Ședința publică a CA din 12.07.2019

Vin ,Iulie 12, 2019 - 15:47
Consiliul Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 12 iulie 2019, în ședință publică.  
Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a examinat, în mod repetat, cererea de prelungire a licenței de emisie eliberată „FLUCTUS” SRL pentru postul de radio „Datina FM”.
Este de specificat că în cadrul ședinței publice a CA din 11 iulie 2019, membrii Consiliului au examinat cererea de prelungire a licenței de emisie eliberată „FLUCTUS” SRL pentru postul de radio „Datina FM”. Dat fiind faptul că furnizorul de servicii media nu a dat curs solicitării CA de a prezenta setul de documente conform Nomenclatorului actelor pentru eliberarea licenței de emisie, aprobat prin Decizia CA nr. 17/58 din 09 aprilie 2019, membrii Consiliului Audiovizualului au declarat pentru a putea da curs examinării cererii de prelungire a valabilității Licenței de emisie este necesar ca administratorul „Fluctus” SRL să prezinte setul de documente solicitat prin scrisorile din 14 mai și 10 iulie 2019. Prezent la ședință, reprezentantul „Fluctus” SRL a prezentat setul de documente solicitat. Reieșind din circumstanțele create, membrii CA au decis prin consens amânarea examinării cererii de prelungire a licenței de emisie eliberată „Fluctus” SRL pentru postul de radio „Datina FM”.
În urma dezbaterilor publice, Consiliul Audiovizualului a admis cererea de prelungire a licenței de emisie, pentru o perioadă de nouă ani, „FLUCTUS” SRL pentru postul de radio „Datina FM”, al cărui serviciu de programe urmează a fi difuzat pe frecvența 104,7 MHz Chișinău.
Totodată, respectivul furnizor de servicii media audiovizuale a fost sancționat cu amendă în mărime de 5 000 de lei pentru nerespectarea Concepției generale a serviciului de programe și încălcarea condițiilor la licența de emisie.
Informații detaliate găsiți pe audiovizual.md, la rubrica Decizii curente.
Serviciul Comunicare și relații cu  publicul