ȘEDINȚA PUBLICĂ A CA DIN 26.09.2019

Sâm ,Septembrie 28, 2019 - 11:19
Consiliul Audiovizualului s-a întrunit, pe data de 26 septembrie 2019, în ședință publică.
În debutul ședinței,  președintele CA, Dragoș Vicol, a declarat că Autoritatea de reglementare a domeniului comunicării audiovizuale subscrie Declarației comune cu privire la desfășurarea şi reflectarea campaniei electorale fără discriminare şi discurs de ură, contrasemnată de Oficiul Avocatului Poporului, Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalității și Agenţia Relaţii Interetnice. La ședință au participat Natalia Vișanu, reprezentanta Oficiului Avocatului Poporului, Ludmila Burlaca, reprezentanta Agenţiei Relaţii Interetnice, și Victorina Luca, reprezentanta Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalității, care au venit cu un cuvânt de salut.
Astfel, „reafirmând devotamentul nostru faţă de respectarea drepturilor omului, asigurarea egalităţii tuturor persoanelor aflate pe teritoriul Republicii Moldova în sferele politică, economică, socială, culturală şi alte sfere ale vieţii, fără deosebire de rasă, culoare, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vârstă, dezabilitate, opinie, apartenenţă politică sau orice alt criteriu similar,
Împărtășind ideea că demnitatea şi personalitatea umană, precum şi pluralismul politic constituie valori supreme într-un stat democratic,
Fiind conștienți de efectele negative şi impactul distructiv al discursurilor de ură şi acțiunilor instigatoare la discriminare,
Urmărind scopul de prevenire a utilizării discursului discriminator, ofensator şi instigator la ură drept instrument de manipulare în timpul campaniilor electorale,
Consiliul Audiovizualui recomandă furnizorilor de servicii media audiovizuale să respecte principiile de comunicare audiovizuală și să nu admită în serviciile de programe audiovizuale cu caracter electoral propagarea, incitarea, promovarea sau justificarea urii rasiale, xenofobiei, antisemitismului sau altor forme de ură fondate pe intoleranță sau pe discriminare pe criterii protejate”.
În continuarea ședinței, Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a examinat rezultatele monitorizării postului de televiziune „TVC 21”, urmare a petiției dnei Arina Spătaru, deputat în Parlamentul Republicii Moldova. La ședința CA a fost prezentă atât realizatoarea talk-show-ului „ГЛАВНОЕ”, Lilia Burakovski, cât și Arina Spătaru, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, care au soluționat petiția pe cale amiabilă (art. 83 alin. (13) din Codul serviciilor media audiovizuale).
Consiliul Audiovizualului a examinat și rezultatele monitorizării postului de televiziune „BTV”, urmare a petițiilor dnei Arina Spătaru, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, și dnei Elena Curecheru, vicepreședinte „Tinerii DA”. Este de menționat că și în acest caz, petițiile au fost soluționate pe cale amiabilă.
CA a modificat Anexa nr.1 la Decizia CA nr. 37/119 din 20 august 2019 Cu privire la clasificarea furnizorilor de servicii media aflați în jurisdicția Republicii Moldova, urmare a reperfectării, la solicitarea furnizorilor de servicii media audiovizuale, a licențelor de emisie cu modificarea sistemului de transmisiune pentru posturile de televiziune „CTC MEGA”, „Familia Domasniy”, „Canal 3” și posturile de radio „Maestro FM”, „Muz FM” și „Radio ONE”. Așadar, „Maestro FM”, „Muz FM” și „Radio ONE” au devenit furnizori locali, iar „CTC MEGA”, „Familia Domasniy” și „Canal 3” – furnizori regionali.
În cadrul ședinței, Consiliul Audiovizualului a reperfectat licența de emisie eliberată „NOROC MEDIA” SRL pentru postul de televiziune „NOROC”. Respectiv, postul de televiziune „NOROC” și-a schimbat Formatul serviciului media audiovizual din generalist în muzical.
Tot în cadrul ședinței, CA reperfectat licența de emisie pentru postul de televiziune „Accent TV”, prin includerea dreptului de difuzare a serviciului de programe prin Multiplexul A.
La solicitarea distribuitorului de servicii, Consiliul a retras licența de emisie eliberată „5 TV” SRL, fondatoarea studioului TV prin sistemul MMDS „5 TV”, din motivul imposibilității tehnice de a continua activitatea.
Consiliul Audiovizualului a aprobat, cu unanimitate de voturi, Raportul cu privire la modul de reflectare a alegerilor parlamentare noi în circumscripțiile electorale uninominale nr. 17, 33, 48 și 50 și alegeri locale generale din 20 octombrie 2019 de către furnizorii de servicii media aflați sub jurisdicția Republicii Moldova, care va fi remis Comisiei Electorale Centrale.
Informații detaliate găsiți pe audiovizual.md, la rubrica Decizii curente.
Serviciul Comunicare și relații cu publicul