ȘEDINȚA PUBLICĂ A CA DIN 05.08.2019 – II

Lun ,August 05, 2019 - 21:35

ȘEDINȚA PUBLICĂ A CA DIN 05.08.2019 – II

Consiliul Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 05 august 2019, într-o nouă ședință publică.  

Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a examinat adresarea Consiliului de Presă  din Republica Moldova, prin care solicită de a efectua o analiză  repetată a conținutul edițiilor din 15 și 16 iulie 2019 ale emisiunii „Vorbește Moldova”, difuzată la postul de televiziune Prime, întrucât la examinarea soldată cu emiterea Deciziei CA nr. 20/67 din 17 mai 2019 nu s-au luat în calcul unele prevederi legale şi de aspecte semnalate ca încălcări de către Consiliul de Presă în Apelul public adresat la 26 aprilie 2019.

Prezentă la ședință, reprezentanta Consiliului de Presă, Viorica Zaharia, a menționat că autorii emisiunii au încălcat Legea nr. 30 din 07.03.2013 cu privire la protecţia copiilor împotriva impactului negativ al informaţiei. Astfel, chiar dacă numele fetei abuzate a fost modificat și imaginea a fost protejată, ea poate fi recunoscută după voce și datorită prezenței în studio, cu identitate neprotejată, a părinților și a bunicii, fapt pe care l-a remarcat și Ombusmanul Copilului, Maia Bănărescu: „Prezenţa în platou a mamei, bunicii şi tatălui biologic al minorei a fost în contradicţie cu prevederile Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, astfel, cu toate că prezentatoarea emisiunii şi experţii din platou nu au pronunţat numele fetei, prezenţa în cadrul emisiunii a rudelor apropiate servesc drept element de identificare ulterioară a minorei”. De asemenea, Viorica Zaharia a mai menționat ombusmanul Copilului face remitere  la prevederile art. 3 al Convenției ONU cu privire la drepturile copilului, care prevede că „în toate acţiunile care îi privesc pe copii, fie că sunt luate de instituţii publice sau private de protecţie socială, de către tribunale, autorităţi administrative sau de organe legislative, interesele superioare ale copilului trebuie să fie luate în considerare cu prioritate”.  Mai mult, în conformitate cu prevederile Comentariului General nr. 14 (2013) al Comitetului ONU pentru drepturile copilului, unul din conceptele realizării interesului superior al copilului în coroborare cu art. 19 şi 39 din Convenţie (protecţia faţă de abuz şi neglijare şi îngrijirea recuperatorie) este „evitarea revictimizării copilului care a suferit de pe urma unui abuz fizic, psihologic sau sexual".

În cadrul dezbaterilor publice, membra Consiliului Audiovizualului, Olga Guțuțui, a declarat că la realizarea emisiunii a fost încălcat pct. 10 din Decizia CCA nr. 99 din 19.07.2012, care statuează: Este interzisă difuzarea programelor ce conţin reconstituiri ale infracţiunilor abuzurilor şi altor situaţii cu conotaţie negativă, în care sunt prezenţi copii de până la 16 ani, precum şi interviuri sau declaraţii ale acestora în legătură cu subiecte intime, evenimente dramatice, din comunitate sau din familie, la care aceştia au fost martori”. Drept urmare, „General Media Group Corp” SRL, fondatoarea postului de televiziune „Prime” a fost sancționată cu amendă în valoare de 10.000 de lei.

Consiliul Audiovizualului a aprobat Lista serviciilor media audiovizuale „must carry”:

,,TV Moldova-1”

,,TV Moldova-2”

„TV-Găgăuzia”

,,Jurnal TV”

„Publika TV”

,,Prime”

„TV8”

„PRO TV CHIŞINĂU”

„TVR Moldova ”

„Gurinel TV”

„NTV Moldova”

„Accent TV”

 

La baza elaborării acestei Liste au stat următoarele criterii: Fortificarea produsului autohton/local; Programe audiovizuale în limba română; Furnizorii publici de servicii media; Fortificarea operelor audiovizuale europene; Asigurarea unei oferte echilibrată; Programe audiovizuale pentru copii; Programe de știri.

Totodată, Consiliul Audiovizualului a recomandat, ținând cont de practica altor state și de prevederile art. 55 alin. (10) din Codul serviciilor media audiovizuale, recomandăm distribuitorilor de servicii media să poziționeze posturile de televiziune ,,Moldova 1” și ,,Moldova 2” la începutul listei de preselectare automată a serviciilor de televiziune retransmise.

Informații detaliate găsiți pe audiovizual.md, la rubrica Decizii curente.

Serviciul Comunicare și relații cu  publicul