ȘEDINȚA PUBLICĂ A CA DIN 10.04.2020 – II

Dum ,Aprilie 12, 2020 - 21:03
Consiliul Audiovizualului s-a întrunit, pe data de 10 aprilie 2020, într-o nouă ședință publică.
Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a examinat rezultatele monitorizării postului public de televiziune „Moldova-1”, urmare a sesizării dlui Oazu Nantoi, deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Datele monitorizării au atestat că în perioada 12 noiembrie 2019 – 12 februarie 2020, postul public de televiziune „Moldova-1” a difuzat 18 ediții ale emisiunii de dezbateri pe teme politice, sociale și economice „Moldova în Direct”. În cadrul talk-show-ului respectiv au fost abordate decizii, evenimente, fenomene și diverse situații cu participarea Președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, a prim-ministrului Ion Chicu și reprezentanți ai Cabinetul de Miniștri, deputați în Parlamentul Republicii Moldova, precum și reprezentanți ai societății civile. Dat fiind faptul că deputatul Oazu Nantoi a solicitat Consiliului Audiovizualului să analizeze și să evalueze independența și imparțialitatea editorială a Departamentului Știri și Dezbateri al postului de televiziune „Moldova-1”, a fost monitorizat și talk-show-ul politic „Butonul Roșu”. Așadar, urmare a analizei cantitative s-a atestat că în cadrul emisiunii „Butonul Roșu” au fost invitați reprezentanți ai guvernării, a mai multor partide politice, inclusiv din opoziție, și ai societății civile. Astfel, Consiliul Audiovizualului a respins sesizarea dlui Oazu Nantoi, deputat în Parlamentul Republicii Moldova.
Consiliul a examinat modul de executare a prevederilor legislației în vigoare și a condițiilor la autorizațiile de retransmisiune de către distribuitorii de servicii media și sesizarea Asociației Patronale a Radiodifuzorilor din Republica Moldova. Controlul efectuat a scos în evidență faptul că postul de televiziune „Мульт” retransmis de către distribuitorii de servicii „MOLDTELECOM” SA și „TV-BOX” SRL avea inserat în serviciul de programe publicitate în limba română a următoarelor produse: Strepsils Intensiv, Activia și Roshen , iar la distribuitorii de servicii ÎM „ORANGE MOLDOVA” SA și „TV SAT” SRL era retransmis postul de televiziune „Mульт”  care nu conținea publicitate în limba română. Respectiv s-a constatat existența a două conținuturi a serviciului de programe audiovizuale ale postului de televiziune „Мульт” cu diferență în partea comunicărilor audiovizuale comerciale. Astfel, urmare a faptului că s-a identificat modificarea conținutului audiovizual al postului de televiziune „Мульт” prin includerea publicității beneficiarilor din Republica Moldova, se constată că „TV-Comunicații Grup” SRL  în calitate de reprezentat al postului de televiziune „Мульт” pe teritoriul Republicii Moldova și având obligațiunea de a furniza semnalul postului de televiziune către agentul de distribuție „Radio-Star” SRL, rămâne unica entitate care putea interveni în conținutul audiovizual al acestuia. Drept urmare, „TV-Comunicaţii Grup” SRL a fost sancționat cu amendă în valoare de 20.000 de lei.
Consiliul Audiovizualului a aplicat amendă de 15.000 lei „UPLINK” SRL, fondatoarea studioului TV „UPLINK”, pentru transmisiunea/retransmisiunea serviciilor media audiovizuale în afara zonei de acoperire specificate în autorizația de retransmisiune. Totodată, CA a reperfectat condițiile la autorizațiile de retransmisiune pentru mai mulți distribuitori de servicii media audiovizuale și a eliberat autorizație de retransmisiune „RAZNET” SRL pentru studioul de televiziune „Răzeni TV”.
În cadrul ședinței, Consiliul Audiovizualului a examinat demersul Primăriei municipiului Chișinău referitor la posibilitatea realizării învățământului la distanță prin intermediul spațiului național audiovizual. Așadar, Primăria mun. Chișinău a sesizat Consiliul Audiovizualului în vederea acordării suportului pentru realizarea la distanță a procesului educațional al instituțiilor de învățământ primare, gimnaziale și liceale, în legătură cu restricționarea desfășurării studiilor în incinta instituțiilor de învățământ pe perioada stării de urgență. Organizarea procesului educațional la distanță presupune utilizarea rețelelor de comunicații electronice prin realizarea lecțiilor video. Astfel, se solicită examinarea posibilității ce ar permite difuzarea prin rețelele distribuitorilor de servicii media în format IP TV a programelor de studii pentru 12 clase, 6-8 lecții zilnice pentru fiecare clasă, câte 15 min. în limbile română și rusă.
Consiliul Audiovizual, acționând în conformitate cu principiul interesului superior al copilului, constată că problema invocată este una de importanță majoră, care impune identificarea unor măsuri urgente în realizarea dreptului copilului la educație, asigurat prin reglementări la nivel național, precum și tratate internaționale. Realizarea acestui drept în condiții de criză nu constituie o provocare doar pentru sistemul educațional al statului, ci reprezintă un imperativ al întregii societăți. Soluționarea problemei respective pe perioada restricționării desfășurării studiilor în incinta instituțiilor de învățământ necesită eforturile consolidate atât ale entităților de drept public, cât și de drept privat.
Organizarea procesului educațional la distanță presupune utilizarea rețelelor de comunicații electronice prin realizarea lecțiilor video. Cea mai flexibilă și utilizată în acest scop este rețeaua internet (IPTV), însă din considerentul că o bună parte din populație nu are conexiune către acesta, învățământul la distanță rămâne a fi indisponibil pentru o parte din elevi și cadre didactice. Din această cauză, în vederea asigurării dreptului la educație și realizarea continuă a programelor de studii pe parcursul anului școlar se propune a fi examinată posibilitatea extinderii platformei de comunicare, cu antrenarea furnizorilor de servicii media audiovizuale pentru a sprijini acest proces de valoare socială. În acest sens, Consiliul Audiovizualului a adresat Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova propunerile cu privire la promovarea învățământului distanțat prin intermediul serviciilor media audiovizuale.
Informații detaliate găsiți pe audiovizual.md, la rubrica Decizii curente.
Serviciul Comunicare și relații cu publicul