Ședința publică a CCA din 24.04.2018

Mie ,Aprilie 25, 2018 - 07:54

Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit pe data de 24 aprilie 2018 în ședință publică. 

Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a eliberat licență de emisie pentru un nou post de televiziune cu format generalist „TVN”, al cărui serviciu de programe urmează a fi difuzat prin rețelele distribuitorilor de servicii din țară, și a prelungit de drept licenţa de emisie pentru postul de televiziune „CTC MEGA”.Totodată, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a reperfectat licența de emisie pentru postul de televiziune „AXIAL TV”, care, conform noii Concepții generale a serviciului de programe aprobată, va retransmite emisiuni cu tematică de spiritualitate de la postul de televiziune „Trinitas TV” din România

CCA a anunțat în concurs 3 frecvențe radio: 71,66 MHz –  Leova, 88,3 MHz s. Pănășești (r-nul Strășeni), 98,10 MHz – Șoldănești și canalul TV  34 – s. Ciumai (r-nul Taraclia).

Consiliul Coordonator al Audiovizualului a examinat autosesizarea membrului Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Olga Guțuțui, cu privire la respectarea condițiilor de plasare a publicității în serviciile de programe ale posturilor de televiziune „Publika TV”, „Canal 2”, „Canal 3”, „Orhei TV” și „Familia Domashniy”. Posturile TV „Canal 2” și „Canal 3” au fost atenționate asupra respectării cu strictețe a prevederilor legislației la capitolul respectării condițiilor de plasare a publicității.

În cadrul ședinței, CCA a examinat Raportul de audit financiar privind gestiunea economico-financiară și administrarea patrimoniului de către IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru exercițiul bugetar 2016, elaborat de Curtea de Conturi a Republicii Moldova, în special Capitolul VI, care prevede că pentru anul 2016, Consiliul de Observatori nu și-a exercitat pe deplin și la timp atribuțiile. Astfel, nu a elaborat şi nu a publicat raportul anual, cu recomandările de rigoare privind evaluarea performanţei Companiei, precum şi a conducerii ei. Prin urmare, necunoaşterea de către Fondator a informaţiilor ce ţin de eficienţa gestionării patrimoniului statului a determinat neluarea la momentul oportun a unor decizii de redresare a situaţiilor financiare care se impuneau. Prezent la ședință, Nicolae Spătaru, președintele Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”, a dat asigurări că se va conforma cerințelor Curții de Conturi, cu prezentarea rapoartelor anuale privind gestiunea economico-financiară și administrarea patrimoniului de către IPNA Compania „Teleradio-Moldova” și recomandările pentru anii 2016 și 2017 în termen de 3 luni.

Consiliul Coordonator al Audiovizualului a examinat demersul Comisiei protecție socială, sănătate și familie a Parlamentului Republicii Moldova, prin care informează despre audierile publice pe marginea raportului „Mobilizarea globală și angajamente în domeniul combaterii tuberculozei. Abordări multisectoriale de redresare a situației epidemiologice prin tuberculoză în Republica Moldova”, și a recomandat radiodifuzorilor aflați sub jurisdicția Republicii Moldova să acorde o atenție sporită prevenirii, combaterii și tratamentul tuberculozei în serviciile mass-media audiovizuale puse la dispoziția publicului, contribuind astfel la conștientizarea și creșterea interesului public față de eliminarea acestei maladii.

De susținerea CCA a beneficiat și demersul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova. Astfel, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a recomandat posturilor de radio și de televiziune aflate sub jurisdicția Republicii Moldova difuzarea, cu titlu gratuit, a campaniei de informare a populației despre programul guvernamental „Prima Casă”.

Prin acest program, statul dorește să sprijine în mod direct persoanele tinere care au necesitatea să-și procure prima locuință, facilitând accesul la finanțare. Modalitatea de realizare a programului este făcută prin intermediul garanției de stat, programul fiind aplicabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova și are un caracter social. Grupul-țintă al campaniei de informare sunt persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 și 45 de ani.

În discuție au fost puse și alte chestiuni ce țin de activitatea radiodifuzorilor și distribuitorilor de servicii, informații detaliate găsiți pe cca.md, la rubrica Decizii curente.

Serviciul Comunicare și relații cu publicul