ȘEDINȚA PUBLICĂ A CONSILIULUI AUDIOVIZUALULUI DIN 01 APRILIE 2021

Joi ,Aprilie 01, 2021 - 16:37
Consiliul Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 01 aprilie 2021, în ședință publică.
Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a examinat rezultatele monitorizării postului de televiziune „ITV”, urmare a sesizării președintelui ONG Republicane „Bare-Rom”, Robert Cercari, prin care invocă faptul că în cadrul emisiunii „Эксклюзивное интервью”, difuzată de către postul de televiziune „ITV”, invitatul emisiunii – Vladimir Voronin, a enunțat afirmații cu caracter discriminatoriu, hărțuitor și specifice segregării rasiale. Astfel, rezultatele monitorizării au atestat că postul de televiziune „ITV” a difuzat în cadrul emisiunii „Эксклюзивное интервью” un interviu cu ex-președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin (durata 13 min. 40 sec.), care, prin afirmațiile făcute, cu referire la faptul că Igor Dodon încă se mai ține de fotoliul de președinte al țării, care deja nu îi aparține, face un transfer de imagine negativă la faptul că acesta procedează ca un „țigan”, cu atât mai mult că tatăl acestuia a fost „țigan”, care poartă o tentă discriminatorie și fără nicio justificare obiectivă în adresa etniei respective. În cadrul dezbaterilor publice, membra Consiliul Audiovizualului, Larisa Manole, a menționat că este evident faptul că dl Voronin și-a permis o tonalitate batjocoritoare și o afirmație absolut defăimătoare și discriminatorie față de etnia romă și furnizorul de servicii media era obligat să excludă în timpul montării secvența în care Vladimir Voronin enunță aceste afirmații cu caracter discriminatoriu, opinie susținută de toți membrii CA. În acest sens, Consiliul Audiovizualului, a sancționat „MEDIA PRO GROUP” SRL, fondatoarea postului de televiziune „ITV”, cu avertizare publică.
Consiliul Audiovizualului a examinat și rezultatele monitorizării postului de televiziune „ATV”, urmare a solicitării furnizorului de servicii media de modificare a elementelor de identificare ale serviciului media audiovizual. Datele monitorizării au atestat că timp de 7 zile consecutiv au fost difuzate, în reluare, aceleași buletine de știri, care datează cu perioada lunii mai 2020. De asemenea, au fost date în reluare ședințele de lucru ale Consiliului Municipal Comrat, ale Adunării Populare a UTA Gagauz-Yeri”, dar și emisiunea „Приветствие с Европы”. Niciuna din emisiunile respective nu au fost însoțite de mențiunea „Reluare”. În cadrul dezbaterilor publice, membrii Consiliului Audiovizualului au susținut în unanimitate inadmisibilitatea difuzării programelor de servicii media realizate în anul 2020, care presupun dezinformarea consumatorului de servicii media. Prin urmare, Consiliul Audiovizualului a avertizat public postul de televiziune „ATV” pentru nerespectarea ponderii programelor locale în primă audiență, dar și pentru difuzarea programelor audiovizuale fără mențiunea „Reluare”.
În cadrul ședinței, Consiliul Audiovizualului a examinat rezultatele monitorizării postului de televiziune „Jurnal TV”, urmare a sesizării dlui Ion Crețu, care susține că la data de 13 februarie 2021, în „Jurnalul săptămânii”, a fost difuzat reportajul „Au lichidat un iaz pentru parcare”, în cadrul căruia a publicat extrasul din Registrul bunurilor imobile, fără a fi depersonalizat, iar ca urmare au fost făcute public datele cu caracter personal ale sale și ale Nataliei Crețu, și anume numărul personal de identificare, data naşterii și adresa de domiciliu. Urmare a monitorizării s-a atestat că în cadrul subiectului au fost asigurate mai multe puncte de vedere ale persoanelor vizate, iar datele cu caracter personal ale proprietarilor companiei „Magda Tur”, prezentate în extrasul din Registrul bunurilor imobile, nu sunt clar vizibile, fapt pentru care Consiliul a respins sesizarea dlui Ion Crețu.
Tot în cadrul ședinței, Consiliul Audiovizualului a examinat petițiile Asociației Patronale a Radiodifuzorilor din Moldova, prin care informează că posturile de televiziune „RTR Moldova”, „ITV” și „BRAVO TV”, în perioada 19-25 februarie 2021, au admis derogări de la prevederile art. 4 alin. (3), alin. (7), alin. (9) și art. 19 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale. La cele invocate de Asociația Patronală a Radiodifuzorilor din Moldova, Consiliul a constatat că perioada indicată de către petiționar, la capitolul respectării prevederilor art. 19 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale, se încadrează în termenul de 30 zile acordat în cadrul ședinței publice din 28 ianuarie 2021 furnizorilor de servicii media nominalizați, pentru înlăturarea încălcărilor comise, iar în partea ce se referă la respectarea prevederilor art. 4 alin. (3), alin. (7), alin. (9) din Codul serviciilor media audiovizuale. De asemenea, în cadrul ședinței publice din 02 martie 2021, Consiliul Audiovizualului a decis acordarea unui termen de 3 luni acelorași furnizori de servicii media pentru înlăturarea încălcărilor comise (a realiza produs local). În contextul celor expuse, o monitorizarea la capitolele programe audiovizuale locale și dublarea sau subtitrarea filmelor artistice va fi posibilă după expirarea termenului acordat furnizorilor de servicii media pentru a suprima încălcările identificate. În urma dezbaterilor publice, membrii Consiliului Audiovizualului au respins sesizările Asociației Patronale a Radiodifuzorilor din Moldova.
Autoritatea de reglementare a domeniului audiovizual a examinat rezultatele monitorizării postului de televiziune „Primul în Moldova”, urmare a petiției IP „Centrul pentru Jurnalism Independent”, prin care informează că la data de 06 martie 2021, în intervalul de timp 16:00-17:00, postul de televiziune „Primul în Moldova”, a difuzat o producție cinematografică „Kamenskaia”, conținutul căreia includea o serie de secvențe cu acte de violență, comportament vulgar, trivial și obscen, precum și un limbaj licențios, care pot afecta dezvoltarea fizică, mintală sau morală a minorilor. Datele monitorizării au constatat că episodul din filmul serial „Каменская”, la care face referire petiționarul, nu conține scene evidente de violență, comportament vulgar sau limbaj licențios, care ar putea afecta dezvoltarea fizică, mintală sau morală a minorilor. Ca rezultat, Consiliul Audiovizualului a respins petiția CJI.
Totodată, în cadrul ședinței publice, Consiliul Audiovizualului a prelungit cu cel mult 15 zile lucrătoare termenul examinării petiției parvenite din partea „GMG Production” SRL, prin care se invocă faptul difuzării ilegale de către postul de televiziune „Cinema 1” a filmelor artistice: „Кассирши”, „Зеркала любви” și „Домик у реки”.
Consiliul Audiovizualului a examinat modul de executare a prevederilor legislației în vigoare de către unii distribuitori și furnizori de servicii media audiovizuale. Așadar, în cadrul unui control a fost identificată activitatea de retransmisiune/transmisiune a posturilor de televiziune fără actul permisiv (Autorizația de retransmisiune sau Licență de emisie) emis de către Consiliul Audiovizualului în UTA Găgăuzia. Astfel, „Oguzsatlink” SRL retransmite 81 de posturi TV fără actul permisiv (autorizația de retransmisiune) emis de către Consiliul Audiovizualului, iar „ILK HALK TELEVIZIONU” SRL transmite fără licență de emisie serviciile media audiovizuale a postului „Первый народный”. În acest context, Consiliul Audiovizualului a sancționat cu amenzi în mărime de 20 000 de lei „Oguzsatlink” SRL, pentru retransmisiunea serviciilor media audiovizuale fără autorizația de retransmisiune în s. Chirsova, UTA Găgăuzia, și „ILK HALK TELEVIZIONU” SRL, pentru transmisiunea serviciilor media audiovizuale (postul de televiziune Первый народный) fără licență de emisie.
Consiliul Audiovizualului a susținut demersul Asociaţiei Obştești „SOS Autism” și a recomandat spre mediatizare, în serviciile de televiziune ale furnizorilor de servicii media audiovizuale aflați în jurisdicția Republicii Moldova, a campaniei „Cere screeningul în autism! Creşte şansele copilului tău la recuperare!”, care are scopul să încurajeze părinţii să ceară proactiv medicilor de familie screeningul în autism pentru propriii copii.
Informații detaliate găsiți pe audiovizual.md, la Rubrica Decizii curente.
Serviciul Comunicare și relații cu publicul