ȘEDINȚA PUBLICĂ A CA DIN 23.01.2020

Lun ,Ianuarie 27, 2020 - 12:09
Consiliul Audiovizualului s-a întrunit, pe data de 23 ianuarie 2020, în ședință publică.
Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a  modificat Anexa nr. 1 la Decizia nr. 37/119 din 20 august 2019  Cu privire la clasificarea furnizorilor de servicii media aflați în jurisdicția Republicii Moldova, urmare a reperfectării, la solicitarea furnizorilor de servicii media audiovizuale, a Condițiilor la licența de emisie prin schimbarea denumirii postului de televiziune  din „A Film” în „RTR Internațional”. Totodată, Prin Decizia Consiliului Audiovizualului nr. 61/218 din 30 decembrie 2019 cu privire la bilanțul concursului pentru utilizarea rețelelor statale nr. II și III de televiziune analogică terestră, au fost declarați învingători „Societatea Română de Televiziune”, fondatoarea postului de televiziune „TVR Moldova” pentru rețeaua statală nr. 2 și ,,Telesistem TV” SRL, fondatoarea postului de televiziune „Primul în Moldova” pentru rețeaua statală nr. 3. Astfel, posturile de televiziune „TVR Moldova” și „Primul în Moldova” au devenit furnizori naționali.
Consiliul Audiovizualului a examinat cererea de prelungire a licenței de emisie  ,,Cotidian” SA pentru postul de televiziune ,,TVC 21” al cărui serviciu de programe urmează a fi difuzat prin rețelele distribuitorilor de servicii din țară. Urmare a dezbaterilor publice voturile membrilor Consiliului s-au împărțit după cum urmează: Pro- 3 voturi, Contra - 3 voturi.
Tot în cadrul ședinței, Consiliul Audiovizualului a examinat bilanțul Concursului pentru ocuparea unei funcții vacante de membru al Consiliului de Supraveghere al furnizorului public național de servicii media IPNA Compania „Teleradio-Moldova”. Astfel, la concurs au fost înregistrate 2 dosare de participare: Alexandru Grosu și Igor Matveiciuc. Membra CA, Lidia Viziru, a declarat că se va abține de la procedura de vot, dat fiind faptul că apare un conflict de interese cu unul dintre participanți și anume dl. Alexandru Grosu, care îi este rudă de gradul II. În urma examinării actelor depuse și a dezbaterilor publice, membrii Consiliului Audiovizualului au votat după cum urmează:
1. Alexandru Grosu – 4 voturi  – D. VICOL, T. BURAGA, A. COZMA, C. MIHALACHE.
2. Igor Matveiciuc –  0 voturi
Conform prevederilor art. 80 alin. (3) din Codul serviciilor media audiovizuale – Organizarea și funcționarea Consiliului Audiovizualului: „Ședințele Consiliului Audiovizualului sunt deliberative cu prezența a cel puțin 6 membri. Consiliul Audiovizualului adoptă decizii cu votul a cel puțin 5 membri, cu excepția cazurilor prevăzute de prezentul cod”. Astfel, urmare a procedurii de vot, nici un candidat nu a acumulat numărul necesar de voturi (5 voturi), respectiv, prin consens s-a decis de a scoate la concurs funcția de 1 membru al Consiliului de Supraveghere al furnizorului public național de servicii media IPNA Compania „Teleradio-Moldova”.
Astfel, urmare a bilanțului Concursului pentru ocuparea unei funcții vacante de membru al Consiliului de Supraveghere al furnizorului public național de servicii media IPNA Compania „Teleradio-Moldova” și a demersului președintelui Consiliului de Supraveghere al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”, Nicolae Spătaru nr. 01 din 03 ianuarie 2020 privind expirarea la 04 martie 2020 a mandatelor a 2 membri ai Consiliului de Supraveghere al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”: Marina Țurcan și Nicolae Spătaru, Consiliul Audiovizualului a anunțat Concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de membru al Consiliului de Supraveghere al furnizorului public național de servicii media IPNA Compania „Teleradio-Moldova” în cadrul căruia urmează a fi selectați 3 membri ai Consiliului de Supraveghere, pentru un mandat de 6 ani.
Perioada de depunere a dosarelor va fi anunțată, prin intermediul unui comunicat de presă, după publicarea deciziei CA în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
Informații detaliate găsiți pe audiovizual.md, la rubrica Decizii curente.
Serviciul Comunicare și relații cu publicul