ȘEDINȚA PUBLICĂ A CA DIN 21.04.2020

Mar ,Aprilie 21, 2020 - 17:27
Consiliul Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 21 aprilie 2020, în ședință publică.
Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a examinat demersul Primăriei municipiului Chișinău și a recomandărilor Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova referitor la posibilitatea realizării învățământului la distanță prin intermediul spațiului național audiovizual.
Astfel, Primăria mun. Chișinău a sesizat Consiliul Audiovizualului în vederea acordării suportului pentru realizarea la distanță a procesului educațional al instituțiilor de învățământ primare, gimnaziale și liceale, în legătură cu restricționarea desfășurării studiilor în incinta instituțiilor de învățământ pe perioada stării de urgență. Organizarea procesului educațional la distanță presupune utilizarea rețelelor de comunicații electronice prin realizarea lecțiilor video. Așadar a fost solicită examinarea posibilității ce ar permite difuzarea prin rețelele distribuitorilor de servicii media în format IPTV a programelor de studii pentru 12 clase, 6-8 lecții zilnice pentru fiecare clasă, câte 15 min. în limbile română și rusă.
Consiliul Audiovizual, acționând în conformitate cu principiul interesului superior al copilului, constată că problema invocată este una de importanță majoră, care impune identificarea unor măsuri urgente în realizarea dreptului copilului la educație, asigurat prin reglementări la nivel național, precum și tratate internaționale. Realizarea acestui drept în condiții de criză nu constituie o provocare doar pentru sistemul educațional al statului, ci reprezintă un imperativ al întregii societăți. Soluționarea problemei respective pe perioada restricționării desfășurării studiilor în incinta instituțiilor de învățământ necesită eforturile consolidate atât ale entităților de drept public, cât și de drept privat.
Organizarea procesului educațional la distanță presupune utilizarea rețelelor de comunicații electronice prin realizarea lecțiilor video. Cea mai flexibilă și utilizată în acest scop este rețeaua internet (IPTV), însă din considerentul că o bună parte din populație nu are conexiune către aceasta, învățământul la distanță rămâne a fi indisponibil pentru o parte din elevi și cadre didactice. Din această cauză, în vederea asigurării dreptului la educație și realizarea continuă a programelor de studii pe parcursul anului școlar se propune a fi examinată posibilitatea extinderii platformei de comunicare, cu antrenarea furnizorilor de servicii media audiovizuale pentru a sprijini acest proces de valoare socială. Așadar, se propune ca materialul didactic al instituțiilor de învățământ primare și secundare să fie preluat de pe serverele STISC și difuzat sub formă de lecție a câte 15 minute pentru fiecare clasă de studii în limbile română și rusă.
Consiliul Audiovizual a decis: să recomande furnizorilor de servicii media, pe perioada stării  de urgență, difuzarea zilnică a lecțiilor video (în limbile română și rusă) elaborate de către Primăria municipiului Chișinău împreună cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, în intervalul de timp selectat de către aceștia:
- Instituția Publică Națională a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”, fondatoarea postului de televiziune „Moldova-1”, pentru elevii claselor a IX-a și a XII-a.
- Compania „Găgăuzia Radio Televizionu”, fondatoarea postului de televiziune „TV – Găgăuzia”, pentru elevii claselor a IX-a și a XII-a.
- Instituția Publică Națională a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”, fondatoarea postului de televiziune „Moldova-2”, pentru elevii din învățământul primar și secundar (cl. I - XII).
- „Societatea Română de Televiziune”, fondatoarea postului de televiziune „TVR Moldova”, pentru elevii claselor a X-a.
- „TV – Comunicații Grup” SRL, fondatoarea postului de televiziune „RTR Moldova”, pentru elevii claselor a XI-a.
- „Telestar Media” SRL, fondatoarea postului de televiziune „Canal 2”, pentru elevii claselor I-a.
- „Telestar Media” SRL, fondatoarea postului de televiziune „Canal 3”, pentru elevii claselor a II -a.
- „TELESISTEM TV” SRL, fondatoarea postului de televiziune „Primul în Moldova”, pentru elevii claselor a III-a.
- „REAL RADIO” SRL, fondatoarea postului de televiziune „CTC Mega”, pentru elevii claselor a IV-a.
- PP „Exclusiv Media” SRL, fondatoarea postului de televiziune „NTV Moldova”, pentru elevii claselor a V-ea.
- „General Media Group Corp” SRL, fondatoarea postului de televiziune „Prime”, pentru elevii claselor a VI-a.
- ICS „REFORMA ART” SRL, fondatoarea postului de televiziune „Jurnal TV”, pentru elevii claselor a VII-a.
- AO „Media Alternativă”, fondatoarea postului de televiziune „TV 8”, pentru elevii claselor a VIII-a.
De asemenea, Consiliul Audiovizual a recomandat, pe perioada stării  de urgență, distribuitorilor de servicii media care dispun de posibilitate tehnică difuzarea zilnică a lecțiilor video (în limbile română și rusă) elaborate de către Primăria municipiului Chișinău împreună cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, pentru clasele I-XII.
De asigurarea furnizorilor de servicii media și distribuitorilor de servicii media audiovizuale cu materialul video (în limbile română și rusă) a lecțiilor elaborate este responsabilă Primăria municipiului Chișinău.
Informații detaliate găsiți pe audiovizual.md, la rubrica Decizii curente.
Serviciul Comunicare și relații cu publicul