Ședința publică a CCA din 09.11.2018

Vin ,Noiembrie 09, 2018 - 13:37

Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 09 noiembrie 2018, în ședință publică. 

Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a aprobat Metodologia de monitorizare a radiodifuzorilor a Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova (revizuită și actualizată), elaborată de expertul independent al Consiliului Europei, Rast’o Kuzel, în colaborare cu Consiliul Coordonator al Audiovizualului în cadrul Proiectului Comun al Uniunii Europene și Consiliului Europei „Promovarea libertății și pluralismului mass-mediei în Republica Moldova”. Noua metodologie conține noi criterii de monitorizare a radiodifuzorilor pentru a determina modul în care titularii licențelor de emisie își îndeplinesc obligațiile. Totodată, va permite evaluarea poziționării știrilor și subiectelor selectate comparativ cu alte subiecte și aspecte, evaluarea cunoștințelor jurnalistului asupra subiecților și temelor implicate, perceperea modului în care limbajul conturează înțelegerea și percepția audienței față de un subiect.

Consiliul Coordonator al Audiovizualului a examinat rezultatele monitorizării serviciilor de programe ale posturilor de televiziune „Moldova-1”, „Prime”, „Canal 2”, „Canal 3”, „Publika TV”, „Elita TV”, „Sor TV”, „Studio L”, „Drochia”, „TV Prim”, „Media TV” și „TV-Găgăuzia” în vederea reflectării corecte a informațiilor de interes public major ce țin de sănătatea populației, în baza recomandărilor prevăzute în „Raportul asupra audierilor privind situația epidemiologică privind rujeolă”, elaborat de Comisia protecție socială, sănătate și familie a Parlamentului Republicii Moldova. Rezultatele monitorizării au atestat că posturile TV au reflectat situația epidemiologică privind rujeola în Republica Moldova. În cadrul subiectelor au fost prezentate date statistice oficiale de îmbolnăvire cu rujeolă în rândul copiilor pe întreg teritoriul țării, publicul fiind informat despre avertizarea medicilor cu privire la răspândirea rapidă a acestei maladii, prin specificarea că un copil bolnav poate infecta alți 18 dacă aceștia nu au fost vaccinați. Reportajele au prezentat opiniile atât a reprezentanților Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, cât și a specialiștilor din domeniu privind vaccinarea ca singura și cea mai eficientă metodă de prevenire a îmbolnăvirii cu rujeolă, îndemnând populația să se vaccineze pentru a fi protejată de bolile transmisibile.

CCA a examinat și Raportul de monitorizare a principalelor buletine informative ale posturilor de televiziune: „Moldova-1”, „Prime”, „Canal 2”, „Canal 3”, „Publika TV”, „Elita TV”, „Sor TV”, „Studio L”, „Drochia”, „TV Prim”, „Media TV” și „TV-Găgăuzia” la capitolul respectării drepturilor copiilor. Datele raportului atestă că posturile de televiziune supuse monitorizării au difuzat 130 de subiecte în care au fost vizați sau implicați copiii. Din punct de vedere al relevanței, subiectele ce vizează tematica respectării drepturilor copiilor au fost plasate în cadrul buletinelor informative în primele 5 poziții. În ceea ce privește cota-parte din volumul total al știrilor despre copii, acestea au acumulat între 33,92 la sută – maximum și 6,63 % minimum. Cota-parte a știrilor cu utilizarea copiilor în imagini a fost de minimum 1,86% și maximum – 26,94% din volumul total al știrilor difuzate. Din volumul total de timp în care sunt reflectați copiii, subiectele cu copii în imagini au fost mediatizate în proporție de 61,11% – maximum și 9,44% – minimum, iar reportajele despre copii au constituit 90,56% – maximum și 38,89% – minimum. În ceea ce privește ponderea temelor, în cadrul buletinelor de știri au prevalat cele prevăzute de codul tematic E (educație), urmat de codurile: ALT (altele), M (maladii), Sdr (situații de suferință), ACS (scopuri caritabile), AF (acțiuni filantropice), ID (infracțiuni) și PG (subiecte legate de distracții și probleme de interes general). Astfel, posturile de televiziune supuse monitorizării au prezentat subiecte ce țin de: acțiuni filantropice sau scopuri caritabile, sărăcie sau au abordat cazuri cu context dramatic în care au fost implicați copii sau copii aflați în situații de risc sau pericol, educație, subiecte legate de distracții și probleme de interes general, maladii și afecțiuni de sănătate. Totodată, au fost reflectate cazuri de infracțiuni cu implicarea minorilor etc. În cadrul dezbaterilor publice, membrii CCA au menționat că este un factor important că posturile de televiziune supuse monitorizării au respectat normele de protecție a identității în toate subiectele în care au fost vizați sau implicați copiii. Totodată, membrul CCA, Dorina Curnic, a recomandat radiodifuzorilor să nu folosească imaginea copiilor în știrile cu caracter politic.

În cadrul ședinței, membrul CCA, Cristina Duca, a propus înlocuirea postului „Familia Domashniy” cu postul de televiziune „Televiziunea Centrală” pentru o nouă monitorizare la capitolul respectării drepturilor copiilor. Astfel, vor fi supuse monitorizării principalele buletine informative ale posturilor de televiziune: „CTC Mega”, „PRO TV CHIȘINĂU”, „N 4”, „TV 8”, „Jurnal TV”, „Ren Moldova”, „RTR Moldova”, „Exclusiv TV”, „NTV Moldova”, „Accent TV”, „ITV”, „TVC 21”, „TVR Moldova” și „Televiziunea Centrală” la capitolul respectării drepturilor copiilor, în conformitate cu legislația în vigoare, pe o perioadă de 7 zile fiecare.

 Tot în cadrul ședinței, CCA a examinat activitatea postului de televiziune „Gold TV”. Licența de emisie a respectivului post de televiziune a expirat la 31.01.2018, astfel, pentru desfășurarea activității ilegale, radiodifuzorul a fost sancționat cu amendă de 15 mii de lei. La solicitarea radiodifuzorului, Consiliul a eliberat licență de emisie pentru postul de televiziune „GOLD TV”, al cărui serviciu de programe urmează a fi difuzat prin rețelele distribuitorilor de servicii din țară, într-un format muzical-distractiv. Membrul CCA, Dorina Curnic, a propus monitorizarea respectivului post TV la capitolul respectării prevederilor art. 11 alin. (2) și alin. (3) din Codul audiovizualului.

În discuție au fost puse și alte chestiuni ce țin de activitatea curentă a radiodifuzorilor și distribuitorilor de servicii, informații detaliate găsiți pe cca.md, la rubrica Decizii curente.

Serviciul Comunicare și relații cu publicul