Ședința publică a CA din 09.04.2019

Mar ,Aprilie 09, 2019 - 16:59

Consiliul Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 09 aprilie 2019, în ședință publică.  

Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a desfășurat bilanțul Concursului pentru ocuparea a 3 funcții vacante de membru al Consiliului de Supraveghere al furnizorului public național de servicii media Compania „Teleradio-Moldova”, pentru un mandat de 6 ani. La concurs au participat 5 candidați: Grigore Chiperi, Diana Dicusarî, Tatiana Munteanu, Daniela Mițelea și Violeta Cojocaru. Urmare a dezbaterilor publice și în conformitate cu rezultatele votării deschise, Consiliul Audiovizualului a desemnat în calitate de membri ai Consiliului de Supraveghere al furnizorului public național de servicii media Compania „Teleradio-Moldova”, pentru un mandat de 6 ani, persoanele: Tatiana Munteanu, Daniela Mițelea și Violeta Cojocaru.

Consiliul Audiovizualului a examinat rezultatele monitorizării posturilor de televiziune „RTR Moldova” și „NTV Moldova” la capitolul respectării art. 4 alin. (7) și art. 17 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova. Este de specificat că în cadrul ședinței publice din 03.04.2019, membrii CA au decis amânarea examinării rezultatelor monitorizării postului de televiziune „RTR Moldova” la solicitarea furnizorului de servicii media. Rezultatele monitorizărilor nu au atestat încălcări de la prevederile art. 17 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale. Totodată, datele monitorizării au constatat că postul de televiziune „RTR Moldova” a comis încălcări de la prevederile art. 4 alin. (7) din Codul serviciilor media audiovizuale, care stipulează că: „Furnizorii de servicii media prevăzuți la alin. (3) și (6) au obligația de a transmite programe audiovizuale locale în proporție de cel puțin 80% în limba română”. Astfel, în perioada de referință 26 februarie – 04 martie 2019 (7 zile), postul de televiziune „RTR Moldova” a difuzat emisiuni locale în limba română în volum de 0,10%, la 26.02.2019, și 0,9%, la 27.02.2019, în celelalte zile volumul procentual al emisiunilor locale în limba română a constituit 0%. O situație similară a fost atestată la 09 și 12 februarie 2019: emisiuni locale în limba română – 0%. Drept urmare, membrii Consiliului au decis sancționarea cu avertizare publică a respectivului furnizor de servicii media și desfășurarea unei monitorizări repetate la capitolul programe audiovizuale locale.

CA a prelungit licența de emisie eliberată „RTV-MEDIA-CENTR” SRL pentru postul de radio „Bugeac FM” și a eliberat, pentru următorul termen de activitate, autorizație de retransmisiune pentru studioul de televiziune „Bubuieci-TV” din com. Bubuieci, mun. Chișinău.

În cadrul ședinței, Consiliul Audiovizualului a aprobat modelele pentru: Cererea de eliberare/prelungire/modificare/ a licenței de emisie; Nomenclatorul actelor pentru eliberarea licenței de emisie; Structura  serviciului media audiovizual (furnizori de servicii media liniari);  Grila de emisie săptămânală pentru serviciile media de televiziune și radiodifuziune sonoră aflate sub jurisdicția Republicii Moldova și Declarația pe proprie răspundere cu privire la asigurarea transparenței proprietății furnizorului de servicii media. Astfel, furnizorii de servicii media de televiziune și radiodifuziune sonoră aflați sub jurisdicția Republicii Moldova vor prezenta spre aprobare Structura  serviciului media audiovizual (furnizori de servicii media liniari) și Grila de emisie săptămânală, conform modelelor, până pe data de 15 mai 2019.

Tot în cadrul ședinței, CA a aprobat modelul Condițiilor la licența de emisie.

Informații detaliate găsiți pe audiovizual.md, la rubrica Decizii curente.

Serviciul Comunicare și relații cu publicul