pentru a adopta măsuri punitive. Astfel, mesajul Consiliului Audiovizualului a fost înțeles greșit și a atras și anumite critici din partea societății civile și a unor observatori, care au fost în vizită la Consiliu și le-au fost oferite toate detaliile cadrului legal. Președintele Dragoș Vicol a combătut criticile referitoare la periodicitatea rapoartelor prezentate și la replica Consiliul Audiovizualului pe potriva abaterilor constatate. În acest sens, cu prilejul celui de-al doilea raport, Dragoș Vicol a punctat anumite caracteristici funcționale al celui de-al doilea raport, prin intermediul unei analize comparative, declarând: „Dacă monitorizarea primului raport a presupus mai mult o tatonare a terenului din partea Consiliului Audiovizualului, recunosc o oarecare circumspecție sau timorare în sensul în care Consiliul și-a rezervat dreptul discreționar de a evalua toate componentele constitutive de mediatizare a campaniei electorale de către subiecții supuși monitorizării, atunci în prezentul raport ne aflăm în situația în care putem atesta, deja cu lux de amănunte, o serie de permanențe care nu pot fi tăgăduite. În acest sens, cu mici excepții – „Moldova-1” și „Radio Moldova” – toți furnizorii de servicii media audiovizuale care au intrat în colimatorul monitorizării au comis o serie flagrantă de derapaje de la litera și spiritul legii. Acest lucru producându-se divers, în maniere diferite, mai deschis sau mai fățiș, însă în ambele cazuri s-au atestat următoarele derogări, după cum urmează: nesocotirea/ignorarea tacită a principiilor călăuzitoare de echitate, nu au fost respectate principiile de responsabilitate, de echilibru și imparțialitate în reflectarea alegerilor. Radiografia efectuată de Consiliul Audiovizualului a reliefat aceste caracteristici nocive ca pe niște elemente peremptorii. Este adevărat, practicate cu o intensitate diferită de către posturile de televiziune, însă aproape toți furnizorii au admis respectivele disfuncționalități. Voit sau involuntar, nu cunoaștem. Cel mai oneros este faptul că s-au neglijat principiile generale privind reflectarea alegerilor de către mijloacele de informare în masă audiovizuale, iar dacă vorbim de aceste principii, nu putem să nu ne referim la exact ceea ce este statuat în art. 69 din Codul electoral. Pot fi adăugate și alte hibe, cum ar fi tratamentele privilegiate aplicate anumitor concurenți electorali, atitudinea formală și disproporționată în ceea ce vizează principiile de transparență și, mai ales, de obiectivitate. Per ansamblu, atmosfera de reflectare a campaniei electorale a degenerat mult de la primul la al doilea raport, de aceea solicit conjugarea eforturilor Consiliului Audiovizualului pentru activitatea următoare de monitorizare – cel de-al doilea tur de scrutin”. Urmare a dezbaterilor publice, Consiliul Audiovizualului a sancționat cu amenzi de 5 000 de lei următorii furnizori de servicii media: „Publika TV”, „Prime”, „Primul în Moldova”, „TVR Moldova”, „Canal 2”, „Canal 3”, „TV8”, „NTV Moldova”, „Jurnal TV”, „PRO TV CHIŞINĂU”, „RTR Moldova”, „Televiziunea Centrală”, iar postul de televiziune „BTV”, pentru gravitatea abaterilor, a fost sancționat cu 10 000 de lei. Consiliul Audiovizualului a examinat și sesizările IP Centrul pentru Jurnalism Independent și a dnei Natalia Lupan, drept urmare, postul de televiziune „NTV Moldova” a fost amendat cu 7000 de lei, iar „Accent TV” – cu 5 000 de lei. De asemenea, Consiliul a examinat și rezultatele monitorizării: postului de televiziune „Media TV”, urmare a sesizării din partea Primăriei or. Cimișlia, unde furnizorul a fost sancționat cu avertizare publică (pentru neasigurarea imparțialității, echilibrului și favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziție, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică), și ale postului de televiziune „BTV”, urmare a sesizării parvenită din partea dnei Diana Grosu, unde, ulterior, petiționarei i-a fost acordat dreptul la replică. În cadrul ședinței, Consiliul Audiovizualului a aprobat Raportul privind volumul de emisie electorală (spoturi, dezbateri și materiale electorale difuzate în cadrul rubricilor special create pentru reflectarea campaniei electorale, emisiuni informative), inclusiv informația despre spoturile de educație electorală/informare a alegătorilor la alegerile prezidențiale din 01 noiembrie 2020 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova plasată de către furnizorii de servicii media, pentru perioada: 26-30 octombrie 2020. Pentru nerespectarea prevederilor art. 84 alin.(11)–(13) din Codul serviciilor media audiovizuale, privind comunicarea motivelor și a obiectului sancțiunii, posturile de televiziune „Axial TV” și „Ren Moldova” au fost sancționate cu amenzi în valoare de 5000 de lei. Tot în cadrul ședinței, Consiliul Audiovizualului a examinat rezultatele monitorizării posturilor de televiziune „Primul în Moldova” și „NTV Moldova” urmare a sesizărilor Comunității pentru advocacy și politici publice „WatchDog.MD”. Urmare a monitorizării, Consiliul Audiovizualului a avertizat public posturile de televiziune „Primul în Moldova” și „NTV Moldova” pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (6) lit. b) din Codul serviciilor media audiovizuale, care prevede: „În cadrul programelor audiovizuale de știri și de dezbateri, de informare în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală trebuie să fie respectate următoarele cerințe: b) evitarea oricăror forme de discriminare”. Totodată, ținând cont de faptul că subiectele monitorizate cu referire la declarațiile din cadrul unui briefing de presă organizat de candidatul independent la funcția de președinte al țării, Igor Dodon, cu privire la marșurile minorităților sexuale sunt foarte sensibile, iar Comunitatea pentru advocacy și politici publice „WatchDog.MD” a sesizat selectiv posturile de televiziune care au mediatizat aceste declarații, președintele Consiliului Audiovizualului, Dragoș Vicol, a propus monitorizarea, în regim de urgență, și a altor furnizori de servicii media audiovizuale care au diseminat această informație, propunere acceptată de toți membrii Consiliului. Tot în cadrul ședinței, Consiliul Audiovizualului a sancționat cu amendă de 20 000 de lei „TELEGHIUM” SRL pentru activitate fără autorizația de retransmisiune eliberată de autoritatea de reglementare a domeniului audiovizual. Informații detaliate găsiți pe audiovizual.md, la Rubrica Decizii curente.
Serviciul Comunicare și relații cu publicul