ȘEDINȚA PUBLICĂ A CA DIN 11.09.2019

Mie ,Septembrie 11, 2019 - 21:52
Consiliul Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 11 septembrie 2019, în ședință publică.
Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a examinat rezultatele monitorizării postului de radio „HIT FM”, urmare a autosesizării membrului CA, Olga Guțuțui. Datele monitorizării au atestat că postul de radio „HIT FM” a difuzat programe realizate de „Sputnic Moldova”, delimitate de celelalte părți de programe prin intermediul jingle-ul „Studioul Sputnic Moldova” și „Radio Sputnic Moldova”, iar în restul orelor de emisie a fost sonorizat semnalul „Radio HIT FM”. Este de specificat că Concepția generală a serviciului de programe al postului de radio „Hit FM”, aprobată de CA, prevede preluarea unor programe autohtone realizate de către producătorul independent aflat sub jurisdicția Republicii Moldova ÎFUS „Rossiya Segodnea”, fondatoarea Agenției de știri „Sputnik”. În cadrul dezbaterilor publice, membrii Consiliului au luat act de rezultatele monitorizării postului de radio „HIT FM” și de autosesizarea membrei CA, Olga Guțuțui.
Consiliul Audiovizualului a examinat și rezultatele monitorizării posturilor de televiziune „Ren Moldova” și „Orhei TV” la capitolul respectării Concepției generale a serviciilor de programe, urmare a propunerii membrului CA, Corneliu Mihalache. Pentru nerespectarea Concepţiei generale a serviciului media audiovizual, aprobată de către Consiliul Audiovizualului, posturile de televiziune „Ren Moldova” și „Orhei TV” au fost sancționate cu amenzi în valoare de 5000 de lei.
Tot în cadrul ședinței, Consiliul Audiovizualului a examinat rezultatele monitorizării postului de televiziune „Publika” TV, urmare a sesizării dlui Radu Marian, deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Datele monitorizării materialelor respective prin prisma celor invocate în sesizarea domnului Radu Marian au atestat că din 16 materiale menționate în sesizare, 5 sunt articole (text), publicate pe portalul de știri publika.md și nu cad sub incidența Codului serviciilor media audiovizuale. Analiza calitativă a celorlalte materiale video nu a atestat încălcări de la prevederile Codului serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova. Drept urmare, Consiliul Audiovizualului a respins sesizarea dlui Radu Marian, deputat în Parlamentul Republicii Moldova.
CA a respins petițiile AT „Intermedia” SRL, dat fiind faptul că urmare a efectuării controlului activității distribuitorului de servicii „STV IT Company” SRL prin prisma celor invocate în petiția companiei AT „Intermedia” SRL s-a constatat că „STV IT Company” SRL nu a comis derogări de la legislația audiovizuală.
Informații detaliate găsiți pe audiovizual.md, la rubrica Decizii curente.
Serviciul Comunicare și relații cu publicul