Ședința publică a CCA din 28.12.2018

Vin ,Decembrie 28, 2018 - 19:12

Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 28 decembrie 2018, în ședință publică. 

Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a examinat și aprobat 37 de declarații (TV – 19, Radio – 18) privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare și referendumul republican din 24 februarie 2019 de către instituțiile audiovizualului din Republica Moldova. Din cele 71 de declarații (TV – 35, Radio – 36) depuse la CCA, au fost examinate 55 de declarații (TV – 26, Radio – 29) dintre care 18 (TV – 7, Radio – 11) au fost îndreptate spre completare. 16 declarații (TV – 9, Radio – 7) urmează a fi examinate.Astfel, 36 de instituții audiovizuale au declarat că vor reflecta campania electorală și vor organiza dezbateri electorale, dintre care: 18 posturi de televiziune și 18 posturi de radio, iar o instituție audiovizuală a declarat că nu va reflecta campania electorală, dar va organiza dezbateri electorale. Este de menționat că termenul-limită de depunere de către radiodifuzorii aflați sub jurisdicția Republicii Moldova a declarațiilor privind politica editorială pentru campania electorală este 28 decembrie 2018, inclusiv. Respectiv, celelalte declarații urmează a fi examinate în cadrul următoarei ședințe publice a CCA.

Consiliul Coordonator al Audiovizualului a examinat demersul  Comunității Evreiești din Republica Moldova și a recomandat mediatizarea la posturile de televiziune aflate sub jurisdicția Republicii Moldova a unui material video tematicce propagă toleranța, egalitatea și coeziunea socială în societate. Inițiativa Congresului Evreiesc Mondial, implementată în întreaga lume cu genericul „We remember” (Noi ținem minte), este un proiect menit să sensibilizeze publicul larg cu privire la istoria Holocaustului și a aduce un omagiu victimelor acestei tragedii umane.

CCA a examinat rezultatele monitorizării serviciilor de programe ale posturilor de televiziune: „Elita TV”, „Sor TV”, „Studio L”, „Drochia”, „TV Prim”, „Media TV” și „TV-Găgăuzia”  la capitolul respectării concepțiilor generale. În cadrul dezbaterilor publice, membrii CCA au decis atenționarea respectivilor radiodifuzori asupra respectării cu strictețe a concepției generale a serviciilor de programe.

În cadrul ședinței, Consiliul a examinat la modul de executare a prevederilor legislației în vigoare și a condițiilor la autorizațiile de retransmisie. Datele monitorizării au atestat că „TV-BOX” SRL retransmite, contrar art. 9 alin. (21) din Codul audiovizualului, programe televizate ale posturilor de televiziune cu conținut informativ, informativ-analitic, militar și politic care nu sunt produse în statele membre ale Uniunii Europene, SUA, Canada, precum și în statele care nu au ratificat Convenția europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră. De asemenea, distribuitorul de servicii audiovizuale nu respectă Oferta serviciilor de programe aprobată de CCA și, totodată, retransmite un post de televiziune pentru adulți, interzise spre retransmitere pe teritoriul Republicii Moldova prin Decizia CCA nr. 21 din 21 februarie 2013. Drept urmare, membrii CCA au decis sancționarea „TV-BOX” SRL cu 1 amendă în valoare de 50.000 de lei și 2 amenzi a câte 5000 de lei.

Tot în cadrul ședinței, CCA a reperfectat condițiile la autorizația de retransmisie eliberată „ART-CLUB” SRL pentru studioul TV prin cablu „Art-TV” și a retras, la solicitarea radiodifuzorului, licența de emisie eliberată „RAVIVALNIS” SRL pentru postul de televiziune „Nis TV”.

CCA a examinat demersul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină și a recomandat mediatizarea, cu titlu gratuit, la posturile de televiziune și radio aflate sub jurisdicția Republicii Moldova a campaniei de informare a populației despre drepturile și obligațiile beneficiarilor în sistemul de asigurare obligatorie de asistență medicală.

Consiliul Coordonator al Audiovizualului a aprobat cu unanimitate de voturi Raportul cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului în trimestrul IV al anului 2018. Raportul va fi publicat pe pagina weba instituției.

În discuție au fost puse și alte chestiuni ce țin de activitatea curentă a radiodifuzorilor și distribuitorilor de servicii, informații detaliate găsiți pe cca.md, la rubrica Decizii curente.

Serviciul Comunicare și relații cu publicul