ȘEDINȚA PUBLICĂ A CA DIN 29.07.2019

Mar ,Iulie 30, 2019 - 10:28

Consiliul Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 29 iulie 2019, în ședință publică.  

La ședința CA a participat și Prim-ministra Guvernului Republicii Moldova, Maia Sandu.

În debutul ședinței, Maia Sandu a venit cu un mesaj, declarând, printre altele: „Am venit aici să Vă spun că dincolo de pereții instituției în care lucrați Dvs., toată lumea, Guvernul, Parlamentul, cetățenii sunt preocupați și ocupați cu restabilirea proceselor și instituțiilor democratice. Dvs. cunoașteți că mass-media independentă este un pilon extrem de important al proceselor democratice. Nu putem să construim democrația autentică, dacă nu avem instituții de presă libere, independente, care să respecte Codul audiovizualului, care să fie protejate de concurența neloială ș.a.m.d. Nu vă supărați, dar ce am văzut noi în ultimele săptămâni, după ce țara a început să se elibereze de regimul oligarhic, regimul antidemocratic, aici, în instituția dumneavoastră, nu s-au observat prea multe mișcări, nu s-a observat eliberarea de acest regim. Nu mai discutăm despre lucrurile care s-au întâmplat în trecut, despre cum au fost protejate instituții de media care au încălcat Codul audiovizualului, instituții media care au fost și sunt finanțate incorect, care au distribuit fake news-uri, care au făcut și fac în continuare manipulare. Toate aceste lucruri se întâmplă, din păcate, în continuare.

Părerea mea este că cu anumite excepții membrii acestui Consiliu nu au reușit să-și îndeplinească obligațiunile de serviciu. Acest Consiliu a eșuat în timp și văd că continuă după eliberarea țării de regimul oligarhic să implementeze aceleași politici, să aibă aceleași atitudini față de încălcările pe care le comit anumite instituții media.

Eu sunt aici să vă solicit să plecați in corpore, să deblocați această situație, pentru ca noi, societatea, instituțiile media, să putem alege o nouă componență a acestui Consiliu”.

Președintele Consiliului Audiovizualului, Dragoș Vicol, a încercat să-și expună poziția și să vină cu o explicație, însă prim-ministra Maia Sandu a evitat să-l asculte.

Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a  examinat demersul membrului Consiliului de Supraveghere al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”, Larisa Călugăru, și a Raportului de evaluare a performanței conducerii IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pe anul 2017.

În cadrul dezbaterilor publice, președintele Consiliului Audiovizualului, Dragoș Vicol, a constatat situația de incapacitate de a exercita competențele funcționale ale Consiliului de Supraveghere, deoarece membrii Consiliului nu și-au onorat obligațiunile de serviciu și nu au asigurat edificarea și dezvoltarea furnizorului public național de servicii media, și a supus votului propunerea de a demite in corpore membrii Consiliului de Supraveghere al Companiei publice „Teleradio-Moldova”, propunere susținută de cinci membri ai Consiliului Audiovizualului.

Consiliul Audiovizualului a examinat Raportul de monitorizare a principalelor buletine de știri ale posturilor de televiziune: „Moldova-1”, „NTV Moldova”, „Prime”, „Publika TV”, „Canal 2”, „Canal 3”, „PRO TV CHIȘINĂU”, „TV 8”, „Jurnal TV”, „Orhei TV” și „Televiziunea Centrală”, la capitolul reflectării evenimentelor social-politice din perioada 07-14 iunie 2019.

Astfel, rezultatele monitorizării au atestat că în perioada de referință, posturile de televiziune supuse monitorizării au difuzat în total 751 de materiale, în cadrul cărora au fost reflectate evenimentele social-politice din țară. Astfel, cele mai multe subiecte cu caracter social-politic  au fost difuzate de postul de televiziune „NTV Moldova” (110 subiecte), urmat de „Prime” (101 subiecte), „Publika TV” (93 de subiecte), „PRO TV CHIȘINĂU” (89 de subiecte), „Jurnal TV” (73 de subiecte),  postul public de televiziune „Moldova-1” (65 de subiecte), „TV 8”  (61 de subiecte), „Canal 2” (50 de subiecte), „Orhei TV” (45 de subiecte), „Televiziunea Centrală” (41 de subiecte) și „Canal 3” (23 de subiecte).

Pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (6) lit. a) din Codul serviciilor media audiovizuale, care statuează expres: „În programele de știri și dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie sa respecte următoarele cerințe: a) asigurarea imparțialității, echilibrului și favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziție, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică”, Consiliul Audiovizualului a sancționat cu amendă în valoare de 5000 de lei postul public de televiziune „Moldova-1”, iar posturile de televiziune „NTV Moldova”, „Prime”, „Publika TV”, „Canal 2”, „Canal 3”, „Orhei TV” și „Televiziunea Centrală” – cu amenzi în valoare de 10.000 de lei. Totodată, au fost avertizate public posturile „PRO TV CHIȘINĂU” și „TV8”.

De asemenea, Consiliul Audiovizualului a examinat rezultatele monitorizării  principalelor buletine informative ale posturilor de televiziune: „CTC Mega”, „PRO TV CHIȘINĂU”, „N 4”, „TV 8”, „Jurnal TV”, „Ren Moldova”, „RTR Moldova”, „Exclusiv TV”, „NTV Moldova”, „Accent TV”, „ITV”, „TVC 21”, „TVR Moldova” și „Televiziunea Centrală” la capitolul respectării drepturilor copiilor, în conformitate cu legislația în vigoare, pe o perioadă de 7 zile fiecare.

Rezultatele monitorizării au atestat că în perioadele de raport: 08-14.04.2019 și 15-21.04.2019, posturile de televiziune supuse monitorizării au difuzat 154 de subiecte în care au fost vizați sau implicați copiii. Cele mai multe subiecte – 24 la număr, au fost reflectate de postul de televiziune „Jurnal TV”, urmat de” „TVR Moldova” – cu 19 subiecte, „CTC Mega” – cu 17 subiecte, „Ren Moldova” – cu 15 subiecte, „RTR Moldova” – cu 14 subiecte, „NTV Moldova” – cu 13 subiecte, „PRO TV CHIȘINĂU” – cu 12 subiecte, iar „Accent TV” – cu 13 subiecte. Posturile de televiziune „Exclusiv TV” și „TV 8”  au difuzat același număr de subiecte fiecare – 10 subiecte. „Televiziunea Centrală” a reflectat 5 subiecte în care au fost vizați sau implicați copiii, postul de televiziune „ITV” – 3 subiecte, iar „N 4” a prezentat 1 subiect. Postul de televiziune „TVC 21” în perioada de raport nu a difuzat buletin principal de știri.

Așadar, datele monitorizării au atestat că posturile de televiziune: „CTC Mega”, „PRO TV CHIȘINĂU”, „N 4”, „TV 8”, „Ren Moldova”, „RTR Moldova”, „Exclusiv TV”, „NTV Moldova”, „Accent TV”, „ITV”, „TVR Moldova” și „Televiziunea Centrală” au respectat normele de protecție a identității în toate subiectele în care au fost vizați sau implicați copiii.

Totodată, în procesul de monitorizare s-a atestat că postul de televiziune „Jurnal TV” a comis încălcări de la prevederile art. 6 lit. a) din Decizia CCA nr. 98 din 19.07.2012 Cu privire la clasificarea programelor audiovizuale în scopul protecției copiilor, fapt pentru care a fost sancționat cu amendă în valoare de 10.000 de lei.

Tot în cadrul ședinței publice, membra Consiliului Audiovizualului, Lidia Viziru, s-a autosesizat, în temeiul art. 83 din Codul serviciilor media audiovizuale, solicitând monitorizarea furnizorului de servicii media „Teleproiect” SRL, fondatoarea postului de televiziune „REN Moldova”, dat fiind faptul că în cadrul transmisiunii/retransmisiunii serviciului media audiovizual este utilizat un alt semnal distinct decât cel aprobat de Consiliul Audiovizualului.

Informații detaliate găsiți pe audiovizual.md, la rubrica Decizii curente.

Serviciul Comunicare și relații cu  publicul