Ședința publică a CA din 21.01.2019

Mar ,Ianuarie 22, 2019 - 14:21

Consiliul Audiovizualului s-a întrunit, pe data de 21 ianuarie 2019, în ședință publică. 

Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a examinat rezultatele monitorizării posturilor de televiziune: „Jurnal TV” , „TVC 21” și „N4”, urmare a contestației f/nr. din 11.01.2019 și a suplimentului f/nr. din 14.01.2019 ale Partidului Democrat din Moldova. Astfel, Consiliul Audiovizualului, în baza prevederilor Codului serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova, a exercitat controlul asupra programelor audiovizuale menționate în contestație. Rezultatele controlului au atestat că în respectivele emisiuni au fost puse în discuție  situația politică din țară, declarațiile de avere prezentate la Comisia Electorală Centrală de către unii concurenți electorali, înregistrarea online, secțiile de votare de peste hotare, candidații blocului electoral „ACUM” în Europa de Est, Statele Unite ale Americii, Canada și Republica Moldova etc., iar posturile de televiziune „TVC 21” și „N4” nu au comis abateri de la legislația electorală. Totodată, datele monitorizării au atestat că postul de televiziune „Jurnal TV” a încălcat prevederile art. 13 alin. (6) lit. a) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova, unde invitații emisiunii au adus acuzații dure unor concurenți electorali, iar prezentatorul nu a intervenit, nici într-un mod, în discursurile invitaților pentru a echilibra sau a evita aceste momente. Drept urmare, „Jurnal TV” a fost sancționat cu avertizare publică.

Consiliul Audiovizualului a decis monitorizarea principalelor buletine informative ale posturilor de televiziune „Moldova 1”, „TV8”, „Prime”, „Publika TV”, „Canal 2”, „Canal 3”„Accent TV”, „NTV Moldova”, „PRO TV CHIȘINĂU”, „Jurnal TV”, „RTR Moldova”, „Orhei TV” și „Televiziunea Centrală” la capitolul respectării legislației electorale (Codul electoral nr. 1381-XIII din 21.11.1997, Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174 din 08.11.2018, Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare și referendumul republican din 24 februarie 2019 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1992 din 21 decembrie 2018, Concepția de reflectare a campaniei electorale pentru alegerile parlamentare și a referendumului republican din 24 februarie 2019 de către instituțiile mass-media audiovizuale din Republica Moldova, și Decizia CCA nr. 16/101 din 21.07.2017), pe perioada campaniei electorale.

În cadrul ședinței, CA a reperfectat, la solicitarea a 3 distribuitori de servicii audiovizuale, condițiile la autorizațiile de retransmisiune.

Tot în cadrul ședinței, Consiliul Audiovizualului a desfășurat bilanțul Concursului pentru utilizarea frecvențelor radio disponibile și rămase disponibile: 71,66 MHz – Leova, 88,3 MHz s. Pănășești (r-nul Strășeni) 98,10 MHz – Șoldănești și 91,1 MHz – Chișinău, anunțat prin Decizia CCA nr. 32/198 din 03 decembrie 2018. La concurs au participat 2 solicitanți.

1. Pentru utilizarea frecvenței 91,1 MHz – Chișinău au depus dosarele de participare:

- „Megaradio” SRL, pentru postul de radio „Radio 911” (pentru un nou termen de activitate).

- IPNA Compania „Teleradio-Moldova”, pentru postul de radio „Radio Moldova Tineret” (extinderea ariei de emisie)

2. Pentru utilizarea frecvențelor 71,66 MHz – Leova, 88,3 MHz s. Pănășești (r-nul Strășeni) și 98,10 MHz – Șoldănești nu a fost depus niciun dosar.

Cu unanimitate de voturi, învingător a fost declarat „Megaradio” SRL, pentru postul de radio „Radio 911”.

Totodată, CA a anunțat un nou concurs pentru frecvențele radio: 71,66 MHz –  Leova, 88,3 MHz s. Pănășești (r-nul Strășeni), 98,10 MHz – Șoldănești și 99,1 MHz – Șoldănești.

Consiliul Audiovizualului a susținut demersul Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal și a recomandat mediatizarea, cu titlu gratuit, în serviciile de televiziune și radiodifuziune ale furnizorilor de servicii media audiovizuale aflați în jurisdicția Republicii Moldova a unui spot de informare a cetățenilor despre importanța protecției datelor cu caracter personal și informarea acestora despre drepturile lor în ceea ce privește domeniul protecției datelor cu caracter personal.

De susținerea CA a beneficiat și demersul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova. Astfel, Consiliul Audiovizualului a recomandat furnizorilor de servicii media audiovizuale difuzarea, cu titlu gratuit,  a două spoturi de informare a populației privind respectarea regulilor antiincendiare și a măsurilor de prevenire a incendiilor, dar și a cazurilor de înec în perioada rece a anului

 Serviciul Comunicare și relații cu publicul