ȘEDINȚA PUBLICĂ A CA DIN 30.12.2019

Mar ,Decembrie 31, 2019 - 10:28
Consiliul Audiovizualului s-a întrunit pe data de 30 decembrie 2019 în ședință publică.
Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a examinat rezultatele monitorizării postului de televiziune „PRO TV CHIȘINĂU”, urmare a autosesizării membrului Consiliului Audiovizualului, Iulian Roșca, și a sesizării companiei ICS „Bemol Retail” SRL. De asemenea, Consiliul a examinat rezultatele monitorizării postului de televiziune „Jurnal TV”, urmare a plângerii din partea dlui Boris Bazan, și a postului de televiziune „NTV Moldova”, urmare a plângerii și cererii privind dreptul la replică din partea președintelui Asociației Obștești „Unirea-Onoare, Demnitate și Patrie”, Vlad Bilețchi.
Tot în cadrul ședinței, Consiliul Audiovizualului a examinat rezultatele monitorizării postului de televiziune „RTR Moldova” la capitolul respectării prevederilor art. 4 alin. (7) din Codul serviciilor media audiovizuale, urmare a autosesizării membrului Consiliului Audiovizualului, Corneliu Mihalache. Rezultatele monitorizării au atestat că „RTR Moldova” nu respectă art. 4 alin. (7) din Codul serviciilor media audiovizuale, care statuează obligația de a transmite programe audiovizuale locale în proporție de cel puțin 80% în limba română, fapt pentru care va fi supus unei noi monitorizări.
Consiliul Audiovizualului a aprobat Regulamentul privind conținuturile audiovizuale și Regulamentul privind procedura de notificare și de eliberare a avizului de furnizare a serviciilor media audiovizuale neliniare, iar Regulamentul privind asigurarea dreptului de acces la serviciile media audiovizuale a persoanelor cu dizabilități de văz și auz – în variantă conceptuală.
CA a aprobat structura serviciului media audiovizual ale 84 de furnizori de servicii media de televiziune  și radiodifuziune sonoră:
Furnizori de servicii media de televiziune naționali (2): „Moldova 1” și „Moldova 2”.
Furnizori de servicii media de radiodifuziune sonoră naționali (2): „Radio Moldova” și  „Radio Moldova Tineret”.
Furnizori de servicii media de televiziune regionali (25): „Prime”; „Canal 2”; „CANAL 3”; „Canal 5”; „Publika TV”; „Exclusiv TV”; „NTV Moldova”; „RU TV Moldova”; „ZONA M”; „TVC 21”; „Jurnal TV”; „PRO TV CHIȘINĂU”; „Familia Domashniy”; „BTV”; „TV Elita”; „Bravo TV”; „Vocea Basarabiei TV”; „RTR Moldova”; „Televiziunea Centrală”; „TV Găgăuzia”; „ATV”; „Gurinel TV”; „Busuioc TV”; „Ren Moldova” și „Orhei TV”.
Furnizori de servicii media de radiodifuziune sonoră regionali (14): „Radio ONE”; „Like FM - Русское Радио”; „Radio Poli Disc – Новое Радио”; „Hit FM”; „Jurnal FM”; „Vocea Speranței”; „Muz FM”; „GRT FM”; „Noroc”; „Vocea Basarabiei”; „MICUL SAMARITEAN”; „RADIO PLAI”; „Radio Chișinău” și „Publika FM”.
Furnizori de servicii media de televiziune locali (9): „SOR-TV”; „Albasat”; „TV Drochia”; „ATV COGUK”; „Media TV”; „FLOR-TV”; „ART-TV”; „Studio-L” și „TV-Prim”.
Furnizori de servicii media de radiodifuziune sonoră locali (32) : „Maestro FM”; „Radio 7/ Радио 7”; „LOVE RADIO”; „Magic FM”; „Megapolis FM”; „RETRO FM”; „KISS FM”; „ART FM”; „Datina FM”; „AQUARELLE-FM”; „Radio ZUM”; „Radio Pro-Mingir”; „Radio Dor 93,0 FM”; „Radio 911” ; „RADIO MEDIA”; „Dialog FM”; „Diaspora FM”; „Radio Orhei”; „Bugeac FM”; „Radio Studentus”; „Autoradio/Avtoradio”; „Drochia FM”; „Pro 100 Radio”; „Euronova FM”; „Radio Alla”; „Radio.md”; „Radio 21”; „Europa Plus Moldova”; „ECO FM”; „FLOR-FM”; „Bas FM” și „Radio Prim”.
Structurile serviciilor media audiovizuale ale 15 furnizori de servicii media au fost reiterate spre îmbunătățire până la 15 ianuarie 2019.
În cadrul ședinței, CA a desfășurat bilanțul programelor audiovizuale realizate de radiodifuzori/furnizori de servicii media audiovizuale în cadrul concursului de selectare a proiectelor de programe audiovizuale în vederea acordării resurselor financiare pentru producere din Fondul de susținere a radiodifuzorilor, pentru anul 2018 (Decizia CCA 31/194 din 19 noiembrie 2018). Astfel, Consiliul a lua act de programele audiovizuale realizate de radiodifuzorii/furnizorii de servicii media: AO „Media Grup Meridian”, „Noi Media de Sud” SRL, „Urania FM” SRL, „Media Pro Group” SRL, „Media House” SRL și „Gurinel Media” SRL, „Flor TV” SRL; „Busuioc Media” SRL, fondatoarea postului de televiziune „Busuioc TV”, și „LV Topal” SRL, fondatoarea postului de televiziune „Bas TV”, și, totodată, a acordat un termen suplimentar, până la 31 decembrie 2019, pentru Fundația „Roma Awarness”, fondatoarea postului de radio „Romano Patrin FM”, pentru lichidarea neajunsurilor la raportul privind utilizarea subsidiilor primite cu documentele justificative cu privire la cheltuielile efectuate pentru producerea emisiunilor.
Consiliul Audiovizualului a desfășurat și bilanțul concursului pentru utilizarea rețelelor statale nr. II și nr. III de televiziune analogică terestră, anunțat prin Decizia CA nr. 57/189 din 08 noiembrie 2019.
La concurs au depus dosarele 2 solicitanți.
I.          Pentru utilizarea Rețelei statale nr. II de televiziune analogică terestră a depus dosarul de participare:
-       „Societatea Română de Televiziune”,  pentru postul de televiziune „TVR Moldova” (extinderea ariei de emisie).
II.       Pentru utilizarea Rețelei statale nr. III de televiziune analogică terestră a depus dosarul de participare:
  • „Telesistem TV” SRL,  pentru postul de televiziune „Primul în Moldova” (extinderea ariei de emisie).
Cu unanimitate de voturi, Rețeaua statală nr. II a fost acordată „Societății Române de Televiziune”,  pentru postul de televiziune „TVR Moldova”, iar Rețeaua statală nr. II – „Telesistem TV” SRL,  pentru postul de televiziune „Primul în Moldova”.
Tot în cadrul ședinței, CA a anunțat concursul pentru suplinirea capacității rămase disponibile (2 sloturi) a Multiplexului A.
Consiliul Audiovizualului a reperfectat 5 licențe de emisie: postul de televiziune „A Film” a devenit „RTR Internațional”; postul de televiziune „Noroc” a renunțat la canalele TV: 27 – Căinari și 53 – Nisporeni; postul de televiziune „Vocea Basarabiei TV” a renunțat la canalele TV: 39 – Ungheni și 8 – Nisporeni; postul de televiziune „REN MOLDOVA” și-a modificat elementele de identificare a serviciului media audiovizual; postul de televiziune „Canal 5” și-a modificat genul de activitate pentru difuzarea serviciului de programe televizate prin rețelele distribuitorilor de servicii din țară.
Totodată, CA a prelungit 2 licențe de emisie – pentru „CTC MEGA” și „N4”.
Consiliul Audiovizualului a examinat modul de executare a prevederilor legislației în vigoare și a condițiilor la autorizațiile de retransmisiune. Pentru retransmisiunea posturilor de televiziune fără autorizația de retransmisiune, „TAMER-NET” SRL din satul Zăicana (r-nul Criuleni) a fost sancționat cu amendă în valoare de 15.000 lei. De asemenea, „SPACE MEDIA” SRL, pentru retransmisia contrar prevederilor art. 17 alin. (4) din Codului serviciilor media audiovizuale a programelor de televiziune ale postului НТВ Мир, cu conținut informativ, informativ-analitic, militar și politic care nu sunt produse în statele membre ale Uniunii Europene, în SUA și Canada, precum și în statele care au ratificat Convenția europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră, a fost sancționat cu 40 de mii de lei. Totodată, mai mulți distribuitori de servicii au fost amendați cu 5000 și 10.000 de lei pentru neprezentarea contractelor și/sau acordurilor adiționale încheiate cu deținătorii drepturilor de autor și a drepturilor conexe care ar confirma dreptul de a retransmite posturile de televiziune retransmise sau nerespectarea Ofertei serviciilor de programe. Consiliul a avertizat public și distribuitorii de servicii care nu respectă Lista must carry. Avertizare publică au primit și distribuitorii de servicii care au operat modificări în Oferta serviciilor de programe retransmise mai multe de 10 la sută fără o informare prealabilă a CA.
Consiliul Audiovizualului a reperfectat condițiile la 3 autorizații de retransmisiune: „PETIN-TV” SRL, fondatoarea studioului de televiziune prin cablu „SGD”; „REVAFAR-COM” SRL, fondatoarea studioului de televiziune prin cablu „Bon TV”, și „TV-TRUC” SRL, fondatoarea studioului de televiziune prin cablu „Prut”.