Ședința publică a CCA din 18.12.2018

Mar ,Decembrie 18, 2018 - 17:45

Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 18 decembrie 2018, în ședință publică. 

Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a oferit aviz Caietului de sarcini al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2019.

Consiliul Coordonator al Audiovizualului a aprobat conceptual proiectul Metodologiei de monitorizare a nivelului tăriei sonore în serviciile de programe audiovizuale. Astfel, în scopul uniformizării nivelului tăriei sonore în serviciile de programe și în vederea asigurării drepturilor consumatorilor servicii de programe audiovizuale, CCA a stabilit condițiile de punere în aplicare și metodologia de monitorizare a nivelului tăriei sonore în interiorul programelor, între programe difuzate/retransmise de către radiodifuzorii și distribuitorii de servicii aflați sub jurisdicția Republicii Moldova. Condițiile de punere în aplicare și metodologia de monitorizare au fost elaborate în conformitate cu Recomandarea EBU R128 – 2014 „Normalizarea tăriei sonore și nivelul maxim permis al semnalelor audio”, adoptată de European Broadcasting Union (EBU). Proiectul metodologiei va fi publicat pe pagina web a CCA (cca.md), la compartimentul Transparența decizională, rubrica Consultații publice. Propunerile și recomandările pentru definitivarea proiectului Metodologiei de monitorizare a nivelului tăriei sonore în serviciile de programe audiovizuale vor fi prezentate pe suport de hârtie în adresa CCA sau în variantă electronică (office@cca.md) până la data de 18 ianuarie 2019.

În cadrul ședinței, CCA a aprobat 3 modele de formulare privind informația despre volumul de emisie electorală și difuzarea spoturilor de educație electorală și informare a alegătorilor/ reprezentanților/ participanților la alegerile parlamentare și a referendumului republican din 24 februarie 2019.

Consiliul Coordonator al Audiovizualului a eliberat licență de emisie pentru un nou post de televiziune – „ORIZONT TV”, cu format generalist, al cărui serviciu de programe urmează a fi difuzat prin rețelele distribuitorilor de servicii din țară. 

Tot în cadrul ședinței, CCA a reperfectat o licență de emisie și a eliberat o autorizație de retransmisie pentru studioul de televiziune „DELTA” din municipiul Chișinău.

Consiliul a examinat modul de executare a prevederilor legislației în vigoare și a condițiilor la autorizațiile de retransmisie de către mai mulți distribuitori de servicii. Rezultatele monitorizării au atestat că unii distribuitori nu respectă Oferta serviciilor de programe retransmise aprobată de CCA. Drept urmare, distribuitorii de servicii audiovizuale au fost atenționați asupra respectării cu strictețe a Ofertei serviciilor de programe retransmise, iar cei care nu au respectat Oferta aprobată de CCA au fost sancționați cu amenzi de 5000 de lei. 

CCA a examinat demersul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină și a recomandat mediatizarea, cu titlu gratuit, la posturile de televiziune și radio aflate sub jurisdicția Republicii Moldova a campaniei de informare a populației despre drepturile și obligațiile beneficiarilor în sistemul de asigurare obligatorie de asistență medicală.

În discuție au fost puse și alte chestiuni ce țin de activitatea curentă a radiodifuzorilor și distribuitorilor de servicii, informații detaliate găsiți pe cca.md, la rubrica Decizii curente.

Serviciul Comunicare și relații cu publicul