Ședința publică a CA din 25.04.2019

Joi ,Aprilie 25, 2019 - 11:31

Consiliul Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 25 aprilie 2019, în ședință publică.

Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a aprobat modelul Condițiilor la autorizația de retransmisiune și modelele de formulare aferente procedurii de eliberare, modificare și reperfectare a autorizației de retransmisiune: Cererea de eliberare/ modificare/ reperfectare a autorizației de retransmisiune, Nomenclatorul actelor pentru eliberarea autorizației de retransmisiune, Oferta de servicii media audiovizuale retransmise, Declarația informativă-tip eliberată de ANRCETI cu privire la utilizarea rețelelor de comunicații electronice de uz comun în cazul în care distribuitorul de servicii media audiovizuale a luat în locațiune rețelele de la persoane juridice terțe și Declarația pe proprie răspundere cu privire la asigurarea transparenței proprietății distribuitorului de servicii media. Totodată, CA a abrogat Decizia nr. 18/123 din 21.06.2018 Cu privire la aprobarea modelului Ofertei serviciilor de programe retransmise.

Astfel, distribuitorii de servicii media aflați sub jurisdicția Republicii Moldova vor prezenta spre aprobare Oferta de servicii media audiovizuale retransmise (conform noului model) și Declarația informativă-tip eliberată de ANRCETI cu privire la utilizarea rețelelor de comunicații electronice de uz comun în cazul în care distribuitorul de servicii media audiovizuale a luat în locațiune rețelele de la persoane juridice terțe, până pe data de 01 ianuarie 2020.

Consiliul Audiovizualului a reperfectat 3 licențe de emisie.

În cadrul ședinței, CA a recomandat spre mediatizare în serviciile media ale furnizorilor de servicii media audiovizuale aflați în jurisdicția Republicii Moldova a două spoturi: 1) de informare a cetățenilor despre posibile abuzuri de prelucrare neconformă a datelor cu caracter personal și, respectiv, informarea acestora despre cele șase drepturi ale subiecților de date cu caracter personal: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de acces la justiție, solicitat de Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, și „Nu le mai da bani! Ajutați-ne să-i protejăm!”, lansat în cadrul campaniei de prevenire și combatere a fenomenului cerșetoriei și copiilor în situație de stradă de Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului.

Cu unanimitate de voturi, Consiliul Audiovizualului a aprobat Raportul cu privire la activitatea Consiliului Audiovizualului în trimestrul I al anului 2019, acesta va fi publicat pe pagina web a instituției.

Informații detaliate găsiți pe audiovizual.md, la rubrica Decizii curente.

Serviciul Comunicare și relații cu publicul