ȘEDINȚA PUBLICĂ A CA DIN 09.12.2019

Lun ,Decembrie 09, 2019 - 18:08
Consiliul Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 09 decembrie 2019, în ședință publică.
Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a examinat Raportul de monitorizare a posturilor de televiziune, „Canal 3”, „Publika TV”, „RTR Moldova” „NTV Moldova” „Accent TV”, „Prime” și „Canal 2” la capitolul modului de reflectare a campaniei electorale la alegerile parlamentare noi în circumscripțiile electorale uninominale nr. 17, 33, 48 și 50 și alegerile locale generale din 20 octombrie 2019  din perioada 23 septembrie - 06 octombrie 2019, urmare a deciziei Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova (Dosarul  nr. 3ra-1389/19) din 30 octombrie 2019. Datele raportului au arătat că în perioada 23 septembrie – 06 octombrie 2019, posturile de televiziune supuse monitorizării au difuzat în total 965 de subiecte, dintre care în 336 de subiecte a fost reflectată situația social-politică din țară, iar 120 de subiecte au reflectat campania electorală la alegerile parlamentare noi în circumscripțiile electorale uninominale nr. 17, 33, 48 și 50 și alegerile locale generale din 20 octombrie 2019. La capitolul gender s-a atestat o lipsă de echilibru, cota bărbaților fiind cea dominantă, iar cota femeilor a fost una nesemnificativă. Subiectele care au vizat procesul electoral, dar și participarea candidaților în campania electorală au fost reflectate în general neutru, totodată, unele posturi de televiziune nu au asigurat prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziție, iar altele au mediatizat în context pozitiv unii concurenți electorali, oferindu-le un spațiu de emisie mai mare în comparație cu alți candidați electorali. În cadrul dezbaterilor publice, membrii Consiliului Audiovizualului au avut păreri împărțite asupra sancționării/nesancționării furnizorilor de servicii media, menționând că o parte din respectivele posturi monitorizare au fost deja amendate în campania electorală.
Consiliul Audiovizualului a examinat rezultatele monitorizării postului de televiziune „Publika TV”, urmare a petiției liderului Platformei Civice Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase. Datele monitorizării au atestat că în cadrul subiectului EXCLUSIV! Acuzații la adresa lui Năstaseau fost solicitate pozițiile tuturor părților vizate, respectiv, membrii CA au respins petiția dlui Andrei Năstase. 
În cadrul ședinței, Consiliul Audiovizualului a examinat și petiția dlui Alexei Mîndru, în care se menționează că la 02.11.2019 (ora de difuzare 23:13), postul de  televiziune „Jurnal TV” a difuzat emisiunea „Doctor Foster”, în cadrul căreia a fost utilizat un limbaj indecent, vulgar, care atentează la valorile morale și spirituale ale societății prin conținutul dialogului dintre cei doi protagoniști ai programului ce conține numeroase cuvinte obscene, iar simbolul vârstei admise pentru vizionarea programului dat era indicat „de la 12 ani”. Din motivul neprezentării înregistrărilor de către postul de televiziune „Jurnal TV”  nu a fot posibilă efectuarea monitorizării și examinării celor invocate de dl Alexei Mîndru în petiție, drept urmare, furnizorul de servicii media audiovizuale a fost sancționat cu amendă în valoare de 10.000 de lei.
Tot în cadrul ședinței, CA a respins petiția dlui Viorel Berliba.
Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a reperfectat două autorizații de retransmisiune pentru „EXCELENTER-COM” SRL, fondatoarea studioului de televiziune prin cablu „DELTA”, și „RAVIVALNIS” SRL, fondatoarea studioului de televiziune prin cablu „CTV Nis”, prin aprobarea Ofertelor de servicii media audiovizuale retransmise din mun. Chișinău și, respectiv, or. Nisporeni și s. Vărzărești (r-nul Nisporeni).
Consiliul Audiovizualului a decis prelungirea perioadei de depunere a dosarelor pentru Concursul pentru ocuparea funcției vacante de membru al Consiliului de Supraveghere al furnizorului public național de servicii media Compania „Teleradio-Moldova”, în cadrul căruia urmează a fi selectat 1 membru al Consiliului de Supraveghere, pentru un mandat de 6 ani, dat fiind faptul că la concurs a fost înregistrat un singur dosar de participare.
CA a susținut demersul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova și a recomandat mediatizarea, cu titlu gratuit, în serviciile de televiziune și radiodifuziune sonoră ale furnizorilor de servicii media audiovizuale aflați în jurisdicția Republicii Moldova a două spoturi de informare a populației privind respectarea regulilor antiincendiare și a măsurilor de prevenire a incendiilor, dar și a cazurilor de înec în perioada rece a anului în preajma mai multor râuri și lacuri din țară. 
De suportul CA a beneficiat și demersul Federației Moldovenești de Fotbal prin recomandarea mediatizării, cu titlu gratuit, în serviciile de televiziune ale furnizorilor de servicii media audiovizuale aflați în jurisdicția Republicii Moldova a campaniei „Fotbal în școli”, în scopul informării cetățenilor despre necesitatea practicării sportului și, în special, a fotbalului.
Cu unanimitate de voturi, Consiliul Audiovizualului a aprobat Raportul cu privire la activitatea Consiliului Audiovizualului în trimestrul III al anului 2019, care va fi publicat pe pagina web a instituției.
Informații detaliate găsiți pe audiovizual.md, la rubrica Decizii curente.
Serviciul Comunicare și relații cu publicul